מטרת המחנה: חיבור בני ובנות נוער לערכי תורה ועבודה, שותפות ויזמות, תוך חוויה מהנה ומאתגרת.

  • המחנה יצור חבורה של בני נוער בעלי שייכות והזדהות חברתית.
  • המחנה יסייע בבירור הזהות הרעיונית של הקבוצה.
  • המחנה יצור קבוצת נוער בעלת כלים ויכולת להשפיע על המציאות כסוכני שינוי.

תוכן המחנה יתמקד ביזמות בתחום התורה והעבודה במובנם הרחב, וישלב פעילות חברתית ענפה וטיולים, יחד עם חוויה קבוצתית ובירור עומק בנושאי זהות דתית לאומית וביחס לחברה הישראלית בכללה ולתפוצות.

נעסוק ביכולת להשפיע כצעירים על נושאים אלה תוך נתינת כלים להשפעה במרחב התקשורתי, הרשתות החברתיות, ובעולם החקיקה והממסד, כקבוצה וכפרטים.

.

בתכנית: לימוד בית מדרשי חווייתי, התנסות בעבודה חקלאית מגוונת, מפגשים מעוררי השראה, בריכה קרירה, קומזיץ אל תוך הלילה, בישולי שדה, הרקדה, ניווט, טיולים ועוד. והכל בחווייה קבוצתית מגבשת.

יום ראשון י”ג- יום רבעי ט”ז תמוז, תש”פ, 5-8.7.2020, מרכז יעקב הרצוג, קיבוץ עין צורים

כל הפרטים (אשר יועלו בחודשים הקרובים): לו”ז כללי, שמות מפקדי המחנה, עלות, כללים ועוד – בטופס ההרשמה שבקישור:

המחנה נערך בשותפות עם מרכז שלבים