מהפכה בחינוך הממלכתי-דתי: מבחן קבלה אחיד

 

http://news.walla.co.il/?w=/1/1765915


9 בדצמבר 2010

ד"ר אברהם ליפשיץ, מנהל מינהל החינוך הממלכתי-דתי פרסם בימים האחרונים מדיניות חדשה שתופעל בכלל המוסדות. מטרת המדיניות: להילחם באליטיסטיות של חלק מהישיבות והאולפנות

ד"ר אברהם ליפשיץ, מנהל מינהל החינוך הממלכתי-דתי פירסם בימים האחרונים מדיניות חדשה ואחידה המסדירה את המעברים מכיתות ו' ל-ז' ומכיתות ח' ל-ט', בכל מוסדות החינוך העל יסודי בחינוך הממלכתי-דתי. על פי עיקרי המדיניות, בכלל מוסדות החינוך העל יסודיים הממלכתיים – דתיים בארץ יתקיימו מעתה הליכי קליטה ומיון רק בסוף חודש דצמבר.

לישיבות התיכוניות והאולפנות יתקיים מבחן אחיד, על ידי גוף חיצוני, שיערוך את הבחינות והבדיקה. אותו מבחן יתקיים בנקודות אזוריות, הקרובות למקום המגורים של התלמיד, ותוצאותיו תהיינה מוכרות ותקפות בכל המוסדות הארציים. מדובר במהפכה של ממש, בעיקר לנוכח התפיסות האלטיסטיות של חלק מהישיבות והאולפנות, הבאות לידי ביטוי בהליך המיון הקפדני של המבקשים להצטרף לשורותיהם.

הרב איתן איזמן, רב רשתות נעם וצביה, הסביר לוואלה! חדשות את היסוד המהפכני בהנחיות החדשות בהליכי הקבלה: "ראשית כל, כל ישיבה הייתה עד עכשיו מאוד תחרותית בזמן הבחינות, ותלמידים כבר התחילו להיבחן בתחילת השנה וזה הפריע מאוד לבתי ספר. אחרי הבחינה, כאשר התלמיד כבר התקבל לישיבה, הוא לא השקיע בלימודים חלק גדול מהשנה".

"שנית, המצב כיום הוא שכל תלמיד נרשם היום ל2-4 ישיבות שונות, וכל פעם הוא צריך לעבור מחדש את הבחינות. מעבר לקשיים הנפשיים זה גם עולה הרבה כסף להורים", הוסיף איזמן. "ד"ר ליפשיץ תחם את הבחינות לתאריך מאוחר יותר וגם קבע בחינה אחת כללית. מה שנותר הוא שכל מוסד יראיין את מי שהוא רוצה לקבל".

"צעד חשוב ומבורך"

תנועת "נאמני תורה ועבודה" מהזרם הציוני-דתי בירכה על המהלך ומסרה כי "בשנים האחרונות, כחלק ממגמת ההסתגרות של הציבור הדתי, נוצרו מנגנונים מורכבים של סינונים והיבדלות. הדבר נעשה כחלק ממגמת הפרטה כללית העוברת על מוסדות חינוכיים אשר בורחים מאחריות ציבורית. אנו שמחים לראות שלאחרונה, נוצרה מודעות ציבורית רחבה ובין היתר עם כניסתו של ד"ר אברהם לפשיץ לראשות החמ"ד, נכנסו רוחות חדשות של שינוי ורצון לעשות סדר במערכת. צעד זה, על אף היותו מוגבל ומורכב, הוא צעד חשוב ומבורך ואנו מקווים כי הוא חלק מהדרך להפיכת המערכת כפתוחה ואחראית לכל ילדי ישראל".

ד"ר ליפשיץ מדגיש כי אין בכוונתו לבטל את העצמאות החינוכית והמגוון הנהדר במוסדות, אלא רק לשפר את המסגרת ולהקל את התהליך על התלמידים והמורים. במכתבו לראשי הישיבות הוא בישר כי "המוקד הארצי החדש שיוקם יסייע בסנכרון בין בתי הספר לגבי תלמידים שהתקבלו ליותר ממוסד חינוכי אחד. ובאופן כזה יסייע לבתי הספר להפחית את סימני השאלה לגבי מי התלמידים שמגיעים אליהם בשנה הבאה".