מי מממן אותנו ומדוע? שקיפות לחברים

 

 

 

הודעה לחברים:

 

לאחרונה שבה ועולה ביקורת על התנועה, ביחס לקבלת כסף מידי הקרן החדשה לישראל. מסיבות של שקיפות והגינות ברצוננו להציג בפני חברינו את מלוא ההיבט התקציבי של התנועה.

 

מעמדה החוקי של התנועה:
1. התנועה היא עמותה עצמאית (ע"ר 580052421) הפועלת בהתאם לחוק העמותות, בעלת אישור מינהל תקין עדכני וטופס 46 לצורכי מס הכנסה בארץ ומוכרת למס גם בחו"ל. לצפייה באישור מינהל תקין, רישום ספרים כחוק ודוחות התנועה (כספי ומילולי) ניתן להיכנס לקישור זה באתר הממשלתי גיידסטאר.
יש לציין כי הדוח המוצג הינו הדו"ח של שנת 2009. לקראת הקיץ, עם קבלת אישור רו"ח, נפרסם את הדוח העדכני לשנת 2010.

 

2. מקבלי ההחלטות בתנועה:
התנועה מנוהלת בידי חברי הנהלה העושים מלאכתם בהתנדבות ולצידם חברי ועדת ביקורת. לצפיה ברשימת חברי ההנהלה והעובדים לחצו כאן. בראש ההנהלה עומדת תהילה נחלון. התנועה מעסיקה כיום 11 עובדים (רובם בחלקי משרה) וכן מתמחה (מלגאי) אחד.
בשנת 2010 שילמו 603 אנשים דמי חבר בתנועה. מספר זה מצטרף לאלפי אנשים שהיו חברים מאז הקמת התנועה ב-1978. זאת לבד מאלפי משתתפים בפעילויות, רוכשי חוברות, מנויים ועוד.

 

 

מקורות הכנסה (שנת 2010):

הפרוייקט/תחום הגוף המממן  

שיח ציבורי

   
כתב עת "דעות" דמי חברות בתנועה- 56,484
  מנויים בלבד-   15,493
  משרד התרבות- מינהל תרבות  51,687
  הקרן המרכזית למוסדות דת (הקיבוץ הדתי) 25,000
עלון פ"ש "עת לדרוש" קרן פופרס פרינס  70,000
אתר אינטרנט (שידרוג ואתר ברוסית) תרומות פרטיות, חברי התנועה(דרושה תרומה למימון הוצאה גדולה שנעשתה) 6,000
  משרד החינוך, תרבות תורנית 562
סמינרים וימי עיון הכנסות משתתפים לאירוח בביתי מלון 339,253
  הכנסות משתתפים-אחר 7,605
  תרומות פרטיות, חברי התנועה 2,000
מערך תקשורת קרן גימפריצ'  57,735
  תורם פרטי מארה"ב* 56,451
פרויקט קהילות אנגלוסכסיות בעולם Jewish Ideas and Ideals 56,580

חינוך

   
"עת לעשי-יה"- פרוייקט הצעירים קרן לוי-לאסן  (40,000 הועבר מ-2009)
  פדרצ' מטרו ווסט (2011) (22,750 יועבר ב-2011)
  משפחה פלונית, חברי התנועה  40,000
  קרן יורנו 28,000 (מתחלק לכמה פרויקטים)
"עוברים לעשייתה- מנהיגות חינוכית דתית"- פרוייקט מחנכים/ות קרן קאמינגס* 80,500
מוקד "ועמך"- צדק חברתי בחינוך הדתי תורמים פרטיים,  3,000
  (מלגה מקרן "אברט") (שווה ערך ל-7300 ₪)
חוברות "עצ"ה לדרך", לדור הבא  תורמים פרטיים (הנצחה), חברי התנועה   37,390
  קרן שורש  23,560
  הקרן המרכזית למוסדות דת (הקיבוץ הדתי)  (8,000 –מועבר ב-2011)
  מכירת חוברות וספרים ישנים 6,297

דת ומדינה

   
"אור חדש"- דמוקרטיזציה של שירותי הדת קרן גולדמן 149,633
פעילות אד-הוק תרומות פרטיות 3,000
יזום קהילות דתיים חילונים קרן אביחי (מועבר ב-2011)
פרויקט הידברות תורם פרטי * 15,000
מנהלה    
צורכי משרד באדיבות הקבה"ד In kind
תמיכה כללית (מופנה לשכר רכזת, מינהלות, טלפון, דואר, גיוס כספים ועוד). הקרן החדשה לישראל 139,000
  תקורות (אחוז מן הפרויקטים האחרים)
סה"כ הכנסות 2010   1,344,169

* בהמלצת הקרן החדשה לישראל.

הערה: כל הקרנות הרשומות מעלה הינן קרנות יהודיות.

