ממ"ד הלל חמ"ד ניסויי

בית ספר הלל הוא בי"ס מזרם החינוך הפתוח ניסויי והוא בי"ס יסודי ממלכתי דתי השייך רשמית למשרד החינוך.
בית ספר הלל מאמין בקיימות תרבותית, חברתית וסביבתית, ביצירת רצף והמשכיות של המסורת יחד עם חיות והתחדשות מתמדת.

בבית ספרנו לא מעודדים תחרותיות אלא עבודת צוות והתפתחות אישית. משתמשים באופן מדוד בטכנולוגיה ומסכים כדי להשאיר את המגע הבלתי אמצעי עם העולם. מעדיפים העמקה וחיבור פנימי לעומת הספק חומר. לא מחלקים למקצועות נפרדים במידת האפשר- מעדיפים חיבורים רב תחומיים. התחום החברתי-ערכי קודם ותשתיתי ללימוד האקדמי. קהילת המשפחות שותפה ועוטפת את בבי"ס, מאד פעילה ותורמת רבות ללימוד, לתרבות הבית ספרית ולתחושת השייכות של הילדים.

בבי"ס דגש רב על חינוך חברתי ודו שיח בין כל השותפים. חשוב לנו להצמיח ילד הנטוע עמוק בשורשים של עמנו, מרגיש בבית בשפה, בעולם המושגים ובארון הספרים היהודי, ועם זאת בעל אופקים רחבים בתרבות העולם. אדם שפיתח את מיומנויותיו הפיזיות והמנטליות, את כישרונותיו ואת תחושת המסוגלות שלו בתחומים רבים, בעל עולם פנימי עשיר ויצירתי ומודעות עצמית מפותחת. אדם מחויב לתורת ישראל, לעמו ומולדתו, מעורב בחברה ועצמאי בדעותיו. לוקח אחריות לסביבתו הקרובה עם השקפת עולם אוניברסלית. בוגר סקרן ותאב דעת, בעל יכולת הבנה והפשטה, חשיבה פתוחה ועומק רוחני, שימשיך כל חייו ללמוד מכל אדם והתרחשות ולעמול כדי להגשים את מטרותיו.
קהילת הלל פתוחה למשפחות מכל גווני הקשת והזהות ואין אחידות בלבוש ובמסורת.
בבי"ס לומדים בנים ובנות.