א. מחסור במנהלים – הנתונים (קיץ תשפ"ב):

1. אחוז בתי הספר הנמצאים בדקה התשעים ללא מנהל:
 
מידי שנה, לקראת סוף חודש יולי, מתפרסמת רשימת משרות הניהול הפנויות במערכת החינוך:

ברשימה שפורסמה ביוני 2022 נמצאים 162 בתי ספר ללא מנהל/ת. מתוכם 50 בחמ"ד. כלומר, 30% מכלל בתי הספר של החמ"ד נמצאים במעבר של מנהל/ת ועדיין המכרז לא נסגר.  

כאשר משווים זאת לאחוז החמ"ד מכלל בתי הספר הרי שלפי נתוני אתר משרד החינוך, בחודש יולי 2022, ישנם 849 בתי ספר של החמ"ד, מתוך 5,440 מוסדות. אם כן, החמ"ד מהווה: 15% בלבד מכלל בתי הספר בישראל כאשר ב-30%, פי שניים מאחוזו, עדיין חסרים מנהלים.
בדיקה של השנים הקודמות, באותו פרק זמן לקראת שנה"ל תשע"ט ותש"פ מעלה נתונים דומים, אך יש לציין שחל קיטון קל במספר המוסדות בחמ"ד שאין להם מנהל והדבר אולי מעיד על שיפור קל ביציבות המנהלים. בחינה נוספת בשנה הבאה תוכל להעיד אם אכן יש מגמת שיפור או שזהו שיפור זמני בלבד.
2. דרך אחרת להציג את הנתונים: 
לשנה"ל תשפ"ב: בחמ"ד יש מחסור של 5.8% מנהלים (50 מתוך 849).
בשאר זרמי החינוך המחסור הוא של:  2.4% מנהלים (112 מתוך 4,591).
כלומר, המחסור במנהלים בחינוך הדתי הינו כמעט פי שלושה (2.88 ליתר דיוק).
במילים אחרות, מספר בתי הספר הנמצאים בדקה התשעים ללא מנהל/ת הינם גדולים בחמ"ד ביותר מפי שניים, מאשר במוסדות אחרים.

_________________________________________________________

ב. מחסור במנהלים – הנתונים (קיץ תשע"ט):

1. אחוז בתי הספר הנמצאים בדקה התשעים ללא מנהל:
 
מידי שנה, באמצע חודש יולי, מתפרסמת רשימת משרות הניהול הפנויות במערכת החינוך:

ברשימה שפורסמה ביוני 2019 נמצאים 174 בתי ספר ללא מנהל/ת. מתוכם 61 בחמ"ד. כלומר, 35% מכלל בתי הספר של החמ"ד נמצאים במעבר של מנהל/ת ועדיין המכרז לא נסגר.  בדיקה של השנה הקודמת, באותו פרק זמן לקראת שנה"ל תשע"ט מעלה נתונים דומים.

כלל בתי הספר: 144. מתוכם 55 בחמ"ד. כלומר, 38% מכלל בתי הספר של החמ"ד נמצאים במעבר של מנהל/ת ועדיין המכרז לא נסגר.
השוואה לאחוז החמ"ד מכלל בתי הספר: לפי נתוני אתר משרד החינוך, בחודש יולי 2019, ישנם 808 בתי ספר של החמ"ד, מתוך 5,070 מוסדות. כלומר, החמ"ד מהווה: 15.9% בלבד מכלל בתי הספר בישראל.
2. דרך אחרת להציג את הנתונים: 
לשנה"ל תש"פ: בחמ"ד יש מחסור של 7.5% מנהלים (61 מתוך 808).
בשאר זרמי החינוך המחסור הוא של:  2.6% מנהלים (113 מתוך 4262).
כלומר, המחסור במנהלים בחינוך הדתי הינו כמעט פי שלושה (2.88 ליתר דיוק).
במילים אחרות, מספר בתי הספר הנמצאים בדקה התשעים ללא מנהל/ת הינם גדולים בחמ"ד ביותר מפי שניים, מאשר במוסדות אחרים.
___________________________________
ג. פילוח מנהלות מול מנהלים בחמ"ד (קיץ תשע"ט):

לאור בדיקה ראשונית שנעשתה ע"י אריאל פינקלשטיין, ביולי 2019, על פי רשימת המנהלים המפורסמת באתר משרד החינוך:

מבין 797 בתי ספר בחמ"ד יש 48.3% מנהלות.
בפילוח לפי יסודי/תיכון:
בבתי ספר יסודיים: 57.2% מנהלות
בחטיבות עליונות ותיכונים: 34.6% מנהלות (לעומת זאת, בחינוך הממלכתי, בחטיבות ביניים ותיכונים יש 64.8% מנהלות בבתי הספר).

