מורים המועמדים לתפקידים בחינוך הממלכתי-דתי חויבו להצהיר על אורח חיים דתי

 

מפקחים ומנהלים בחינוך הממלכתי־דתי קיבלו באמצע אוגוסט מסמך אותו נתבקשו להעביר לכלל המורים החדשים בזרם החינוך הממלכתי דתי. במסמך נדרשים המורים, בין היתר, להצהיר על כך שהם מקיימים אורח חיים דתי. בערוץ 10, שם דווח הערב (רביעי) על המסמך לראשונה, פורסם עוד כי מורים חילונים פוטרו בעקבות הנוהל, אך ל״הארץ״ לא הגיעו עדויות כאלה.

בסוף המסמך מופיע ציטוט מחוק חינוך ממלכתי ונכתב כי ״בחוק חינוך ממלכתי תשי"ג (1953) סעיף 1 נקבע כי: 'חינוך ממלכתי־דתי פירושו חינוך ממלכתי אלא שמוסדותיו הם דתיים לפי אורח חייהם, תכנית לימודיהם, מוריהם ומפקחיהם ובהם מחנכים לחיי תורה ומצוות על פי המסורת הדתית וברוח הציונות הדתית'".

עוד כתוב במסמך כי סעיף 18 לחוק מסמיך את המועצה לחינוך ממלכתי־דתי לאשר או לפסול מנימוקים דתיים ומטעמים שבאורח חיים את מינויו או המשך עבודתו של מנהל, מפקח או מורה במוסד חינוך ממלכתי־דתי. "החוק הורחב על ידי השר על כלל מוסדות החינוך המצויים בפיקוח המינהל לחינוך דתי. כאשר המועצה מאשרת העסקת מורה במוסד כאמור, הרי היא קובעת כי העובד/ת ראוי/ה לעבוד במוסד חינוך כאמור וכי יקדיש עצמו בלב שלם לתפקיד הנעלה של חינוך התלמידים לאמונה בה', לאהבת התורה וקיום מצוותיה, לציונות ולאהבת הארץ על פי ההלכה וברוח הציונות הדתית״, מצוין במסמך.

עוד נכתב כי ״המועצה מאשרת עובד/ת הוראה רק כאשר נמצא שבאורח חייו ובהליכותיו הוא שומר על עקרונות החינוך הממלכתי דתי כפי שהם מבוארים בחוק…״.

לאחר מכן מתבקשים המועמדים לענות על השאלות הבאות:

״1. האם הנך איש/אשה שאורח חייו/ה מושתת על קיום תורה ומצוות? 2. האם על פי ערכיך ואורח חייך, תוכל/י לחנך ברוח החינוך הממלכתי דתי כפי שפורט בלשון החוק לעיל?".

לבסוף מתבקשים המורים החדשים להצהיר שכל הפרטים שמסרו מדויקים וכן שידוע להם שאי מילוי התנאים האלה עלול לגרום לפסילתו מלעבוד במוסד ממלכתי־דתי. בנוסף, מתבקשים המורים להתחייב להודיע לממונים ולמועצת חמ"ד במקרה שבו יחול שינוי באורח חייהם "שימנע מהם לקיים את התחייבותם״. לאחר החתימה, המסמך אמור לעבור לאישור מועצת החינוך הממלכתי דתי.

כבר היום מעט מורים חילונים מועסקים במוסדות הממלכתיים־דתיים, ומרבית המורים שם דתיים או שומרי מצוות. הגברים מגיעים בדרך כלל לבית הספר עם כיפה ונשים לובשות חצאית וכיסוי ראש לפי הצורך. מקור הבקי בתחום אמר כי השאלון הועבר למורים חילונים בודדים בלבד, משום שאין כמעט מורים חדשים חילונים בבתי ספר דתיים.

לפני כשנה פורסם ב״הארץ״ כי משרד החינוך מסרב לשלב מורים ערבים בבתי ספר ממלכתיים־דתיים, במסגרת תוכנית של משרד החינוך. גורם הבקי בפרטי התוכנית אמר אז כי המשרד לא תכנן מלכתחילה לשלב מורים אלו בבתי הספר הדתיים משום שהדבר "מורכב מדי". עוד אמר הגורם שבמשרד החינוך חוששים כי "שילוב מורים ערבים בחינוך הדתי עלול להסתיים בכישלון, מה שיצבע את התוכנית כולה ככישלון. וכשמדובר בקבוצות מיעוט, אם המורים האלה יצליחו, הם יהיו סיפור הצלחה, אבל אם ייכשלו זה יהיה מבחינת המתנגדים כישלון של כל הערבים”.

תנועת נאמני תורה ועבודה, שפועלת נגד הקצנה בחינוך הממ״ד, הגיבה לחלוקת השאלון בעמוד הפייסבוק שלה וכתבה כי השאלון מיותר, "אינו מועיל מבחינה חינוכית־דתית ואינו תורם ליחסי חברות והדדיות בחברה הישראלית. בחינוך הדתי נכון להקפיד על כך שכל אדם, הורה או מורה, יכבד את אורחות החינוך הדתי וערכיו, אך הניסיון להיכנס ולבחון את לבו של אדם ואת כוונותיו מוטעה. דווקא לטובת חיזוקם הדתי של ילדינו, ראוי כי מגיל צעיר הם יפגשו בסביבתם בדמויות מגוונות מהחברה הישראלית, כחלק מהחינוך לתורה ולערכים. לא כמחנכים, אך ודאי כמורים מקצועיים״.

ממשרד החינוך נמסר: ״החוק מעניק למועצה לחינוך ממלכתי־דתי שהיא מועצה סטאטוטורית ממונה את האחריות ואת הסמכויות בנושא זה . ברור הוא כי המורות והמורים בחינוך הדתי הם דתיים. אין בזה כל חדש. תמיד שובצו בחינוך הדתי רק מורות או מורים שהצהירו על היותם דתיים ועל מחויבותם למטרות החינוך הדתי. לפי מיטב ידיעתנו, בשום מוסד חינוכי לא נאלץ שום מנהל להיפרד משום מורה. כל המורים המלמדים במערכת אושרו אלא שהמפקחים פועלים על פי החוק לגבי שיבוצם של מורים חדשים״.

דוברת משרד החינוך, חגית כהם, סירבה לענות ל״הארץ״ האם מדובר במסמך חדש או כזה שמופץ כבר כמה שנים.

כתוב ע"י ירדן סקופ

הכתבה המקורית מופיעה באתר הארץ