יהדות ארה"ב ואנחנו – חלק א’

תנועת נאמני תורה ועבודה היא תנועה ציונית דתית המאמינה בצדקת שיבת עם ישראל לארצו ובחובתה של מדינת ישראל להיות ביתו של העם היהודי. לכן אנחנו לא יכולים לעצום את העיניים למול השבר שמתרחש היום מול יהודי העולם ואנחנו חייבים להשתתף במאמץ לפתור אותו.

ערך האחדות בעם היהודי הוא אחד הדברים החשובים ביותר ביכולת שרידותו של העם לאורך אלפי השנים. אין תחליף לקשר הבסיסי והחשוב בינינו לבין אחינו בתפוצות מתוך תפיסה של אחדות עם ישראל. איננו בוחנים את מידת ההתאמה והזיקה לעם היהודי לפי מידת הקרבה לארץ ישראל או מידת התרומה הכספית, אלא אנו מתחברים לאחינו בגלות כחלק מהיותנו רקמה אנושית אחת.

האם אנחנו מכירים את יהודי התפוצות? האם אנחנו לומדים להכיר אותם כמו שהם לומדים בבתי הספר להכיר אותנו? מסמך זה עוסק בידע.  – קיימת חשיבות קריטית בהכרות עם העובדות כתשתית לוויכוחים שצצים מעת לעת מול יהדות התפוצות.

מתוך הזהות המשותפת נרצה להכיר את המרכיבים המשותפים המאחדים את האינטרסים של מדינת ישראל עם יהדות התפוצות, לעיתים מתוך אינטרסים חד-צדדיים ולעיתים מתוך רצון משותף לחזק את ביתו היחיד של העם היהודי.

זהו חלק ראשון מתוך שניים שיעסוק שיעסקו בתרומתם וזהותם של יהודי ארה"ב.

הפרויקט נעשה בשותפות עם קרן משפחת רודרמן.

יהדות ארה"ב – עוגנים, סטיגמות ונתונים – חלק ב’

ערך האחדות בעם היהודי הוא אחד הגורמים החשובים ביותר שעזרו לשרידותו של העם לאורך אלפי שנים. אין תחליף לקשר הבסיסי והחשוב בינינו לבין אחינו בתפוצות מתוך תפיסה של אחדות עם ישראל. חילונים או דתיים, ימנים או שמאלנים, מאמינים או לא – אלו הם אחינו, ואנחנו כמדינה מהווים עוגן משמעותית מאוד עבורם. אם המדינה תסגור בפניהם את הדלתות ותגיד להם שמי שלא עולה לארץ, אין משמעות לדעתו – העוגן ייקרע ואנו נהיה אלה שנתנו יד לפגיעה בזהותם היהודית של אחינו.

במסמך זה אנו מבקשים להציע נתונים על אודות הצלחתם הגדולה של יהודי ארה"ב ומנגד את האתגרים והקשיים שאיתם הם מתמודדים. הנתונים מבקשים להמחיש את המשמעויות של האמירה הרווחת בתקופה האחרונה האומרת כי אין לתת להם מקום בינינו כל עוד הם לא עולים לישראל.

זהו חלק שני מתוך שניים שעוסק בתרומתם וזהותם של יהודי ארה"ב.

הפרויקט נעשה בשותפות עם קרן משפחת רודרמן.

מערך פעילות בנושא יהדות התפוצות:

מאמרים בנושא:

"האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה" / אורית לסר

בקשתם של בני גד ובני ראובן, אשר הופנתה אל משה, אלעזר ונשיאי העדה, מצליחה לקומם את משה והוא עונה להם תגובה ארוכה וקשה, אשר מעניקה פרשנות חדה וכועסת לבקשתם התמימה לכאורה.

תגובתו של משה כוללת מספר אלמנטים ובהם תוכחה (על עצם הבקשה), האשמתם של השבטים בבקשה שהיא בגדר שכפול של חטא המרגלים. משה מזהיר את השבטים ראובן וגד, כי שיחזור כזה של חטא אבותיהם, אין לו כפרה.

הרב שלמה ריסקין: "אי אפשר להשאיר את היהדות רק לאורתודוקסים" / גיא עזרא

על רקע הסערות האחרונות, רבנים בציונות הדתית קוראים להוציא לפועל את מתווה הכותל: "ליצור את הכותל המערבי כמרחב שבו כל אחד ואחת יכול להקהל בו"

ז' מרחשוון- לא שוכחים את יהדות התפוצות: דורשים הסדר בכותל!

הבורות יבשו, השדות קמלו ועדיין היו בני ארץ ישראל ממתינים בשאילת הגשמים עד ל-ז' במרחשוון, רק על מנת להתחשב באחרון עולי הרגל בדרכו חזרה לביתו שבגולה. למרות אי הישארותו בארץ, אנשי ארץ ישראל לא התעלמו ממנו, כפי שנכתב במסכת תענית: "כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת".

ביום שלישי, ז' מרחשוון הבעל"ט, 8/11/16, נקרא, כארגון אורתודוקסי, לתת את הדעת על יהדות התפוצות ועל מציאת הסדר בכותל המערבי.

תנועת "נאמני תורה ועבודה" מביעה דאגה רבה ביותר על רקע חוסר התזוזה בנושא הכותל והסדרתו. יש לכך השלכות מרחיקות לכת על העם היהודי. ולא ייתכן שציבור שומרי ההלכה איתו אנו נמנים, ישב בשקט שעה שמיליוני יהודים רואים שמדינת ישראל אינה נותנת להם ביטוי במקום שאמור לאחד את העם היהודי כולו.