הורים יקרים,

דף זה הוקם בידי פעילי התנועה על מנת לתת לכם מידע שימושי בנושא תשלומי ההורים הגבוהים בחינוך הדתי.

הדף מרכז מידע הקשור במערכת היחסים הכספית שבין ההורים לבין מערכת החינוך – אילו כספים מותר לגבות, אילו כספים אסור, אפיקי סיוע כלכלי להורים ועוד.  

קיימים סוגים שונים של תשלומים: תשלומי חובה, תשלומי רשות ורכישת שירותים מרצון.

אנו נעשה לכם סדר במידע, נביא אותו בצורה מתומצתת על מנת שיהיה קריא ונגיש לכל הורה. נשמח להערות והארות

האם מותר לגבות דמי קדימה/ דמי הרשמה? לחצו כאן למידע!

דמי רישום ומקדמות לתשלום בבית הספר התיכוניים:

לפי החוק אין לגבות דמי רישום. 

כמו כן, נשלחה לאחרונה תזכורת בעניין לכל מוסדות החינוך:

להלן המכתב כפי שנשלח מגב' סימה עובדיה פורצנל, מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך:  נשלחה תזכורת לגבי איסור גביית דמי רישום ואיסור גביית תשלומי הורים לפני אישורם בכנסת אל כלל המפקחים הכוללים ובאמצעותם אל מנהלי בתי הספר, שאלו עיקריה:

1. על פי החוק אין להתנות רישום תלמיד או קבלתו למוסד חינוך בתשלום כלשהוא.

2. ככלל , אין לערוך מיונים לצורך קבלת תלמידים לחטיבת הביניים.

3. אין להחתים הורים על שטרי חוב לצורך הבטחת התשלום לבית הספר.

4. על פי החוק, אין לגבות תשלומי הורים לפני אישורם בוועדת החינוך של הכנסת ופרסום חוזר מנכ"ל בענין.

בית הספר שלי גובה יותר מהנחוץ. מה אני יכול לעשות בנוגע לזה?

בית הספר אינו רשאי לגבות מעבר למה שמאושר באתר אפיק ומופיע במחשבון שלמעלה.

באם קרתה שגיאה ובית הספר פנה אליכם בדרישת תשלום נוספת, יש להפנות את תשומת הלב של ההנהלה. ייתכן שנפלה טעות סופרים.

חובה עליכם לא לשלם את התוספת. ברגע שאתם משלמים, אתם פוגעים בהורים אחרים שאינם יכולים לשלם, ואתם מנציחים את הפרטת בתי הספר.

עליכם לפנות לנציגי וועד ההורים, שיטפלו בנושא.

אם אתם מעדיפים שלא להתעמת עם הועד או ההנהלה, ניתן ורצוי לפנות לאחראי על אכיפה בנושא תשלומי הורים. הוא הסמכות שיכולה לפעול בדיסקרטיות מול ההנהלה. למטה ניתן לראות את רשימת האחראים בכל מחוז ומחוז.

פנו אלינו לשאלות

צור קשר

תשלומי ההורים מחולקים לארבע קטגוריות:

 1. תשלומי חובה–  תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות לתלמיד. תשלום זה הינו חובה ומוגבל ל-75 ש"ח לתלמיד לשנה.
 2. תשלומי רשות- תשלומים עבור טיול שנתי, סיורים, הרצאות והצגות. התשלום הינו רשות. אם הורה בוחר שלא לשלם, שלא מסיבות כלכליות, בית הספר רשאי שלא לאפשר את השתתפות התלמיד בפעילות. ואולם, במידה וסיבת אי התשלום הינה כלכלית, הרי שבית הספר לא יכול למנוע את השתתפות מתלמיד.
 3. תל"ן תוכנית לימודים נוספת- תשלומים עבור שעות לימוד נוספות מעבר לשעות שמתוקצבות ע"י משרד החינוך. אין בהם חובה. זהו הסעיף היקר והבעייתי עבור רוב ההורים.
 4. תשלומים מרצון – רכישת השירותים והתשלום בעבורם נעשים מרצונם החופשי בלבד של ההורים.• גביית התשלומים בעבור שירותים מרצון מחייבת אישור בכתב מכל הורי התלמידים המקבלים את השירות ואת אישורו של מפקח בית הספר.• אסור בשום מקרה לחייב תלמידים להזדקק לשירותים מרצון, ובכך להביא את ההורים להשתתף ברכישת השירותים.

