תקציר

תקציר

מסמך זה מציג נתונים על ההשתלבות של בוגרי החינוך הממלכתי-דתי לאורך השנים במוסדות לימוד תורניים לאחר סיום לימודי התיכון. אלו הם הממצאים העיקריים העולים ממסמך זה:

ישיבות: שיעור הגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי הממשיכים ללימודים בישיבות הסדר הגיע לשיא בקרב בוגרי שנתון 1997 אז הוא עמד על 33.9%, ולאחר מכן הוא ירד ועמד בקרב בוגרי שנתון 2001 על 25.7%. בשנים שלאחר מכן נרשמה עלייה הדרגתית ובעשור האחרון שיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי הממשיך ללימודים בישיבות הסדר עומד על כ-30% באופן יציב למדי. באשר לישיבות הגבוהות, שיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי הלומד בהן (לא בהכרח בשנה שלאחר סיום התיכון) עמד בקרב בוגרי שנתון 1996 על 26.4% ולאחר מכן הוא ירד בהדרגה עד לכדי 19.1% בקרב בוגרי שנתון 2012. עם זאת, כאשר בוחנים את שיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי בשנת הלימודים הראשונה בישיבה גבוהה הרי שמדובר בשיעור נמוך בהרבה של כ-9%. על כל פנים, שיעור התלמידים הממשיכים ללימודים בישיבה גבוהה או ישיבת הסדר מצוי במגמת ירידה קלה ובשני העשורים האחרונים הוא נע בין 40% ל-45%.

מכינות קדם צבאיות: מספר התלמידים בשנה א במכינות התורניות (לגברים) עמד בשנת תשס"ו על 754 והוא עלה בהדרגה עד שהתייצב על כ-1,000 תלמידים בכל שנה בעשור האחרון (תש"ע-תשע"ט). בהתאם לכך, שיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי הממשיכים ללימודים במכינות התורניות עומד בקירוב על כ-15% בעשור האחרון. שיעור הממשיכים לשנה ב במכינות התורניות עומד בממוצע על כ-45% מכלל התלמידים בשנה א במכינות אלו.

הסדר נשים (מדרשות עם מסלול שירות צבאי): מסלול הסדר נשים שבו ישנו שירות צבאי מובנה במסגרת קבוצה של תלמידות מדרשה הוקם בתחילת שנות ה-2000 ומספר המשתתפות בו עלה בהדרגה עד ל-99 מבין בוגרות שנתון 2004 בחינוך הממלכתי-דתי (1.3% מהבוגרות). לאחר מכן הייתה ירידה הדרגתית עד ל-71 מהבוגרות בשנתון 2007 (1%), אך מאז ישנה עלייה הדרגתית, כך שמבין בוגרות החינוך הממלכתי-דתי בשנתון 2016 השתלבו 266 בוגרות (3.2%) במסלול זה.

מדרשה תורנית (ללא מסלול שירות צבאי): מסלול המדרשות לנשים מצוי גם הוא בתופעת גידול משמעותית בשנים האחרונות. מבין בוגרות החינוך הממלכתי-דתי בשנתון 1996 למדו 209 נשים במדרשה לעומת 934 מבוגרות שנתון 2015. באחוזים מדובר בעלייה מ-3.4% מבוגרות החינוך הממלכתי-דתי ל-12.2%.

תמונה מבט כללית: מבין כלל הגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, ממשיכים ללמוד מיד לאחר סיום התיכון כ-29% בישיבות הסדר, כ-9% בישיבות גבוהות וכ-15% במכינות. כ-47% אינם ממשיכים ללמוד במוסד תורני. מבין הנשים, כ-12% לומדות במדרשות תורניות וכ-3% לומדות במסגרת הסדר נשים.