כתנועה העוסקת מאז הקמתה בחיזוק החינוך הממלכתי דתי, אנו מבקשים ממהמשרד לשים לב לנקודות החשובות הבאות, אליהן הגענו מתוך מחקר מעמיק וקשר ארוך שנים עם הממסד החינוכי, עם מאות הורים ומורים, ובהיותן משקפות מדיניות סדורה ואחריות ציבורית. אנו בטוחים שהמשרד פועל לטובת כלל המדינה וכן לטובת הציונות הדתית, ובטוחנו כי החלטותיו תתקבלנה לפי עקרונות ארציים ושקופים, על פי מדיניות עקרונית ואידאולוגיה מוצקה, ולא לפי מידת שתדלנותם של העולים לרגל למשרד החינוך ובהתאם למידת קשריהם. רק כך, לדעתנו, מערכת החינוך תוכל לפרוח ולשאת פירות.

לאור האמור לעיל, אנו מציעים כמה עקרונות יסוד לדרך ולפעולה:

א. אופיו של החינוך: מספר שעות קודש וחול, חינוך מעורב או ניפרד, תפיסות רוחניות וכו':

יש לתת זכות להורים לקבוע את אופיו של בית הספר, ובלבד שיתקיים מנגנון החלטה דמוקרטי על פי מפתח הגון ושקוף.
החלטות יש לקבל על פי דעת ההורים אשר ילדיהם לומדים בבית הספר, ולא על ידי הורים שילדיהם עדיין לא לומדים בו.
בכל מקרה שהוא, בית הספר חייב להמשיך ולהיות פתוח לכל החפץ בחינוך דתי. ושינוי אופיו של בית הספר אינו יכול להביא לשינוי במדיניות הקבלה למוסד. במילים אחרות, אם הורים פונים ומבקשים עזרה במציאת מוסד שמתאים לרוחם – יש לבדוק היטב את מי הם מייצגים והיכן נמצא הרוב הדומם. מניסיוננו, אותו רוב דומם לא יפנה – אך אין זה אומר שהוא לא קיים.

ב. אינטגרציה ותקצוב מוסדי

על המשרד לוודא כי לחינוך היסודי הדתי ולגני הילדים יתקבלו כל החפצים בחינוך דתי. בהתאם לכך, לא יונהגו ראיונות קבלה, מבחני מיון, תקנונים מדירים וכדומה. בחינוך העל יסודי ראוי לקיים מבחני קבלה בהתאם להוראות מינהל החמ"ד, ובתנאי שבאותו אזור גם קיים תיכון ציבורי דתי הפתוח לכל. תקצוב בתי הספר יעשה באופן דיפרנציאלי, וזאת בהתאם לדירוג החברתי-כלכלי של כל בית ספר ובית ספר. בהתאם לכך, מוסד חינוכי הקולט תלמידים רבים יותר מרקע חברתי – כלכלי נמוך, יקבל תקציב גדול יותר. התקצוב הדיפרנציאלי יכלול בתוכו גם תקצובים אחרים, ישירים ועקיפים; ביניהם תקני שירות לאומי, הקצאת מבנים וכיוצ"ב. מוסד ללא רישיון לא יזכה בתקצוב ישיר או עקיף מכל סוג שהוא. במקביל, תוקטן תמיכת המדינה במוסדות פרטיים ויינתן תיעדוף ברור למוסדות ממלכתיים.

גם כאן, על המשרד לשים לב היטב לאן נושבת הרוח. במקרים רבים, הרצון שמוביל את ההורים לייחודיות, למוסד חדש או למצויינות דתית אינם אלא אצטלה להדרה חברתית ולהיבדלות מאוכלוסיות שלימות שאין רוצים בקרבתן. אל תיתן לאליטות להבריח את עם ישראל מהחינוך הדתי.

ג. לימודי החול, המדעים והתרבות הכללית בחינוך הדתי

דווקא בגלל האתגרים הרבים העומדים לפתחה של מערכות החינוך הדתי, הרי שחובה לשאוף למצוינות בכל התחומים ולחנך את ילדינו להתקדם בכל תחומי התורה, המדע והתרבות הכללית. על בוגרי מערכת החינוך להיות בקיאים בפיזיקה, כימיה, היסטוריה, בספרות ובתרבות האנושית בכלל ולהיות מעודכנים בכל אלו, וזאת על מנת להתפתח הן כשומרי תורה ומצוות, הן כבני תורה והן כבני בית בתרבות העולמית, המסוגלים להיענות לאתגריה.

