1. מעמדה החוקי של התנועה:

התנועה היא עמותה עצמאית הרשומה כ”ברית נאמני תורה ועבודה בישראל” (ע”ר 580052421).  הפועלת בהתאם לחוק העמותות, בעלת אישור מינהל תקין עדכני וטופס 46 לצורכי מס הכנסה בארץ ומוכרת למס גם בחו”ל.

לצפייה באישור מינהל תקין, רישום ספרים כחוק ודוחות התנועה (כספי ומילולי) מומלץ להיכנס מעלה לאתר הממשלתי “גיידסטאר”.

 

2. מקבלי ההחלטות בתנועה:
התנועה מנוהלת בידי חברי הנהלה העושים מלאכתם בהתנדבות ולצידם חברי ועדת ביקורת. לצפיה ברשימת חברי ההנהלה, ועדת ביקורת והעובדים לחצו כאן. בראש ההנהלה עומדים כיום עו”ד אסף בנמלך וכיו”ר עמיתה גב’ תהלה פרידמן. התנועה מעסיקה כיום 12 עובדים (רובם בחלקי משרה), 3 מתמחים ו- 5 רכזי תאים (מלגה).
מידי שנה משלמים כ-400 עד 600 איש דמי חבר בתנועה. מספר זה מצטרף לאלפי אנשים ששילמו כחברים מאז הקמת התנועה ב-1978. זאת לבד מאלפי משתתפים בפעילויות, רוכשי חוברות, מנויים ועוד.

3. תקציב

התנועה מקדמת את מטרותיה באמצעות:

* טיפוח דור מנהיגות עתידי
* הפקת חומרים חינוכיים, כתבי עת וכנסים
*פעילות לוביסטית, משפטית ותקשורתית

התקציב השנתי של התנועה עומד כיום על כשני מיליון ש”ח לשנה. רוב הסכום זורם למימון עלויות פרויקט תאי נת”ע בקמפוסים, פרוייקט חיזוק הממ”ד, הפקת כתב העת “דעות”,  קיום פעילויות וערבי עיון, העסקת דובר תקשורת, פרוייקט החוברות לצעירים, פרוייקט המחנכים/ות, פרוייקט קידום שירותי הדת ע”פ המודל הקהילתי, ועוד.

4. שכר.
עלות שכר המנכ”ל (כולל פנסיוניות, מס מעביד, דמי נסיעות, אחזקת טלפון וכו’) : 215,537 ש”ח בשנה. פירוט שאר עלויות השכר (חמשת מקבלי השכר הגבוה) ניתן לראות בדו”ח הכספי באתר גיידסטאר.

5. מימון
פעילות התנועה ממומנת בעיקר ע”י תשלום דמי חבר ומנוי של חברי התנועה וכן באמצעות מספר קרנות כמו פופרס פרינס, לוי לאסן, קרן הקיבוץ הדתי, קרן קאמינגס, קרן אריסון, קרן טראמפ, הפדרציות היהודיות-צפון אמריקה JFNA, הקרן החדשה לישראל, קרן שורש, פדר’ מטרו-ווסט, פדר’ ניו-יורק, פדר’ שיקגו, קרן יורנו, קרן גימפריג’, פדרציית שיקגו, קרן מיימונידיאס, קרן רודרמן, קרן גלפלה,  Israel Religious Expression Platform) iRep), קרן שוסטרמן, קרן איימס ועוד.

מימון נוסף לפעילות התרבותית מגיע מתקציבים ממשלתיים (משרד החינוך ומשרד התרבות) ומתרומות רבות של אנשים פרטיים.

6. נתונים פיננסים נוספים:

חשבון הבנק של התנועה מתנהל ב: הבנק הבינלאומי סניף פ”ת, 034-409029408.

קוד זה”ב (קוד IBAN):
IL980310340000000029408

מס’ תיק ניכויים במס הכנסה: 94130973400.

 

7. ביקורת עומק 2016:

בשנת 2016 התנועה עברה ביקורת עומק מצד משרד התרבות. אנו שמחים לבשר כי הביקורת עברה בהצלחה רבה וכך היה בסיכומה:

“נראה כי העמותה מתנהלת בהתאם לחוק העמותות, הנחיות רשם העמותות ומנהל תקין, למעט מספר ליקויים”.

 

8. מקורות הכנסה לשנת 2017*:

סכום פירוט ההכנסה
48,810 דמי חברות בתנועה ומנויים
301,169 תרומות חברי חוג הידידים
282,733 מכירת חוברות, ספרים ופעילויות
1,195,076 תרומות והקצבות
99,857 משרדי ממשלה
1,927,645 סה”כ הכנסות
 

פירוט הכנסות מעל 20,000 ₪:

סכום התרומה שם התורם
232,100 קרן מיימוניטיאס
200,000 קרן טריגובוף
177,500 פדרצי’ ניו יורק
148,136 הקרן החדשה לישראל
145,119 IREP
134,107 חותמים מחדש
72,049 קרן יורנו
71,176 קרן
57,000 משפחת חברי התנועה (מפורסם ברשם)
49,982 קרן יותם
40,000 משפחת חברי התנועה (מפורסם ברשם)
36,114 קרן איימס

 

הערות

א.  כל הקרנות הרשומות מעלה הינן קרנות מישראל או מיהדות העולם.

ב. לתנועה מתנדבים רבים המשמשים כיועצים משפטיים, מתרגמים, מפעילי אתר אינטרנט ורשתות חברתיות, מארגני אירועים, גייסי כספים ועוד.

ג. לקריאת הדוחו”ת הכספיים של התנועה באתר גיידסטאר, לחצו כאן.

בכל עת הינכם מוזמנים לפנות לתנועה, לבקש הבהרות ולהעיר הערות: neemaney@toravoda.org.il

_______________________________________________________________________________

נספח: 

קבלת כספים מהקרן החדשה לישראל:

עמדת התנועה בדבר קבלת כספים מקופת ההתחדשות היהודית של הקרן החדשה לישראל, לחצו כאן. 

 

____________________________________________________________

 

לתרומה ולהצטרפות כחברים, לחצו כאן!