אנו מציעים להפוך את שירותי הדת בישראל, הנתפסים כמסואבים ומנוכרים, למובילי יישומה של דמוקרטיה השתתפותית בישראל, שעיקרה: העברת הסמכות מהשלטון המרכזי לידי הקהילות.
עמוד זה מציג מספר מודלים אפשריים שהתנועה הציעה לאורך השנים, למבנה מחודש של דת ומדינה בישראל.

סירטונים

מרבית הפעילות בשנים האחרונות נעשתה בתמיכת פדרציית ניו-יורק

לוגו פדרציית ניו יורק

עוד בנושא המודל הקהילתי-דמוקרטי לשירותי דת:

הסדרי דת ומדינה – טיוטה להסכם הקואליציוני 2015

הסכמה רחבה ולא סטטוס-קוו

תוקם בהקדם ועדה קואליציונית שתסדיר סוגיות של דת ומדינה. בוועדה יהיו חברים נציגים מכל סיעות הקואליציה.
הוועדה תכין לחקיקה או לתיקון את החוקים העוסקים בסוגיות שעל פי הסכם זה, ותדון בסוגיות נוספות שיעלו במהלך כהונתה של הכנסת.

החלטות בנושאי דת ומדינה יתקבלו מתוך הסכמה רחבה. הקואליציה תתנגד לחוקים בנושאי דת ומדינה, במידה ויהיו סיעות המייצגות 30 חברי כנסת מתנגדים לחוק.

עשה לך רב – המודל הקהילתי לניהול שירותי הדת בישראל

    אנחנו שמחים לעדכן אתכם בפרטים על מפגש האביב של בית המדרש ליהדות וחברה של מכון שלום הרטמן שיתקיים ביום ראשון, 5 במאי, 15:00-12:30 (כולל ארוחת צהריים) במכון הרטמן, רחוב גדליהו אלון 11 ירושלים. נושא המפגש עשה לך רב – המודל הקהילתי לניהול שירותי הדת בישראל פתיחה ולימוד: רננה רביצקי-פילזר, ראש בית המדרש ורכזת […]

טיוטת הסכם קואליציוני – חלופה לסטטוס-קוו 2013

תנועת נאמני תורה ועבודה שקדה בשבועות האחרונים על טיוטת הסכם קואליציוני בנושאי דת ומדינה, אשר יחליף את הסטטוס-קוו הנמשך מהקמת המדינה. נפגשנו עם מנהיגים ובכירים במפלגות המרכזיות, ואנו מקווים ומאמינים כי בשלה השעה ל'מפץ פוליטי' אשר יחזק את אופייה היהודי של מדינת ישראל, ויחליש הסדרים אשר יש בהם כפייה דתית. המהלך מרוכז בידי ד"ר הדר ליפשיץ.

עיקרי ההצעה:

א. זכות הוטו של כל גורם חרדי על שינויים בנושאי דת ומדינה בישראל – תיפסק.

ב. הפקדת נושא הישיבות, תקצובן וגיוס תלמידיהן בידי גוף א-פוליטי (המקביל למל"ג).

ג. יצירת מסלולי הידברות לשינויים בהסדרי השבת במדינת ישראל.

ד. תוקם ועדה משותפת אשר תעצב מחדש את מכלול הסדרי הנישואין במדינת ישראל.

ה. שילוב מוגבר של נשים במוסדות הממונים על בתי הדין הרבניים.

ו. שילוב נשים בגוף הבוחר את הרבנים הראשיים.

ז. בחירת רבנים בידי הקהילות ולא בידי הממסד.

גם אנחנו תומכים במודל הקהילתי!

המודל הקהילתי לשירותי דת שפותח בידי ד"ר הדר ליפשיץ, מחלחל ומשפיע בקרב אלו שמבינים בדת ומדינה. מכל הקשת הרבנית והפוליטית, ישנם אלו שמאמצים את המודל הקהילתי שלנו או חלקים מתוכו. חלקם מפורשות וחלקם במובלע. שתי דוגמאות: "…יוזמה נוספת שהרב אביחי רונצקי תומך בכיוון שלה, היא זו של ארגון נאמני תורה ועבודה…". מתוך "עולם קטן", פרשת וישלח. […]

מפגש פעילים- לקידום המודל הקהילתי ביחסי דת ומדינה


נשמח לעזרתכם ב:

א. צוותי פעולה לעבודה מול גורמים במפלגות לצורך הכנסת עיקרי הרעיון וסעיפיו בתוך המצעים השונים של: הליכוד ביתנו, העבודה, יש עתיד, הבית היהודי ועוד.

ב. הכנסת רעיונות המודל כמו הסירטון, בתוך דיונים וסטטוסים ברשתות החברתיות.

ג. תרומות כספיות וסיוע להשגת תרומות. השאירו הודעה ב-02-5611761, שלחו לנו דוא"ל.

דוח ועדת התנועה לקידום שירותי הדת – 2005

תמצית דו"ח הוועדה

הוועדה בחנה את המצב הקיים של הממסד הדתי בישראל, הרבנות והמועצות הדתיות. אין ספק כי המצב הקיים היום מחייב שינוי משמעותי. הוועדה בחנה את ההצעות השונות למבנה חדש למועצות הדתיות ואלו מסקנותיה העיקריות לגבי כל הצעה:
א. שלטון מרכזי. (גביזון-מדן, גפני, לוי – בן דהאן). הצעה זו גורסת ריכוזו של השירות בידי גוף מרכזי, במשרד ראש הממשלה או כרשות עצמאית. הוועדה סבורה כי הצעה זו משמעותה מירכוז קיצוני של השירות, והגבלת יוזמה קהילתית ומקומית.
ב. שלטון מקומי. (החלטת ממשלה). וועדת צדוק בחנה ושללה הצעה זו פה אחד. הוועדה סבורה, בעקבות וועדת צדוק, כי הכנסתם של שירותי הדת לשלטון המקומי תפגע באוטונומיה הדתית, ותחריף את העימותים ביחסי דת ומדינה.
ג. שינוי במבנה המועצות הדתיות. (ועדת צדוק). עיקרי ההצעה של ועדת צדוק היא העברת השליטה במועצות הדתיות משר הדתות, לגורמים מקומיים (שלטון מוניציפלי ורבנים מקומיים), וייעול תפקודן. כמו כן הגבלת זמן כהונתם של רבנים מקומיים. יתרונה הגדול של הצעת ועדת צדוק הוא בשילוב של פשטות ביישום ושיפור המצב הקיים. הוועדה סבורה כי יש לאמץ את דו"ח וועדת צדוק וליישמו לאלתר.
ד. קהילה. (הדר ליפשיץ). הצעה זו קוראת להעביר את התקציבים והסמכויות בנושאי דת מהמוסדות הפוליטיים לבתי-הכנסת והקהילות. הוועדה סבורה כי הצעה זו, למרות יתרונותיה החשובים, טעונה ניסוי הדרגתי שיבחן את אפשרות יישומה.
הוועדה ממליצה לנסות את המודל הקהילתי במקומות אחדים. הוועדה ממליצה להנהלה לחבור לגורמים ציבוריים נוספים לקידום הרפורמה הנדרשת בשירותי הדת היהודיים.