לאורך השנים תנועת נאמני תורה ועבודה פרסמה מחקרים רבים וניירות עמדה סביב הציבור הדתי ומערכת החינוך הדתית

מחקרי התנועה

החינוך הממלכתי דתי חלק ד’- תמונת מצב, מגמות והישגים

היבטים תקציביים ומנהלתיים

טבת ה’תשע”ח/ ינואר 2018

עדי ארד

סקירה הלכתית ואפשרויות יישום

אדר התשע”ח | פברואר 2018

הרבנית נחמה גולדמן ברש

 תקצוב החינוך הממלכתי- דתי בבתי הספר יסודיים

טבת התשע”ח- ינואר 2018

עדי ארד

בוגרי החינוך הממלכתי דתי בשוק העבודה סקירה ראשונית,

אב תשע”ז- אוגוסט 2017

אריאל פינקלשטיין

פירוק חלק מהמחקרים לפי נושאים:

החינוך הממלכתי דתי חלק ג’ – תמונות מצב והישגים. אב תשע”ה, אוגוסט 2015

אייל ברגר

סרטון סיכום למחקר

“למען תשכיל” – לימודי המתמטיקה והמדעים המדויקים בחברה הדתית-לאומית. תשרי תשע”ו, ספטמבר 2015

אריאל פינקלשטיין

החינוך הממלכתי דתי – תמונות מצב, מגמות והישגים. ניסן התשע”ד, אפריל 2014

אריאל פינקלשטיין

החינוך הממלכתי דתי – תמונת מצב, מגמות והישגים. תשרי תשע”ג

אריאל פינקלשטיין

ניירות עמדה ועוד