  • ניתן להפעיל שירותים אלה במסגרת יום הלימודים או אחריו. במידה והשירותים מופעלים במהלך יום הלימודים, ישתתפו בו כל התלמידים גם אלו שלא משלמים ולא משנה הסיבה שבגללה ההורים לא משתתפים בתשלום

להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות קבע אלה (ציטוט מחוזר מנכ"ל תשע"ז):

 • אין למנוע מתלמידים להשתתף בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות לשיתופם באמצעות הרשות המקומית והנהלת בית הספר.
 • על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות של משרד החינוך. יש לפרסם את דבר קיומו של תקציב המלגות בחוזר התשלומים המוסדי וכן על לוחות המודעות בבית הספר.
 • גביית תשלומי הורים תיעשה אך ורק על ידי המוסד החינוכי או הרשות המקומית/הבעלות על מוסד החינוך. גבייה באמצעות גוף אחר אינה מותרת.
 • אין להתנות את לימודי התלמיד במוסד החינוכי בחברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.
 • תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתכנית ולתשלום עבורה. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתכנית להשתחרר לביתם. אם תכנית לימודים נוספת שובצה באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.
 • גבייה עבור רכישת שירותים מרצון מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתשלום ולשירות. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. אם הוחלט לקיים את השירות במהלכו של יום הלימודים ישותפו בו כלל התלמידים.
 • אין לגבות כספים מההורים בטרם אושר חוזר התשלומים המוסדי.
 • על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.
 • בתום כל שנת לימודים ידווח בית הספר להורים על ניהול הכספים שנגבו במסגרת תשלומי ההורים על פי המתחייב מסעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי". הדיווח יימסר לנציגות ההורים המוסדית, ועותק שלו יישמר במזכירות בית הספר לעיונם של ההורים המבקשים זאת.
 • תוספת מתוך אתר המשרד: לא ניתן לגבות מההורים תשלום עבור פיצול והקטנת כיתות. פיצול והקטנת כיתות מצריכים העסקת כוח אדם נוסף, נושא שבגינו חל איסור לגביית תשלום מההורים.

לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרפרנטים המחוזיים על תשלומי הורים:

המחוז

שם הרפרנט המחוזי לתשלומי הורים

מספר הטלפון

כתובת הדוא"ל

מנח"י

דן גרוסמן

02-5601763

dangr@education.gov.il

ירושלים

דן גרוסמן

02-5601763

dangr@education.gov.il

צפון

עפר אידלברג

04-6500103

oferei@education.gov.il

חיפה

רמי בן גרא

04-8632428

ramibe@education.gov.il

מרכז

אביבה עטרי

03-6896599

avivaat@education.gov.il

תל אביב

חגית גוטדינר

03-6896281

hagitgot@education.gov.il

דרום

זאב אלדר

08-6263075

zeevel@education.gov.il

התיישבותי

ראובן לייבל

03-6898874

reuvenl@kfar-olami.org.il

חרדי

יוסף פוליטי

02-5601654

yosefpo@education.gov.il

 

בכל מקרה, תמיד הנכם מוזמנים/ת לפנות אלינו

נייר עמדה- מבט עומק

כיצד ניתן להפחית את גובה שכר הלימוד במוסדות העל-יסודיים?

אריאל פינקלשטיין, ניסן תשע"ד

נייר עמדה

נייר עמדה מקוצר – תשלומי הורים בחינוך הדתי, אלול תשע"ז

נייר עמדה

תשלומי הורים בחינוך הממלכתי דתי תמונת מצב, טבת התשע"ח- ינואר 2018

קובי גרוסמן

תודה לקובי גרוסמן על בניית המחשבון

כתבות ומאמרים:

בניגוד לנהלים בחינוך הממלכתי דתי גובים תשלומי הורים / אדיר ינקו

הורים במוסדות שונים קיבלו דרישות תשלום כדי להבטיח את מקום ילדיהם – לפני שהכנסת אישרה זאת. בשתי ישיבות במרכז נדרשו לשלם 1,000 שקל, באולפנה בשומרון – 900 שקל ל"ביצוע מבדקים". "לא ניתן לגבות דמי רישום ולא מקדמה על חשבון התשלום", כתבה מנהלת במשרד החינוך

חינוך אינו שוק עגבניות

האכיפה חלשה, אין גורם שמוכן לקחת סיכון פוליטי ואין מי שיבלום הורים או ראש מועצה נטולי ראיה מערכתית. וברגע שקם עוד מוסד חדש, מתחיל סחרור אזורי. זהו מבחנו של הציבור הדתי: האם ימשיך להיאנח ולאפשר עוד פיצולים ב"שיטת מצליח", או שייקח אחריות וילמד לומר "לא"!

