לאורך השנים תנועת נאמני תורה ועבודה פרסמה מחקרים רבים וניירות עמדה בתחום החינוך הדתי. כל מחקר נועד על מנת לקבל תמונת מצב עדכנית של החינוך הדתי מבחינה חברתית, דתית, סוציו-אקונומית ועוד.

מחקרים נוספים בתחומים רחבים יותר ניתן למצוא תחת “פרסומים” בקישור זה.

מחקרים שנת 2016-2018

נתונים על צמצום פערים חברתיים בחינוך הדתי 

כסלו התשע”ח | נובמבר 2018

עדי ארד

                                                                       

תקצוב החינוך הממלכתי- דתי בבתי הספר יסודיים

טבת התשע”ח- ינואר 2018

עדי ארד

בוגרי החינוך הממלכתי דתי בשוק העבודה סקירה ראשונית,

אב תשע”ז- אוגוסט 2017

אריאל פינקלשטיין

החינוך הממלכתי דתי חלק ג’ – תמונות מצב והישגים. אב תשע”ה, אוגוסט 2015

אייל ברגר

סרטון סיכום למחקר

“למען תשכיל” – לימודי המתמטיקה והמדעים המדויקים בחברה הדתית-לאומית. תשרי תשע”ו, ספטמבר 2015

אריאל פינקלשטיין

סרטון סיכום למחקר

החינוך הממלכתי דתי – תמונות מצב, מגמות והישגים. ניסן התשע”ד, אפריל 2014

אריאל פינקלשטיין

החינוך הממלכתי דתי – תמונת מצב, מגמות והישגים. תשרי תשע”ג

אריאל פינקלשטיין

ניירות עמדה ועוד

רוצים לקרוא עוד בנושא :

בניגוד לנהלים בחינוך הממלכתי דתי גובים תשלומי הורים / אדיר ינקו

הורים במוסדות שונים קיבלו דרישות תשלום כדי להבטיח את מקום ילדיהם – לפני שהכנסת אישרה זאת. בשתי ישיבות במרכז נדרשו לשלם 1,000 שקל, באולפנה בשומרון – 900 שקל ל”ביצוע מבדקים”. “לא ניתן לגבות דמי רישום ולא מקדמה על חשבון התשלום”, כתבה מנהלת במשרד החינוך

להיות “סיירת” כרוך בחובות – לא בפריווילגיות / שמואל שטח

ח”כ סמוטריץ’ טען השבוע שבשל היותו של הציבור הדתי “סיירת” – מגיעים לו עוד כספים מהמדינה. ההפך הוא הנכון; הפיכת לימוד התורה לדרישה לקבלת זכויות נוספות עלולה להוביל לניוון מוסרי

שיטת השוברים? לא בבית ספרנו / אביעד הומינר-רוזנבלום

רבים סוברים כי מערכת החינוך הישראלית נמצאת במצב לא טוב. אחת הרפורמות המוצעות לשיפורה היא שיטת השוברים. השיטה נוסתה בכמה מדינות, ותוצאות הניסויים האלה שנויות במחלוקת

Note

This is a notification of some sort.