יהדות ארה"ב ואנחנו – חלק א’

תנועת נאמני תורה ועבודה היא תנועה ציונית דתית המאמינה בצדקת שיבת עם ישראל לארצו ובחובתה של מדינת ישראל להיות ביתו של העם היהודי. לכן אנחנו לא יכולים לעצום את העיניים למול השבר שמתרחש היום מול יהודי העולם ואנחנו חייבים להשתתף במאמץ לפתור אותו.

ערך האחדות בעם היהודי הוא אחד הדברים החשובים ביותר ביכולת שרידותו של העם לאורך אלפי השנים. אין תחליף לקשר הבסיסי והחשוב בינינו לבין אחינו בתפוצות מתוך תפיסה של אחדות עם ישראל. איננו בוחנים את מידת ההתאמה והזיקה לעם היהודי לפי מידת הקרבה לארץ ישראל או מידת התרומה הכספית, אלא אנו מתחברים לאחינו בגלות כחלק מהיותנו רקמה אנושית אחת.

האם אנחנו מכירים את יהודי התפוצות? האם אנחנו לומדים להכיר אותם כמו שהם לומדים בבתי הספר להכיר אותנו? מסמך זה עוסק בידע.  – קיימת חשיבות קריטית בהכרות עם העובדות כתשתית לוויכוחים שצצים מעת לעת מול יהדות התפוצות.

מתוך הזהות המשותפת נרצה להכיר את המרכיבים המשותפים המאחדים את האינטרסים של מדינת ישראל עם יהדות התפוצות, לעיתים מתוך אינטרסים חד-צדדיים ולעיתים מתוך רצון משותף לחזק את ביתו היחיד של העם היהודי.

זהו חלק ראשון מתוך שניים שיעסוק שיעסקו בתרומתם וזהותם של יהודי ארה"ב.

הפרויקט נעשה בשותפות עם קרן משפחת רודרמן.