על התנועה

תנועת נאמני תורה ועבודה (ע"ר 58-005-242-1) היא תנועה ציונית-דתית המבקשת להחזיר את הציונות הדתית לשורשיה. מגמתה לחזק את ערכי 'תורה ועבודה', תוך שילוב התורה עם המדע, הציונות והחיים המודרניים. מטרתה לחזק את השתלבותה של החברה הדתית בחברה הכללית בישראל למען קידום ערכי הסובלנות, השוויון והצדק ולעיצוב אופייה היהודי-דמוקרטי של החברה הישראלית.

התנועה פועלת מתוך מחויבות להלכה – ליצירת תרבות דתית פתוחה וביקורתית המעודדת שיח הלכתי אמיץ המתמודד עם אתגרי הזמן.

תחומי העיסוק

 • חינוך

  חיזוק ערכי תורה ועבודה במערכות השונות של החינוך הדתי. ערכים אלו כוללים: אחריות חברתית לכלל ומניעת אליטיזם חברתי. שילוב משמעותי של לימודי חול ולימודים הומניים לצד לימודי קודש מעמיקים. שילוב מגדרי ראוי בבתי ספר יסודיים ובתנועות הנוער וכן חינוך לעומק רוחני וחשיבה עצמאית.

 • דת ומדינה

  עיצוב פניה היהודיים של המדינה באופן רב-מימדי המחבר בין זהותה היהודית של המדינה לזו הדמוקרטית. אנו פועלים לדמוקרטיזציה של שירותי הדת באמצעות שיתוף הציבור, ביזור סמכויות, החלת עקרונות שקיפות וייצוג הולם.

 • שיח ציבורי

  יצירת קול חדשני, ביקורתי ומעמיק בתוך הציונות הדתית, המתמודד עם המפגש שבין העולם הדתי לבין העולם המודרני.

שיטת הפעילות

 • מרכז שטח: טיפוח דור מנהיגות עתידי על ידי יצירת קבוצות אנשי חינוך, צעירים והורים הפועלים כסוכני שינוי.
 • מרכז מדיניות: פעולות מעשיות של סינגור, עבודה לוביסטית, משפטית ותקשורתית.
 • מרכז שיח: יצירת פרסומים כמו חוברות לנוער, כתב עת, ניירות עמדה, שימוש במדיה מתקדמת, כנסים ופעילות ערכית ותרבותית המשפיעים ומובילים את השיח הדתי בישראל.

התנועה עוסקת ביצירת שיח פומבי ובעיצוב מדיניות ציבורית, באופן המעודד יוזמות והתארגנויות חדשות ומניע תהליכים חברתיים. פעילותה היא א-מפלגתית והיא אינה נוגעת בסוגיה המדינית.

בתנועה פעילים בהתנדבות גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, רבנים, רבניות ואנשי אקדמיה, המקדישים מזמנם לקידום ערכי התנועה.

הישגים

מאז הקמתה של התנועה ב- 1978, הצליחה התנועה ליצור שיח ולהוביל להקמת ארגונים ויוזמות בתחומים רבים כמו: חינוך דתי לפתיחות וללימודי חול, פמיניזם דתי, שירות בנות בצבא ובשירות לאומי, גיוס כהלכה, היחס לאחר, חברה צנועה מעורבת, חיזוק הממ"דים, צימצום פערים חברתיים במערכת החינוך הדתית, צדק חברתי, יחסי דתיים-חילונים, לימוד תורה לנשים, תוכניות לימודים, בתי דין רבניים עצמאיים, ועוד ועוד.

מימון

בתנועה מועסקים כ-12 עובדים ותקציבה השנתי עומד כיום על כשני מיליון ש"ח לשנה. פעילות התנועה ממומנת בעיקר ע"י תשלום דמי חבר של חברי התנועה, תרומות חברי חוג הידידים ומתרומות של אנשים פרטיים. כמו כן, התנועה נתמכת ע"י מספר קרנות כמו פופרס פרינס, לוי לאסן, קרן הקיבוץ הדתי, קרן קאמינגס, קרן שוסטרמן, קרן גולדמן, קרן אריסון, קרן טרמפ, קרן שורש, קרן אביחי, פדר' מטרו-ווסט, פדר' ניו-יורק, פדר' שיקגו, קרן יורנו, קרן דבש, קרן גימפריג', IREP, קרן איימס, קרן רודרמן ועוד. מימון נוסף לפעילות התרבותית מגיע ממשרד התרבות.

לתרומות ותשלום דמי חבר לחצו כאן.