ג. השערות לאור שיחות עם מנהלים רבים:

תקציר:
עקב התחרות הקשה בין בתי הספר בחינוך הדתי, גודל קטן של המוסדות ובגלל מאפיינים של הפרטה, המנהלים בחמ"ד עסוקים הרבה מידי ביח"צנות, בגיוס תלמידים או בסינונם, בגביית תשלומי הורים ובהתעסקות מול הורים דעתנים. זמן עבודה זה בא על חשבון זמן הניהול החינוכי. מנהלים רבים מדווחים שהתחרות שוחקת ומקשה על שגרה חינוכית וניהולית ראויה. כמו כן ההפרדה המגדרית מגבירה את קשיי בעיות המשמעת, דבר המוכח כמרכיב מרכזי בשחיקת אנשי חינוך.
בהתאם לכל אלה על מערכות החינוך הדתי לפעול למען הגדלת המוסדות וליישומם של כללי תחרות הוגנת ומניעת סינונים, דבר שיגדיל את יציבותם ויחזק את יכולות הניהול. כמו כן, על ראשי המערכת לבחון מחדש את המחירים של הפרדה מגדרית, ודאי בחינוך היסודי.  
_____________________________________________
באריכות:
ראשית חובה לציין שבכל מערכת החינוך בישראל יש קושי למצוא מנהלים. מדובר בקושי מערכי הנובע מרכיבים רבים.
יחד עם זאת, המספר הכפול של של בעיה זו בחמ"ד, מעלה השערות שונות לקושי במציאת מנהלים/ת.
השערות אלו לא נחקרו, אך הן נכתבו לאור שיחות עם מנהלים רבים:
1. עקב התחרות הקשה בין בתי הספר בחינוך הדתי ובגלל מאפיינים של הפרטה, המנהלים בחמ"ד עסוקים הרבה מידי ביח"צנות, בגיוס תלמידים או בסינונם. זמן עבודה זה בא על חשבון זמן הניהול החינוכי. מנהלים רבים מדווחים שהתחרות שוחקת אותם ומקשה על שגרה חינוכית ראויה.
2.  ההפרדה המגדרית מגבירה את קשיי בעיות המשמעת:
הרוב המוחלט של בתי הספר העל יסודיים הינם ניפרדים. בחינוך היסודי כ-56% מהספר מפרידים את הכיתות כבר מכיתה א'.
ניתן לראות בנתוני המיצ"ב באופן מובהק, שבתי ספר ניפרדים סובלים מרמת אלימות גבוהה יותר מאשר בתי ספר מעורבים. עיקר הבעיה נמצא בכיתות הבנים, ואולם, הרמה בכיתות הבנות אינה מאזנת את הפער.
במילים אחרות: העלייה ברמת האלימות בכיתות הבנים, גבוהה מהירידה ברמת האלימות בכיתות הבנות. וכך, מי שמלמדים בכיתות או בבתי ספר ניפרדים, נמצאים בדר"כ תחת קשיי משמעת רבים יותר מאשר בחינוך המעורב. 
לדבר זה יש השלכה ישירה על שחיקת הצוות החינוכי (למשל ע"פ מחקר של שלוסר ולביא).
3. כחלק מהגדרה של חברה אידאולוגית, בחינוך הדתי יש אחוז גדול של הורים "בעלי דעה" אשר מביעים את דעתם מול המנהלים ביתר שאת ומקשים עליהם בעבודת החינך. המנהלים בחמ"ד עסוקים לא רק בפדגוגיה אלא גם בהרבה "פוליטיקה" דתית. מנטור של מנהלים בחינוך הדתי העיד למשל, שמניסיונו, ככל שבית הספר "תורני" יותר, כך קשה יותר למנהל לשרוד, בהיותו נמצא תחת התערבות רבה יותר בפרטי התכנים והניהול.
4. קשיים תקציביים בגלל בעיית הגודל: ריבוי בתי הספר הקטנים מחייב את המנהלים להיות במצב תמידי של "רולטה רוסית" (ביטוי שניתן ע"י אחד המנהלים)  של תקנים ושעות.
ברגע שבית הספר הינו קטן, הרי שכל תזוזה קטנה של תלמידים, משנה את המבנה ומחייבת פיטורים או תוספת מהירה של מורים וכיתות.
כאמור, גודל בי"ס תיכון ממלכתי הינו 972 תלמידים בממוצע, לעומת 385 תלמידים במוסד תיכון דתי.
בהתאם לכך, מוסד ממלכתי יהיה יציב בהרבה, הוא יכלול סגנים וצוות סיוע רב יותר, אשר יקל על המנהל לנהלו.
5. תשלומי הורים גבוהים וצורך במציאת שעות: קשיי הקוטן והתחרות שלעיל, יחד עם הצורך (המוצדק) בתוספת שעות תורה, מביאות את המנהלים להיות גם כלכלנים וגם ראשי מערכות גבייה מול הורים. 
מנהלים טוענים שלעיתים מצופה מהם לעשות "פוילישטיקים" (רישום כוזב והסטת שעות מיעודן המקורי) על מנת לשרוד בתחרות הקשה.
(תשלומי ההורים בחינוך הדתי גדולים כמעט פי שלושה מממוצע גובה תשלומי ההורים בחינוך הממלכתי).
6. בשולי הדברים: בתי ספר הקטנים מביאים לשכר נמוך יותר למנהל, אשר שכרו נקבע גם ביחס למספר התלמידים שתחתיו.  
7. יחס מנהל/מנהלת – מסיבות שונות, בחינוך הדתי יש  יותר מנהלים גברים מאשר בחינוך הכללי. לשם הדוגמא, בהיות מרבית בתי הספר העל יסודיים – ניפרדים: ניתן יהיה למצוא מנהל למוסד של בנות. אך לא יהיה ניתן למצוא מנהלת למוסד תיכון של בנים.
_____________________________________
ד. הצעות
בהתאם לכל אלה על מערכות החינוך הדתי לפעול למען הגדלת המוסדות, דבר שיגדיל את יציבותם ויחזק את יכולות הניהול.
יש להקפיד על התייעלות הכוללת יישומם של כללי תחרות הוגנת כמו למשל תקצוב שקוף ומסודר לכל, מניעת סינונים, הקפדה על לקיחת אחריות של כלל בתי הספר על כלל התלמידים, וכו'.
כמו כן, על הורים שאינם מאמינים בחברה ניפרדת, אך שולחים את בינהם למוסדות ניפרדים, לשקול מחדש את המחירים של ההפרדה ולבחון מעבר לבי"ס מעורב, ודאי בחינוך היסודי.    

