מחקר: דווקא האליטה הציונית-דתית מגלה חולשה בלימודי אנגלית

 

 

 

 

26/11/2013

מחקר של תנועת "נאמני תורה ועבודה", שהתבסס על נתוני המיצב ובחינות הבגרות, מגלה פערים משמעותיים ברמת לימודי האנגלית וההישגים במקצוע, בין תלמידי החמ"ד לתלמידי החינוך הממלכתי

לפני כשבועיים התפרסמו תוצאות מבחני המיצ"ב שנערכו בכלל בתי הספר בישראל. בשנים קודמות נרשמו פערים משמעותיים במקצועות המתמטיקה, האנגלית והמדעים בין בתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים, אך מבחינה של תוצאות המיצב הנוכחי עולה שבמקצועות המתמטיקה והמדעים צומצמו הפערים באופן ניכר. 

לעומת זאת, במחקר חדש שערך אריאל פינקלשטיין מטעם תנועת תורה ועבודה" class="tagit" >נאמני תורה ועבודה עולה כי במקצוע האנגלית לא זו בלבד שלא צומצמו הפערים אלא אף הורחבו מעט. המחקר מגלה כי פערים בציוני האנגלית לא קיימים רק במבחני המיצב אלא גם במבחני הבגרות, שאף בהם נרשמים פערים משמעותיים בין תלמידי החמ"ד ובין תלמידי הפיקוח הממלכתי. 

על פי המחקר, בחמ"ד ניגשים יותר תלמידים לבגרות באנגלית ברמה של שלוש יחידות, שאינה עומדת בתנאי הסף של המוסדות להשכלה גבוהה. עוד גילה המחקר שהפערים המשמעותיים ביותר נרשמים דווקא בקרב החתך הסוציואקונימי הגבוה, דבר שמלמד על חולשה משמעותיות ביותר בתחום האנגלית דווקא בקרב האליטה של הציבור הדתי.

מבקר המדינה, אשר בחן את הפערים בציוני האנגלית בחינוך הממלכתי דתי תלה נתונים אלו בעדיפות הניתנת במוסדות החמ"ד למקצועות הקודש, במחסור במורים לאנגלית בחמ"ד ובמיעוט השתלמויות מתאימות. לטענת המחקר הנוכחי אין לתלות את הפערים בתחום האנגלית בסיבות טכניות בלבד, אלא יש להצביע על זלזול מערכתי הן בקרב מנהל החינוך הדתי והן בקרב הורי תלמידי החמ"ד במקצוע האנגלית. במחקר מובעת העמדה שזלזול זה קשור לכך שהחברה הדתית הינה חברה שמטבעה סגורה יותר כלפי התרבות החיצונית, ולפיכך יש בחלקים ממנה לסלידה משפה זרה. 

עורך המחקר, אריאל פינקלשטיין, אמר כי "המסקנות המתבקשות ממחקר זה אינן קיצוץ בשעות לימודי הקודש או תוספת תקציבית לחינוך הממלכתי דתי, אלא שינוי של סדרי העדיפויות והבנה בקרב מנהל החמ"ד והורי התלמידים את החשיבות הרבה שיש במאה העשרים ואחת ללימודי אנגלית ברמה גבוהה. הפיתרון אינו נעוץ רק במורים ברמה גבוהה יותר, אלא יש לחזק בקרב התלמידים את ההכרה בחשיבות המקצוע ואת ההכרח להשקיע בו על מנת להצליח". 

שמואל שטח, מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה, ציין כי ”באופן פרדוכסלי דווקא בבתי הספר הממלכתיים שלוקחים אחריות חברתית אמיתית נרשמו ציונים גבוהים יותר באופן יחסי, ולא בבתי הספר הפרטיים והאליטיסטיים אליהם מתפתים הורים רבים לשלוח את ילדיהם. תוצאות המחקר קוראות לנו לעזוב את אשליית בתי הספר הפרטיים שמתנפצת פעם אחר פעם, ולשוב אל החינוך הרחב, המעורב והפתוח".


לכתבה לחצו כאן