ביוני 2017 פרסם משרד החינוך נתונים של "מדדי הטיפוח" של בתי ספר. מדדים אלו משוקללים באמצעות מידע אודות השכלת ההורים, רמת ההכנסה לנפש במשפחה, הגירה מארצות מצוקה ומידת הפריפריאליות של בית הספר. מה שלא סיפרו לכם במחקר, הוא הקשר בין הנתונים של מדדי הטיפוח- לבין ההצלחה וההישגים של ילדיכם בלימודים, וכן הקשר לאקלים הבית ספרי. כלומר, האם ילד שלומד בבית ספר בעל מדד טיפוח "גבוה" או "נמוך" הוא בעל סיכויים טובים או רעים להצליח לימודית ו/או לחטוף מכות. בעבר כבר עשינו מחקר יסודי, אך מכיוון שיש נתונים חדשים, בדקנו בזריזות האם משהו השתנה .
והרי הממצאים שלנו, לגבי בתי ספר יסודיים, בהם התייחסנו למדדי טיפוח בבתי הספר הממ"ד:
מבין 16 בתי הספר עם ההישגים הלימודיים הכי טובים- האחוז הגבוה ביותר הוא של בתי ספר בעלי מדד טיפוח חלש. כמו כן 21.4%% מבתי הספר המעורבים מגדרית שנבדקו במיצב רשמו הישגים מצוינים ואילו ההישגים הכי פחות טובים נרשמו בביה"ס של בנים בלבד (20% מכלל בתי הספר בהם לומדים רק בנים הגיעו להישגים הכי פחות טובים). לגבי מדד הטיפוח החזק- רק  15% מבתי הספר המוגדרים כחזקים מבחינה כלכלית-חברתית הראו הצלחה בהישגים.
אקלים בית ספרי בעייתי, הכולל אלימות במדד גבוה – נרשמו בבית ספר נפרדים (20.6% מכלל בתי הספר הנפרדים שנבדקו) או של בנים בלבד (26.3% מבתי הספר בהם לומדים רק בנים). רק שני בתי ספר המדורגים כאלימים היו מעורבים מגדרית. גם במדד הטיפוח התוצאות לא מפתיעות- בתי ספר במדד טיפוח חלש רשמו 0% בבעיות אלימות, ומדדי אקלים חמורים נצפו דווקא בבתי"ס עם מדד טיפוח בינוני- חזק.
במילים אחרות, המציאות והעובדות בשטח ממשיכות להוכיח- עדיף לשלוח את הילדים לבתי ספר ממ"ד מעורבים, ובטח שלא לקשור בין מדד טיפוח "חלש" לבין חוסר הצלחה או אלימות.