בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה? (שבת לא).

חובת תשלום המסים הינה חובה חוקית, מוסרית ודתית ממדרגה ראשונה. בלא מסים – אין חינוך, אין ביטחון, אין בריאות, אין רווחה ובעצם – אין מדינה.

פסק מרן בשולחן ערוך כי המשתמט מחובתו זו הינו גזלן. וזו לשון השולחן ערוך: "המבריח ממכס זה, עובר על לא תגזול מפני שהוא גוזל מנת המלך, בין שהיה מלך ישראל בין שהיה מלך גוי". (חושן משפט, סימן שס"ט).

אשר על כן, תנועת נאמני תורה ועבודה, קוראת לציבור לחזק בעלי עסקים המנפיקים קבלות כחוק ולהימנע מקניה בעסקים העובדים ב"שחור". במיוחד, אמורים הדברים בכל הנוגע לתשמישי מצווה וקדושה. כשם שמקפידים אנו על כשרות הלולב, עלינו להקפיד גם על כשרות העיסקה.

יהי רצון שיהיה כל משאנו ומתננו באמונה.

רשימה חלקית של בעלי עסקים המהדרין ביושרה*:

שם בית העסק כתובת טלפון אתר אינטרנט מס’ ח.פ/תיק מע”מ
מתניה תפילין הר חברון בית חג”י ד.נ. הר חברון 052-7710107 http://matania.co.il/  058380080
אדני הקודש-משה דסקל יוני נתניהו 28 גבעת שמואל 1-800101633  www.adney-hakodesh.co.il 55876577
אותיות קודש-הרב אסי רוט, סופר סת”ם ת.ד.1111 בית אל 90628 052-4245956  rotifat@neto.net.il 25507450
הרב עידו רוט כיסופים 3 קרני שומרון 052-3129268 rabatz100@gmail.com 935326454
אליהוא שנון, סופר סת”ם קיבוץ סעד ד.נ. הנגב 85140 08-6800231 www.saad.org.il/elihu 577482015
גולדברג פנחס שלום סיוון 16 ירושלים 02-5867106 15573652
אביטל גולדנר רבי טרפון 4 ירושלים 054-6332206 avigo67@gmail.com 22542534
הסופר הירושלמי ת.ד. 02-5373735  www.jerusalemscribe.com 513700302
28145 ירושלים,
יותר מסת”ם, בצלאל ארליך חספין 12920 050-5707507  www.soferstam.co.il 50497437
סוכות ירושלים, 02-5711660  www.chagim.com 13398912
סוכות נחלים מושב נחלים משק 32 1800-707022  www.sukah.co.il 514066232
סופר סת”ם-הרב נתנאל אריה מרכז חיספין רמת הגולן 12920 052-3115800 58308636
 ספריית כוכב מקור חיים 35 ירושלים  052-8030062  www.kodeshlibrary.com  306179466
עוטר ישראל כנפי נשרים 31, ירושלים 02-6535514 www.oter-israel.co.il 511474256
שבי יקותי עמק אילון 18 תל אביב 052-2509003 www.mezoza.co.il 57254443
תפילין בית אל בית אל 90631 ד”נ מזרח בנימין 02-9975158 www.tefillin.co.il 511518565
תפילין חברון קריית ארבע 073-2211116 tefilinhebron@gmail.com 58032855
תפילין של גוש עציון – אפרת (רפי) רחוב המלך דוד 83 אפרת 02-9938830 gushtefillin@gmail.com 25299066
יוחנן לוי סופר סת”ם הר חומה רח’ אריה ורשבסקי, ירושלים 050-8286771 levirandy@gmail.com  303607535
מכון אות האומן 24 ירושלים 02-6780164 ott.laad@gmail.com  580107357
ערמון הסופר הדר גנים, פתח תקווה 052-6642556 https://www.armonhasofer.co.il/

armonhasofer@gmail.com

026556662
נתינת לולב- רכישת סט ארבעת המינים https://www.netinatlulav.com/

הרשומים ברשימה זו אינם מקיימים כל קשר מכל סוג שהוא, עם התנועה. רשימה זו פורסמה אך ורק למען קידום הרעיון הערכי המוצג מעלה וללא כל תמורה זו או אחרת. רשימה זו מפורסמת לאחר תחקיר כללי שערכו פעילנו.

*בדיקת הכשרות בנושאי ממונות, נעשתה לפי מעקב כללי בלבד ואין בה בכדי לעקוב אחר כל הוצאה והכנסה. חובתו של כל קונה לוודא שהוא אכן מקבל קבלה כחוק. זאת כמובן מעבר לבדיקה האישית שעל כל אדם לעשות בנושא הכשרות ההלכתית.

לפרטים, הארות והערות וכן בעלי עסקים הפועלים כחוק מוזמנים לשלוח לנו דוא"ל באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת:[email protected] .

קישורים למדגם תשובות הלכתיות בנושא תשלום מיסים: 

שו"ת יחווה דעת חלק ה' סימן ס"ד: "ולכן נראה להלכה שבכל מה שנוגע למסים וארנוניות ומכס, יש לקיים את החוק של המדינה, שזה בכלל מה שאמרו חז"ל דינא דמלכותא דינא".
1. הרב שלמה אישון באתר מורשת.
2. הרב יובל שרלו באתר מורשת.
3. רבנים בישיבת כסא רחמים.

משרד הדתות: אין לנו מושג כמה בד"צים קיימים בפועל

במהלך דיון בנוגע לפיקוח על הכשרות בוועדה לביקורת המדינה הודה סמנכ"ל המשרד משה דגן כי אין להם פיקוח על הבד"צים. סמנכ"ל רשות המיסים "בבדיקה שלנו עלו נתונים מסמרי שיער"

זה מונופול 
הכשרות, טמבל

עלויות המונופול למשק הן כ–600 מיליון שקל לכל הפחות – אבל העניין לא מעניין כהוא זה את הרבנות ונציגיה ■ יש להפוך את הרבנות מגורם נותן כשרות לרגולטור שיפקח וייתן רישיונות לתאגידים ללא כוונת רווח

האם בקרוב מקובלים יצטרכו לשלם מיסים?

לאחר מסקנותיו של מבקר המדינה לפני כשנה, רשות המיסים תפרסם בקרוב את ההוראות לגביית מס ממקובלים. "חלק מחצרות המקובלים מתופעלות בעשרות מיליוני שקלים, כאשר רבים מהם כופרים בעצם חובתם לשלם"

בשבועות הקרובים: רשות המיסים תפרסם הנחיות למיסוי מקובלים ובד"צים

כך נחשף בישיבת הוועדה לביקורת המדינה. יו"ר הוועדה קארין אלהרר: התחום עדיין פרוץ וההנחיות עדיין לא ברורות. ההבחנה בין מתנה לגמול, מותיר עדיין שיקול דעת רחב מאד למי שיצטרך לשלם מס