1. מעמדה החוקי של התנועה:

התנועה היא עמותה עצמאית הרשומה כ"ברית נאמני תורה ועבודה בישראל" (ע"ר 580052421).  הפועלת בהתאם לחוק העמותות, בעלת אישור מינהל תקין עדכני וטופס 46 לצורכי מס הכנסה בארץ ומוכרת למס גם בחו"ל.

לצפייה באישור מינהל תקין, רישום ספרים כחוק ודוחות התנועה (כספי ומילולי) מומלץ להיכנס מעלה לאתר הממשלתי "גיידסטאר".

 

2. מקבלי ההחלטות בתנועה:
התנועה מנוהלת בידי חברי הנהלה העושים מלאכתם בהתנדבות ולצידם חברי ועדת ביקורת. לצפיה ברשימת חברי ההנהלה, ועדת ביקורת והעובדים לחצו כאן. בראש ההנהלה עומד חנן מנדל. התנועה מעסיקה כיום 9 עובדים (רובם בחלקי משרה), 3 מתמחים ו- 6 רכזי תאים (מלגה).
מידי שנה משלמים כ-400 עד 600 איש דמי חבר בתנועה. מספר זה מצטרף לאלפי אנשים ששילמו כחברים מאז הקמת התנועה ב-1978. זאת לבד מאלפי משתתפים בפעילויות, רוכשי חוברות, מנויים ועוד.

3. תקציב

התנועה מקדמת את מטרותיה באמצעות:

* טיפוח דור מנהיגות עתידי
* הפקת חומרים חינוכיים, כתבי עת וכנסים
*פעילות לוביסטית, משפטית ותקשורתית

התקציב השנתי של התנועה עומד כיום על כמיליון וחצי ש"ח לשנה. רוב הסכום זורם למימון עלויות פרויקט תאי נת"ע בקמפוסים, פרוייקט חיזוק הממ"ד, הפקת כתב העת "דעות",  קיום פעילויות וערבי עיון, העסקת דובר תקשורת, פרוייקט החוברות לצעירים, פרוייקט המחנכים/ות, פרוייקט קידום שירותי הדת ע"פ המודל הקהילתי, ועוד.

4. שכר.
עלות השכר הגבוה בארגון (כולל פנסיוניות, מס מעביד, דמי נסיעות, אחזקת טלפון וכו') : 197,747 ש"ח בשנה. פירוט שאר עלויות השכר (חמשת מקבלי השכר הגבוה) ניתן לראות בדו"ח הכספי באתר גיידסטאר.

5. מימון
פעילות התנועה ממומנת בעיקר ע"י תשלום דמי חבר ומנוי של חברי התנועה וכן באמצעות מספר קרנות כמו פופרס פרינס, לוי לאסן, קרן הקיבוץ הדתי, קרן קאמינגס, קרן אריסון, קרן טראמפ, הפדרציות היהודיות-צפון אמריקה JFNA, הקרן החדשה לישראל, קרן שורש, פדר' מטרו-ווסט, קרן טראמפ, פדר' ניו-יורק, קרן יורנו, קרן גימפריג', קרן גלפלה,  Israel Religious Expression Platform) iRep), ועוד.

מימון נוסף לפעילות התרבותית מגיע מתקציבים ממשלתיים (משרד החינוך ומשרד התרבות) ומתרומות רבות של אנשים פרטיים.

6. נתונים פיננסים נוספים:

חשבון הבנק של התנועה מתנהל ב: הבנק הבינלאומי סניף פ"ת, 034-409029408.

קוד זה"ב (קוד IBAN):
IL980310340000000029408

מס' תיק ניכויים במס הכנסה: 94130973400.

 

7. ביקורת עומק 2016:

בשנת 2016 התנועה עברה ביקורת עומק מצד משרד התרבות. אנו שמחים לבשר כי הביקורת עברה בהצלחה רבה וכך היה בסיכומה:

"נראה כי העמותה מתנהלת בהתאם לחוק העמותות, הנחיות רשם העמותות ומנהל תקין, למעט מספר ליקויים".

 

8. מקורות הכנסה לשנת 2015*:

מקור ההכנסה יעוד סכום בש"ח
דמי חברות בתנועה ומנויים כללי ולכתב העת "דעות" 53,567
תרומות חוג הידידים ותמיכת קרנות קטנות תרומות כלליות ותרומות יעודיות שונות 68,769

 

משרד התרבות  תמיכה בכתב עת "דעות" 110,000
הכנסות משתתפים השתתפות בסמינרים, ימי עיון, מכירת חוברות 182,609
פדרציית ניו-יורק תמיכה כללית  305,178
קרן טראמפ  פרוייקט "למען תשכיל" לחיזוק לימודי המדעים בחינוך הדתי 220,000
הקרן החדשה לישראל תמיכה כללית 206,277
הסוכנות היהודית תאים בקמפוסים+ פיילוט המודל הקהילתי 175,756
חותמים מחדש תמיכה כללית 125,964
 קרן יורנו תמיכה כללית  75,399
באדיבות הקיבוץ הדתי  מחסן In kind
סה"כ הכנסות 2015 (ע"פ דו"ח מבוקר) 1,523,519 ש"ח

הערות

א.  כל הקרנות הרשומות מעלה הינן קרנות מישראל או מיהדות העולם.

ב. לתנועה מתנדבים רבים המשמשים כיועצים משפטיים, מתרגמים, מפעילי אתר אינטרנט ורשתות חברתיות, מארגני אירועים, גייסי כספים ועוד.

ג. לקריאת הדוחו"ת הכספיים של התנועה באתר גיידסטאר, לחצו כאן.

בכל עת הינכם מוזמנים לפנות לתנועה, לבקש הבהרות ולהעיר הערות: [email protected]

_______________________________________________________________________________

נספח: 

קבלת כספים מהקרן החדשה לישראל:

עמדת התנועה בדבר קבלת כספים מקופת ההתחדשות היהודית של הקרן החדשה לישראל, לחצו כאן. 

 

____________________________________________________________

 

לתרומה ולהצטרפות כחברים, לחצו כאן!