בערב זה ניסינו לברר האם כבר יש מרכיבים שונים של מדינת הלכה בימינו וכיצד הם משפיעים על היהדות של המדינה, ומה היחס בין מדינת הלכה למדינה יהודית.
בהשתתפות הרב אביע"ד סנדרס ומוריה דיין ופאנל פוליטיקאים בהשתתפות תהלה פרידמן והרב גלעד קריב.