מטרת התוכנית והרעיון מאחוריה

 

מטרה:
גיבוש קבוצת איכות של מחנכים ומחנכות בעלי יכולת הנהגה חינוכית במגזר הדתי הרחב, אשר יפגשו לימי עיון ושבתות בהם יועשרו, יועצמו, וילבנו סוגיות הנוגעות לביסוס מערכת האמונות והדעות הרחבה של הציונות הדתית באמצעות כלים ומקורות. כלים אלו ישמשו אותם בעשייה החינוכית השוטפת ובהרחבת השיח הדתי-ציבורי הקיים בקרב עמיתיהם ותלמידיהם.

דרך:
5 מפגשים במתכונת ימי עיון ושבתות, אשר יונחו על ידי המנחים ואורחים נוספים, בנושא "עיון מחודש בהשקפת עולמה של הציונות הדתית".
הנחת יסוד היא כי מגוון המקורות והדמויות להזדהות הקיים כיום בציבור הציוני-דתי הוא מצומצם. קריאה במקורות לא מוכרים ומפגש עם קהילות ואנשים לא ידועים, עשויים להוסיף איכות ועומק לעיסוק בהשקפת העולם הדתית ציונית ולברר בתוכה סוגיות יסוד בפרספקטיבה של זמן, מקום ואנשים. הדיון יברר את הרלוונטיות של המקורות הללו לנו ולתלמידינו.
במהלך המפגשים נקיים דיון סביב טקסטים ודילמות בנושא ומתוך כך ננסה לבנות תכנים לימודיים שיסייעו לחנך לאורה של השקפה זו, בעולמנו המורכב. כל מפגש יתקיים במקום אחר בו נוכל לפגוש בסיור בשטח גם את ההתיישבות הדתית – ציונית בעבר ובהווה.

מבנה התוכנית:
המפגשים יתקיימו במבנה של שני מפגשים מלאים (ערב לינה ויום), שבת ארוכה (חמשוש), יומיים עיון מסכמים, ושבת סיכום.
מפגשים אלו יתקיימו בתל-אביב (עיר), זכרון יעקב (מושבה), עין צורים (קיבוץ), מדרשת ירוחם (עיירה) ומדרשת עפרה (התנחלות).

כל מפגש יהיה בעל נושא מסויים, ובמהלכם נערוך שיעור, דיון או סדנא מפי המנחים (הגב' מירי שליסל והרב ד"ר יהודה ברנדס), נארח מרצים חיצוניים ונקיים סיור מודרך בכל מקום מפי טובי המדריכים המקומיים.