מחסור במנהלים בחמ"ד– מה ניתן לעשות? /מתוך אתר כיפה

מה גרם לכך שבחמ"ד יש מחסור של 7.5% מנהלים מכלל מנהלי המוסדות בחינוך הדתי, בשעה שבשאר זרמי החינוך המחסור הוא רק של 2.6% מנהלים מבין כלל המוסדות?
שמואל שטח, מנכ"ל נאמני תורה ועבודה

כה באב התשעט, 26 באוגוסט, 2019 11:17

מידי שנה, בדקה התשעים לפני תחילת הלימודים, אנו מקבלים פניות רבות מהורים, שמוסדות ילדיהם נותרו ללא מנהל. הנחנו שזו בעיה כלל מגזרית משום שבכל מקום בעולם קיים קושי במציאת מנהלים מוכשרים. ואולם, צלילה אל תוך הנתונים הראתה שישנו קושי ממוקד דווקא בחינוך הדתי.

מידי שנה מתפרסמת רשימת בתי הספר אשר נמצאים בשיא הקיץ ללא מנהל. בדיקה פשוטה העלתה, למשל, שמתוך רשימה של 174 בתי ספר הנמצאים ללא מנהל/ת רשום לשנה הבאה, קיימים 61 מוסדות השייכים לחינוך הדתי . כלומר, 35% מכלל בתי הספר ללא מנהל/ת בהם עדיין לא נסגר המכרז, הינם בתי ספר של החמ"ד. – זאת, בשעה שמוסדות החמ"ד מהווים רק 15.9% בלבד מכלל בתי הספר בישראל. נתוני השנה הקודמת הראו נתונים בעיתיים אף יותר. במילים אחרות, מספר בתי הספר הנמצאים בדקה התשעים ללא מנהל/ת, הינם גדולים בחינוך הדתי, ביותר מפי שניים, מאשר במוסדות של מגזרים אחרים.

השאלה מה גרם לכך שבחמ"ד יש מחסור של 7.5% מנהלים מכלל מנהלי המוסדות בחינוך הדתי, בשעה שבשאר זרמי החינוך המחסור הוא רק של 2.6% מנהלים מבין כלל המוסדות?

