1. ממ"ד רבי עקיבא

בית ספר רבי עקיבא שם לו למטרה להיות מגדלור חינוכי ואבן שואבת לקהילת אור עקיבא. לחנך דורות של תלמידים לאור ערכי הציונות הדתית: מידות טובות ודרך ארץ, שותפות פעילה בבניין האומה בארצה, מתוך תורה ואמונה. לעצב אישיותו, מידותיו וכישוריו של התלמיד, לחנכו לחתור בנחישות למצוינות ערכית ולימודית ע"פ כישוריו, ללקיחת אחריות כלפי עצמו עם הפנים לחברה ולמדינה.

2. ממ"ד עציון

בית ספר רבי עקיבא שם לו למטרה להיות מגדלור חינוכי ואבן שואבת לקהילת אור עקיבא. לחנך דורות של תלמידים לאור ערכי הציונות הדתית: מידות טובות ודרך ארץ, שותפות פעילה בבניין האומה בארצה, מתוך תורה ואמונה. לעצב אישיותו, מידותיו וכישוריו של התלמיד, לחנכו לחתור בנחישות למצוינות ערכית ולימודית ע"פ כישוריו, ללקיחת אחריות כלפי עצמו עם הפנים לחברה ולמדינה.