לפי תפיסתנו, תפקיד משרד החינוך הינו לתמרץ הצטיינות ובכך להוביל את המערכת כולה להישגים משמעותיים. אם יאמרו לך שרמת המצויינות הנמוכה נובעת בגלל ההשקעה הרבה של החינוך הדתי בשכבות החלשות – דע לך שאין דבר רחוק מזה: השכבות החלשות בחמ"ד מצליחות יותר ממקביליהן שאינן דתיות. הירידה במצוינות הינה דווקא בקרב השכבות החזקות- בקרב מי שהייתי מצפה מהן לציונים הכי טובים.

ד. תיקצוב כללי:

תפקיד המשרד הינו לעגן את כלל תקציבי מערכות החינוך הדתי בחוק באופן קבוע, שקוף ושיוויוני לכלל המוסדות. יש לדאוג לביטול תיקצובים הנעשים לפי מפתח קואליציוני שלא על פי החוקים והתקנות.

 

ה. שכר הלימוד הגבוה בחינוך הדתי

מדובר בסוגיה עתיקה וכואבת. כמו בכל מקום, גם כאן אין פתרון קסם ויש להשתדל להימנע מלהבטיח אחד כזה; רבים וטובים עשו כן ולא הצליחו. אם בכל זאת רוצים לתקן את המצב, יש להקפיד על מספר הנחיות:

הקפדה על קיום מוסדות חינוך גדולים. לשם כך יש לאחד מוסדות קטנים ולמנוע פתיחה של מוסדות חדשים ללא הצדקה מספרית מובהקת.

גובה שכר הלימוד יקבע על פי הנחיות משרד החינוך ויאסר איסוף כסף החורג מכך, כולל באמצעות תשלום לעמותות הורים וכדומה.

כל הורה יקבל פירוט מדויק ושקוף של שכר הלימוד אותו הוא משלם. פירוט זה יכלול פירוט שעות ותכנים הנכללים בתשלום זה. במקביל יש לדאוג לחיזוק התיכונים הדתיים הציבוריים ולוודא כי בכל אזור בארץ יהיו בתי ספר תיכון ציבוריים הפתוחים לכל מי שחפץ בחינוך דתי שאינו תלוי בשכר לימוד כלשהו.

ו. הכשרת המורים והמנהלים בחינוך הדתי

יש לפעול לחיזוק הרמה המקצועית והחינוכית הגבוהה של מורי החינוך הדתי. הכשרת המורים חייבת לכלול הרחבת אופקים, העמקת הידע ופיתוח חשיבה ביקורתית ומקצועית, תוך שימוש במיטב הישגי המחקר האקדמי בכל תחום ותחום. על המערכות השונות והחמ"ד להקפיד על הכשרתם המלאה של המורים, ועליהם לדאוג לכך שמקצוע ההוראה יהפוך להיות מקצוע נחשק ומושך כח אדם מצוין, במיוחד אמורים הדברים בפריפריה.

ז. הגרעינים התורניים

ללא ספק, מדובר במפעל מבורך. על מנת שיישאר כזה הרי שאת התמיכה הממשלתית בגרעינים תורניים יש לעשות בהתאם לתנאים כגון: פעילות הגרעין תהיה למען הקהילה המקומית, שווה לכלל בתי הספר ופתוחה לכל דורש. הגרעין יתנהל כעמותה ללא כוונות רווח אשר כל תושב בישוב יכול להיות חבר בה ולהשפיע על החלטותיה לפי מפתח דמוקרטי. יבוטלו התמיכות בגרעינים תורניים הנמצאים בערים מבוססות וההשקעה הכספית תועבר לידי הקהילות המקומיות. כניסתו והשפעתו של גרעין אל תוך מוסד חינוך תעשה בהתאם לנהלים המקובלים ביחס לכניסת כל גורם חיצוני. ובכל מקרה, אנו ממליצים להגביל את התמיכה הממשלתית בכל גרעין למשך עשר שנים.

עבורנו ועבור רבים מבוחרינו ומאזרחי ישראל, אלו הם כללים שבהם נבחן שר החינוך: האם הוא פועל לטובת מקרובים, עסקנים ובעלי עניין, או האם הוא שר בעל ראיה ציבורית ואחראית, הדוגל בשוויון הזדמנויות מלא ובשאיפה למצוינות.

בהצלחה במבחן!

                                             צוות החינוך בהנהלה של תנועת נאמני תורה ועבודה

(מכתב דומה נשלח לשר החינוך נפתלי בנט עם כניסתו לתפקיד 4/5/16.