אין תשובה אחת ונראה שהיא מורכבת ממספר רב של גורמים. משיחות רבות שקיימנו, נציע כמה השערות, אך ראוי לחקור לעומק את הסוגיה, על מנת להבטיח יציבות ניהול רבה יותר, בבתי הספר הטובים של ילדינו. כאמור, בכל מערכת החינוך בישראל ישנו קושי למצוא מנהלים, יחד עם זאת, הנה כמה מאפיינים יחודיים לחמ"ד, שאולי הם אלו אשר גורמים למחסור הגדול דווקא אצלנו:

ראשית, התחרות הקשה בין בתי הספר בחינוך הדתי הכוללת מאפיינים של הפרטה, יוצרת מצב בו המנהלים בחמ"ד עסוקים הרבה מידי ביח"צנות, בגיוס תלמידים או בסינונם. זמן עבודה זה בא על חשבון זמן הניהול החינוכי. מנהלים רבים מדווחים שהתחרות הקשה שוחקת אותם ומקשה על שגרה חינוכית ראויה.

ריבוי בתי הספר הקטנים מחייב את המנהלים להיות במצב תמידי של חוסר יציבות בתקנים ושעות. ברגע שבית הספר קטן, הרי שכל תזוזה קטנה של שני תלמידים, משנה את הרכב הכיתות ומחייבת פיטורים או תוספת מהירה של מורים וכיתות. זאת לעומת בי"ס גדול אשר גם יכלול סגנים וצוות סיוע רב יותר, אשר יקלו על המנהל. אם גודל בי"ס תיכון ממלכתי הינו 972 תלמידים בממוצע, הרי שבמוסד דתי יהיו רק 385, דבר שבהכרח מביא לחוסר יציבות.

מנהלים דתיים מתלוננים על סוגיית תשלומי הורים גבוהים ועל הצורך במציאת שעות: קשיי הקוטן והתחרות שלעיל, יחד עם הצורך (המוצדק) בתוספת שעות תורה, מביאות את המנהלים להיות גם כלכלנים וגם ראשי מערכות גבייה מול הורים. גובה תשלומי ההורים הדתי הינו כמעט פי שלושה יותר מאשר בחינוך הכללי, דבר אשר הופך כל מנהל להכיר מעט את חשבונות הבנק של ההורים. יתרה מכך, מנהלים טוענים שלעיתים מצופה מהם לעשות "פוילע-שטיקים" (רישום כוזב והסטת שעות מייעודן המקורי) על מנת לשרוד בתחרות הקשה.

מנהלים גם ציינו את פערי המשמעת הנובעים מההפרדה המגדרית שמגבירה את קשיי האקלים: הרוב המוחלט של בתי הספר העל יסודיים הינם ניפרדים וכ-56% מבתי הספר היסודיים מפרידים את הכיתות כבר מכיתה א'. על פי נתוני המיצ"ב, ניתן לראות באופן מובהק, שבתי ספר ניפרדים סובלים מרמת אלימות גבוהה יותר מאשר בתי ספר מעורבים. עיקר הבעיה נמצאת בכיתות הבנים, ואולם, הרמה בכיתות הבנות אינה מאזנת את הפער. וכך, מי שמלמדים בכיתות או בבתי ספר ניפרדים, נמצאים בדר"כ תחת קשיי משמעת ושחיקה רבים יותר מאשר בחינוך הכללי. ולבסוף נראה כי גם להיותנו אידיאליסטים ובעלי דעה, יש מחיר. מלווה מנהלים סיפר לנו למשל, שלפי ניסיונו, ככל שבית הספר נחשב "תורני" יותר, כך קשה יותר למנהל לשרוד, בהיותו נמצא תחת התערבות רבה יותר בפרטי התכנים, ועליו לנווט בין נבכי הפוליטיקות הדתיות למינהן.

כאמור, ראוי לחקור את הנושא לעומק, אך ממחשבות ראשוניות, נראה כי על הציבור הדתי לפעול למען הגדלת המוסדות, דבר שיגדיל את יציבותם ויחזק את יכולות הניהול.

יש להקפיד על יישומם של כללי תחרות הוגנת כמו למשל תקצוב שקוף ומסודר לכל, מניעת סינונים והקפדה על לקיחת אחריות של כלל בתי הספר על כלל התלמידים. כמו כן, ראוי לשקול מחדש את המחירים של ההפרדה המגדרית, ודאי בחינוך היסודי.

בעוד מספר שבועות נכה "על חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים". ראוי שלפחות בליבנו, נתכוון גם על המנהלים.