לטבלה זו יש להוסיף את פעילותם של המתנדבים המשמשים כיועצים משפטיים, מתרגמים, מפעילי אתר אינטרנט ורשתות חברתיות, מארגני אירועים, גייסת כספים ועוד. תרומתם שוות ערך למאות אלפי ₪.

 

עמדת התנועה בדבר קבלת כספים מהקרן החדשה לישראל- מכתב לחברים:

לאחרונה קיבלנו פניות לגבי העובדה כי בין שאר הקרנות והפדרציות הרבות (ב"ה) התומכות בפעילותנו, תומכת בנו גם הקרן החדשה לישראל.

ראשית, יובהר כי התנועה פועלת באופן עצמאי לחלוטין ולאור תורת ישראל ולגופים התורמים אין כל השפעה על הפעילות ועל סדרי העדיפויות של התנועה. מעולם לא נתבקשנו על ידי הקרן החדשה, ולו ברמז, לשנות במשהו את אופי פעילותנו אשר ממילא אינו עוסק אף פעם בתחום המדיני.

הקרן החדשה לישראל תורמת לתנועה במסגרת פעילותה הרחבה בתחום הפלורליזם היהודי. מדובר בתמיכה ארוכת טווח של עשרות שנים (מאז שנות השמונים).
במסגרת תמיכה זו זכינו להיות שותפים במספר פורומים עם ארגונים שונים מתחום הפלורליזם היהודי. עם חלקם אנו מסכימים ועל חלקם אנו חולקים בחריפות, אך כולם ארגונים לגיטימיים. לעומת זאת, מעולם לא היינו ולא התבקשנו להיות שותפים בפורום כלשהו של ארגונים העוסקים בדו-קיום ובסכסוך הישראלי-פלסטינאי.
אנו מודעים לכך שהקרן החדשה, במחלקותיה האחרות מסייעת לגופים שמטרותיהם שונות ואף הפוכות לגמרי ממטרותינו. כגוף ציוני, אנו מתנגדים נחרצות לכל פעולה המערערת על מעמדה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או על זכותה להגן על עצמה ועל חיי תושביה. עם זאת, אנו מתנגדים ל"שפיכת התינוק עם המים" באמצעות הכתמת כלל הארגונים וכלל הפעילות הנתמכת ע"י הקרן.
אנו מקווים שהקרן החדשה, תפעל ליצירת הפרדה ברורה עוד יותר בין הקופות השונות ולהדגשת אבחנה מובהקת יותר בין נושאי זכויות אדם ודו-קיום לבין פעילויות רבות אחרות.

בכדי להיות בטוחים כי איננו משמשים "עלה תאנה", לגיוס משאבים למטרות אחרות, קיימנו בדיקות עם אנשי המקצוע הבכירים ביותר בתחום וביניהם גם פרופ´ ג´רלד שטיינברג, מייסד N.G.O. MONITOR שחוקר במשך שנים ארוכות את תופעת המימון הזר לארגונים חברתיים והוביל, מבחינה מחקרית, את הביקורת הציבורית על הקרן החדשה. לאורן, נוכחנו לדעת באופן חד משמעי, כי פעילות התנועה אינה מהווה, בשום צורה, "עלה תאנה" לגיוס תרומות לטובת ארגונים שאנו מתנגדים לפועלם. יותר מכך, מאחר שלפי כל המחקרים, רוב מובהק (כשלושה רבעים) מתרומות הקרן הינם לארגונים לגיטימיים, קשה להסכים עם ההנחה כי רוב הכסף מגויס כ"עלה תאנה" לתמיכה ברבע האחר.
הבדיקה שערכנו העלתה כי ככלל, העברת כספים נעשית בהתאם להעדפותיהם של התורמים, כאשר תורמי הקרן אינם מוטעים לחשוב שהם תורמים לנו, או לארגוני הפלורליזם היהודי, כאשר בפועַל כספם הולך לארגונים אחרים. התורמים לקרן החדשה יודעים היטב, ובמיוחד כיום, מה מדיניותה של הקרן החדשה.
לא יזיק כי ניקח את עצמנו בפרופורציה המתאימה: תנועת נאמני תורה ועבודה היא תנועה חשובה ופעילה בעינינו, ואנו שואפים להפוך אותה לחשובה ופעילה אף יותר אך היא אינה מוכרת לרוב התורמים של הקרן, שאינם ישראליים ואינם אורתודוכסיים, ולכן גם קשה לה לשמש כ'עלה תאנה' לגיוס כספים.

ככלל, אנו מכבדים כל ביקורת עניינית המופנית כלפי פעילותנו וכלפי סדר העדיפויות שלנו כתנועה, אך בה במידה מסתייגים נחרצות מכל ניסיון לסתימת פיות בציבור הציוני דתי, ובציבור בכלל, באמצעות טענות לא ענייניות, ובאמצעות שיח מאיים וכוחני, כפי שנעשה לעיתים בהקשר זה.
בברכה,
תהלה נחלון
יו"ר התנועה