כתבה: מבקר המדינה נגד שילוב הגרעינים התורניים בחמ"ד

 

בדו"ח מבקר המדינה שהתפרסם אתמול תוקף את השתלובתם של הגרעינים התורניים במוסדות החינוך הממלכתי דתי, הדורשים הוספת לימודי קודש והפרדה בין בנים לבנות. עוד טוען המבקר כי לא נבדקה השכלתם של ה"מלמדים" הפועלים בגני הילדים.

02.05.12

 

על פי הדו"ח, שכתב מיכה לינדנשטראוס, בשנים 2009 ו2010, קיבל מינהל החינוך דתי במשרד החינוך תלונות מהורים לתלמידים בבתי ספר וגני ילדים במחוז תל אביב, לפיהם חלו שינויים בלתי רצויים עם כניסת חברי הגרעינים התורניים למוסדות החינוך.

התלונות מדברות על הפרדת כיתות ובתי ספר בין בנים ובנות, פתיחת כיתות 'תורניות', בהן התלמידים מקבלים תגבור בלימודי קודש, והפעלת 'מלמדים' ורבני בתי ספר.

בהקשר ל'מלמדים' כותב מבקר המדינה, כי למשרד החינוך חסר מידע על אודות השכלתם של כשני שליש מהמלמדים, על אף ששכרם משולם על ידי המשרד.

טענה נוספת בדו"ח היא העסקת המלמדים, בלא בדיקה מספיקה, כמו כנדרש בחוק, כדי למנוע העסקה של עברייני מין במוסדות חינוך.

בהמלצתו כותב המבקר למשרד החינוך לבצע "עבודת מטה כדי לגבש מדיניות משרדית ודרכי פעולה להתמודדות עם השינויים באוכלוסיות של בתי הספר בחינוך הממלכתי-דתי, ולעתים עם דרישות של הורים לשינויים ברוח בית הספר".

ממשרד החינוך נמסר בתגובה, כי "המינהל מקיים שיח משותף עם נציגי הגרעינים התורניים, שכן לאלה תרומה גדולה לקהילות החינוך הדתי בכל הארץ ובעיקר באזורי פריפריה."

"המינהל יחדד בכתב את מתווה שיתוף הפעולה בינו ובין הגרעינים התורניים עד לתחילת שנת הלימודים הבאה."

"אשר לסוגיית ההפרדה המגדרית בבתי הספר, יצויין, כי מקדמת דנא פועל הזרם הממלכתי דתי במתכונת של 3 מודלים – למידה משותפת בכיתות של בנים בנות, למידה נפרדת בכיתות של בנים ובנות ובתי ספר נפרדים לבנים ובנות. במשרד החינוך מתקיימים דיונים בנושא".

בתנועת נאמני תורה ועבודה, שעוסקת רבות בתלונות על "ההקצנה הדתית" במנהל החמ"ד, אמרו על דו"ח המבקר: "תנועת נאמני תורה ועבודה ריכזה תלונות רבות ופנתה לראשי החינוך הדתי בטענה כי במקומות רבים קיימת מדיניות אשר מעדיפה קידום תפיסות חרדיות-לאומיות בתוך בתי הספר היסודיים. הדבר התבטא בין היתר בתלונות על הפחתת שעות לימודי חול לטובת לימודי קודש, בעידוד הפרדת כיתות החל מגילאים נמוכים ביותר, בהכנסת "מלמדים" באופן שאינו מוסדר ובהתעלמות מתשלומי הורים או סינונים אשר יוצרים הדרה חברתית. "

"מצער לדעת שישנם גורמים שהשמשו בסמכותם ע"מ לקדם את תפיסתם האישית על חשבון ערכי החמ"ד המקוריים אשר דגלו בתפיסת תורה עם דרך ארץ."

"הדבר מוכיח עד כמה יש חשיבות לערנות ולמעקב מצד ההורים איתם פעלנו.אנו סמוכים ובטוחים כי הנהלת החמ"ד הנוכחית תדע לתקן את הליקויים ואת השלכותיהם."