מחאת הפסק זמן? "גרסה מחודשת של ארבע אמהות"

 

 


 


בכינוס של תנועת 'נאמני תורה ועבודה' התייחס ראש ישיבת הר עציון באלון שבות, הרב יעקב מדן למחאות החברתיות האחרונות ואמר "צריך להבין שכספי הפנסיה של זקנים שחסכו כל החיים שלהם עלולים לרדת לטמיון, כדי שלמהדורה החדשה של ארבע אימהות יהיה כסף לפסק זמן."


 


25.02.12


תנועת נאמני תורה ועבודה קיימה בסוף השבוע כנס שעסק בעמדת ההלכה בסוגיות השונות בנושא צדק חברתי.


אחד הדוברים בכנס היה הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון באלון שבות, שהתייחס בכנס למחאה החברתית בקיץ האחרון ולמקומה של ההלכה בנושאים הכלכליים:


"שמעתי היום ברדיו על כך שהקמפיין "ישראל יקרה לנו" עומד להוריד את שטראוס על הברכיים, יש לזכור שבעקבות ההפגנות בקיץ האחרון הייתה ירידה משמעותית של הטייקונים."


"צריך להבין שכספי הפנסיה של זקנים שחסכו כל החיים שלהם עלולים לרדת לטמיון כדי שלמהדורה החדשה של ארבע אימהות יהיה כסף לפסק זמן."


"מדינה שתנהג בדרך של "לסייע" לחלשים, מסתכנת בחורבן כלכלתה ומדינת ישראל לא תוכל לשרוד זאת. ניתן לראות זאת לפי מה שקורה ביוון, פורטוגל, ספרד ואיטליה." אמר הרב מדן.


ההסתדרות או העשירונים העליונים?


את הפער בין הנתונים הכלכליים של מדינת ישראל לשאר מדינות הOECD, הסביר הרב מדן בחוסר היחס לסטיות שיוצרת החברה החרדית במאזן הסטטיסטי, אותה מכנה הרב: "חברה שבחרה מרצון לחיות בעוני".


על היחס בין קפיטליזם לסוציאליזם אמר הרב כי מצד אחד "צריך לזכור ששני העשירונים העליונים מכניסים את רוב המיסים למדינת ישראל". ו"ההסתדרות נלחמת בעושר יותר ממה שהיא נלחמת בעוני."


אך "מאידך מאידך גיסא כמובן שצריך לדאוג לחלשים, אני רוצה להבהיר שאני בשום אופן לא בעד חברה קפיטליסטית. פעם הלכתי ברחובות ניו יורק חשכו עיני למראות כל אותם חסרי בית. אני לא רוצה שנגיע למצב הזה. אבל יש צורך בראייה כוללת ולא בראייה צרה כפי שהיו בהפגנות."


את הפתרון לבעיות הכלכליות מבקש הרב להשאיר למומחים אך דורש את התערבותם של אנשי הרוח כמייעצים


"דעת התורה רלוונטית כדי לדחוק ולקדם את השיקולים הערכיים-תורניים שיקולי הצדק והצדקה לשם שמיים, כמו אלו של ירמיה ויחזקאל."


"יש להדגיש כי אל לאנשי הרוח להתעסק בפרטים, את זאת ישאירו לאנשי המקצוע, אך קיים צורך מהותי לשלב בין אנשי מקצוע לאנשי הרוח, אנשי התורה, על מנת להשתמש באמצעים האפשריים למיצוי הערכים ברמה המיטבית."


"צריך להיות שילוב של 'המלך' ו'הנביא'. המלך הוא איש המקצוע, היודע את צרכי המדינה ומכיר את המורכבויות, והנביא הוא המביא את דבר ד' בנוגע לצדקה ולערכים שלפיהם מכוונים את הנהגת המדינה באפן המיטבי." סיכם הרב.