לא צריך טובות

אתחיל מהסוף: נתבקשתי לספר את סיפורם העצוב של נערים ונערות שסוננו ולא התקבלו למוסדות דתיים ממיינים. מכיוון שעונת הרישום עדיין לא החלה, הייתי צריך לחזור לאלה שפנו אלינו בשנה שעברה, למוקד שהתנועה מפעילה. התקשרתי למשפחה אותה ליוויתי, עת ניסתה (ונכשלה) להכניס את בנה לישיבה תיכונית הנחשבת למצויינת ויוקרתית. "מה שלום הילד?", שאלתי. ציפיתי לשמוע מהאב […]

נייר עמדה מקוצר – תשלומי הורים בחינוך הדתי, אלול תשע"ז

  א.      תיאור מצב בחינוך הדתי:   מלבד תשלומי ההורים הקיימים בכל בית ספר ממלכתי, בחינוך הממלכתי הדתי ישנן עלויות גבוהות נוספות. בעוד במוסדות החינוך הממלכתי תשלומי ההורים בחינוך העל-יסודי הנם נמוכים יחסית ועומדים על כ-2,000 ₪ בשנה, שכר הלימוד במוסדות העל-יסודיים בחמ"ד עומד על בין כ-4,500 לכ-15,000 ש"ח בשנה במוסדות שאינם פנימייתיים, ואילו במוסדות […]

תל"ן תורני

מהו תל"ן תורני ומה החובה לשלמו? זהו הסעיף היקר ביותר וה"בעייתי" ביותר על תל"ן תורני אין חובת תשלום אם ההורה חותם "אני מעוניין" הרי שהוא מתחייב לשלם. אם בבית הספר אין כיתה ללא תל"ן תורני ואם השעות ניתנות במהלך יום הלימודים – חובה לשתף את כל תלמידי הכיתה גם אלו שהוריהם בחרו שלא לשלם. סכומי […]

תשלומי הורים בבית ספר על יסודי

תשלום חובה ביטוח תאונות אישיות, נגבה ע"י הרשות המקומית או ע"י בית הספר. מוגבל ל 49 ש"ח 2. תשלומי רשות -תשלומים עבור טיולים, אירועי תרבות (הצגות), מסיבות כיתתיות והשאלת ספרים. אין חובת תשלום! במקרה שהורים לא משלמים עבור סעיף מסוים, שלא עקב בעיות כלכליות, בית הספר יכול למנוע השתתפות התלמיד באותה פעילות. על בית הספר […]

תשלומים בבית ספר יסודי

תשלום חובה  ביטוח תאונות אישיות, נגבה ע"י הרשות המקומית או ע"י בית הספר. מוגבל לעד 49 ש"ח. 2. תשלומי רשות- תשלומים עבור טיולים, ארועי תרבות (הצגות), מסיבות כיתתיות והשאלת ספרים. אין חובת תשלום! במקרה שהורים לא משלמים עבור סעיף מסוים, שלא עקב בעיות כלכליות, בית הספר יכול למנוע השתתפות התלמיד באותה פעילות. על בית הספר להציע […]

מידע זמין להורים

כמה מותר לגבות בבית הספר שלך?- צפייה בחוזרי התשלומים המאושרים של כל בתי הספר. המערכת מאפשרת שקיפות מידע בנושא תשלומים הנגבים והשוואתם לסכומים המותרים לגבייה.
חוזר מנכ"ל בנושא תשלומי הורים כלליים במוסדות חינוך + רשימת האחראים על הנושא בכל מחוז
חוזר מנכ"ל בנושא תשלומי הורים לתוספת תוכנית תורנית
שאלות ותשובות
אתר "תנא כמה" (אתר עצמאי).

להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות קבע אלה (ציטוט מחוזר מנכ"ל תשע"ה):

· התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם. שירות החובה היחיד כיום הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. כל שאר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבור שירות זה.
· אין למנוע מתלמידים השתתפות בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות באמצעות הרשות המקומית והנהלת בית הספר.
· על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות של משרד החינוך. תקציב זה הוגדל לקראת שנת הלימודים התשע"ד. הפרסום ייעשה בחוזר התשלומים המוסדי וכן על לוחות המודעות במשרדי בית הספר.
· אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.
· התשלומים ייעודיים ואין להעבירם מסעיף לסעיף.
· גביית תשלומי הורים תיעשה אך ורק על ידי המוסד החינוכי או הרשות המקומית/הבעלות על מוסד החינוך. גבייה באמצעות כל גוף אחר אינה מותרת.
· אין להתנות חברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת כתנאי ללימודי התלמיד בו, ואין לדרוש תשלומים מההורים באמצעות עמותה כלשהי.
· תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית ככלל בהסכמה אישית לתכנית ולתשלום עבורה שתוגש בכתב על ידי ההורים. אין די בהסכמה של נציגות ההורים מוסדית. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתכנית זאת להשתחרר לביתם. שובצה תל"ן באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.
· גבייה עבור רכישת שירותים מרצון מותנית בהסכמה אישית בכתב של ההורים לתשלום ולשירות. אין די בהסכמה של נציגות הורים מוסדית. אם הוחלט לקיים את השירות במהלכו של יום הלימודים ישותפו בו כלל התלמידים, כולל אלה שהוריהם לא שילמו עבורו.
· כל הפעילות של גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.
· אין לגבות כספים מההורים טרם אישורו של חוזר התשלומים המוסדי.
· על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.
· בתום כל שנת לימודים ידווח בית הספר להורים על ניהול הכספים שנגבו במסגרת תשלומי ההורים, על פי המתחייב מסעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי". הדיווח יימסר לנציגות ההורים המוסדית, ועותק שלו יישמר במזכירות בית הספר לעיונם של הורים המבקשים זאת.
תוספת מתוך אתר המשרד: לא ניתן לגבות מההורים תשלום עבור פיצול והקטנת כיתות. פיצול והקטנת כיתות מצריכים העסקת כוח אדם נוסף, נושא שבגינו חל איסור לגביית תשלום מההורים.

נייר עמדה: כיצד ניתן להפחית את גובה שכר הלימוד במוסדות העל-יסודיים בחמ"ד?

סוגיית שכר הלימוד הגבוה במוסדות העל-יסודיים של החמ"ד ובפרט בגילאי החטיבה העליונה (תיכון) מעוררת בשנים האחרונות הד רב בציבור הדתי-לאומי. שכר הלימוד הגבוה הביא למחאות רבות של הורים, לסדרה של כתבות בתקשורת ואף להקמת שתי ועדת ציבוריות-פוליטיות שדנו בנושא. למרות כל זאת, נראה שהמצב בפועל לא השתנה באופן מהותי. מטרתו של חלק זה היא לבחון, על בסיס נתונים מעודכנים ככל האפשר, את הטיעונים השונים העולים בקרב הגורמים השונים הדנים בסוגיה (ההורים, מוסדות החינוך והפוליטיקאים) ולנסות להציג מתווה שיאפשר להתמודד עם המצב הקיים.

כתבה- שכר לימוד מוזל יחייב ויתורים בציונות הדתית

לפני כשבוע הנפיק משרד החינוך חוזר המנכ"ל חדש בנוגע לתשלומי הורים במערכת החינוך. רבים קיבלו את החוזר כראשיתה של בשורה שתוביל להפחתה משמעותית של עלויות שכר הלימוד בחינוך הממלכתי דתי.

ביומן ערוץ 7 אומר אריאל פינקלשטיין- רכז מחקר החינוך הדתי בתנועת "נאמני תורה ועבודה" כי עוד מוקדם מאוד לחגוג.

מאמר- רוצים לשלם פחות על בית הספר? תחליטו על מה לוותר

מכל מקום, מי שתולה תקוות רבות בחוזר המנכ"ל החדש עתיד להתאכזב שכן כל עוד ההורים מבקשים ממוסדות החינוך לספק לילדיהם פונקציות חינוכיות רבות ויקרות מבלי לוותר על דבר, יהיה קשה לגרום להוזלה משמעותית של שכר הלימוד במוסדות החינוך הדתיים. הכסף, אומר הפתגם הידוע, לא גדל על העצים. לפיכך, הסוגיה הטכנית והפרוצדוראלית לכאורה של גובה שכר הלימוד מציבה לפני הציבור הדתי-לאומי שאלה ערכית ואידיאולוגית מהמעלה הראשונה בדבר האופן בו הוא מעוניין לעצב את מערכת החינוך שלו.

בלוג- תשלומי הורים, גזירה משמים?

אז מה קורה לנו? הורים שותקים, כי הם רוצים שהילדים יתקבלו למוסדות החינוך הכי טובים, כי הם רוצים את הכי טוב עבור הילדים שלהם, הורים משלמים כי הם רוצים שהילדים ילמדו במקום הכי טוב…
אבל בשיחות שומעים את הקושי לעמוד בתשלומים, שומעים את חוסר שביעות הרצון מהמערכת,