המכתב פורסם בציבור ומפורסם כאן על ידינו לתועלת הרבים