לקריאת הכתבה במלואה כפי שמפועיה באתר סרוגים , 04.02.20 09:45 ט׳ בשבט תש״פ לחצו כאן 

באסיפת ההורים הראשונה שלי כמחנך ניגש אלי אבא של תלמיד – תלמיד מכיתה אחרת, לא הייתי המחנך שלו – ואמר לי כמה חשוב שאני נמצא שם בצוות המחנכים, כי כל שאר הרמי"ם יותר שמרנים, והבן שלו לא מתחבר להשקפת עולמם, ובגלל השקפת העולם שלי אני מהווה דמות חינוכית דתית משמעותית בשביל הבן שלו".
את הדברים האלה שמעתי לאחרונה ממחנך צעיר באחת הישיבות התיכוניות. החוויה המתוארת כאן רלוונטית לכולנו, הורים ואנשי חינוך כאחד.
לא פעם תלמידים בחינוך הדתי חווים פער בין החינוך הדתי של הוריהם לבין מה שהם פוגשים אצל מחנכיהם. תלמידים רבים בחינוך הדתי באים מבתים בהם ההורים מראים להם דוגמא אישית של מפגש מורכב של המסורת עם התרבות המודרנית. בו בזמן, חלק מהמחנכים והמחנכות מבטאים בהשקפת עולמם יותר הסתייגות ושלילה כלפי חלקים רבים של אותה תרבות.

אבהיר – אין בדברי שמץ של ביקורת על אנשי חינוך נפלאים ומסורים שעושים את מלאכם נאמנה לשם שמים, אלא שימת לב לפער הנזכר בין חלק מההורים לחלק מהמחנכים.
יש הורים שהפער הזה איננו מדאיג אותם. אדרבה, לעתים הם שמחים שהילדים שלהם יפגשו מחנכים "יותר שמרנים" או "יותר דוסים" מהם. (אינני מביע דעה על המונחים שהזכרתי; אני מצטט מונחים שחלק מההורים משתמש בהם). הורים אלה חוששים שהילדים שלהם יושפעו בצורה שלילית מהחברה והתרבות הכללית שסביבם ולא ימשיכו בדרך הדתית שבה גדלו – בקיצור, שהילדים יהיו דתל"שים – והם סבורים שההשפעה של המחנך ה"יותר שמרן" תאזן את ההשפעה השלילית הזו, ואז "הילדים יצאו בדיוק כמוהם".
בחלק מהמקרים ייתכן שזה נכון, אבל במקרים רבים הגישה הזו מזיקה לחינוך הדתי של אותם תלמידים. לבנים ולבנות בדורנו יש הרבה שאלות על היחס בין התורה לבין מה שמקובל בעולם המודרני. גישה ששוללת את העמדה שממנה נשאלת השאלה ומשיבה בדחייה של רבים מהערכים המודרניים, ולא בהתמודדות מורכבת איתם, עלולה להשאיר את הבנים והבנות שלנו קירחים מכאן ומכאן: המענה של המחנכים שלהם לא "מדבר" אל נשמתם, ומענה אחר, מורכב יותר, הם לא מקבלים.

אבהיר שוב: אין בדברי ביקורת על אותם מחנכים, הם חייבים לחנך לקיום התורה כפי שהם מבינים אותה. אבל הרצון המשותף לכל מי שמחנך לאמונה ולמחויבות לתורה להביא את התלמידים והתלמידות לבחור בדרך הזו, מחייב מענה רחב יותר, מגוון יותר. אנו בתנועת נאמני תורה ועבודה איננו דוגלים בחינוך לגישה דתית אחת ויחידה, אלא למפגש עם השקפות עולם שונות, "שבעים פנים לתורה", כך שצעירים וצעירות יוכלו לסלול כל אחד וכל אחת את הנתיב התורני האישי שלהם.
הורים יקרים! אני ממליץ שתשימו לב לסוגיה זו כאשר אתם בוחרים מוסדות חינוך לילדיכם. רצוי שהילדים שלכם יפגשו מיגוון של מחנכים ומחנכות שיוכלו לתת מענה תורני לנשמות השונות של הילדים שלכם.
ואתם, צעירים וצעירות שהשקפת עולמכם ביחס לתרבות המודרנית הוא מורכב, אתם שמזדהים עם השאלות של התלמידים ויכולים לתת להם כלים לברור בין המועיל והמזיק בתרבות הזו – חשוב שתהיו בשטח כדי לתת מענה מורכב לצעירים וצעירות שיזדהו עם הגישה הזו, ולא ימצאו את עצמם במצב שנדמה להם שהנתיב של הנשמה שלהם איננו נתיב תורני. יש לכם שליחות חשובה בחינוך הדתי. תנועת נאמני תורה ועבודה קוראת לכם לבוא לשליחות החשובה הזו!