הופכים את הקיץ למשמעותי

חוויה חברתית וערכית בלתי נשכחת, לבני ובנות נוער בוגרי ובוגרות כיתות ח'-ט', תוך חשיפה לעולם היזמות החברתית על פי ערכי תורה ועבודה.

  • המחנה יצור חבורה של בני נוער בעלי שייכות והזדהות חברתית.
  • המחנה יסייע בבירור הזהות הרעיונית של הקבוצה.
  • המחנה יצור קבוצת נוער בעלת כלים ויכולת להשפיע על המציאות כסוכני שינוי.

תוכן המחנה יתמקד ביזמות בתחום התורה והעבודה במובנם הרחב, וישלב פעילות חברתית ענפה וטיולים, יחד עם חוויה קבוצתית ובירור עומק בנושאי זהות דתית לאומית וביחס לחברה הישראלית בכללה ולתפוצות.

נעסוק ביכולת להשפיע כצעירים על נושאים אלה תוך נתינת כלים להשפעה במרחב התקשורתי, הרשתות החברתיות, ובעולם החקיקה והממסד, כקבוצה וכפרטים.

שני עד חמישי, כ"ו- כ"ט תמוז, תשפ"ב, 25-28.7.2022, בית ספר שדה כפר עציון.

  • מובהר בזאת כי המחנה ינוהל בפועל על ידי בית ספר שדה והתמורה שתשלם תועבר אליו. מעמדן של קולך ושל נאמני הינו ספקי תוכן וההתקשרות היא בין ההורים לבית הספר כאשר כל האחריות היא על בית הספר.