ממ"ד מעורב- פשרנות או חינוך דתי לכתחילה?

 

מצב הרוח, פרשת וישב, תשע"א
בעקבות תופעת ההפרדה בין בנים לבנות, קיימה תנועת נאמני תורה ועבודה בשיתוף עם בי"ס דרור בירושלים, ערב עיון בשאלה מה היא הדרך החינוכית הראויה ומה הן ההשלכות של חינוך נפרד או מעורב.

אסתי רוסט, כיום מרכזת המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, טענה שיש להפריך את הסטיגמה שנוצרה בקרב הציבור הדתי שמי ששולח את ילדיו לחינוך המעורב מזוהה כחפיפניק. אין קשר בין מעורב או נפרד לבין יכולת תורנית וישנו יתרון דווקא במפגש בין המינים.
הרב ד"ר בני לאו אמר שהדברים אינם שחור ולבן ולא מובן מאליו שחינוך נפרד יוצר צניעות וחינוך מעורב יותר אנדרלמוסיה. "הכל נמצא בשני הצדדים ולא צריך להיות אידיאולוגים גדולים, אלא מחנכים גדולים".
לעומתם, הרב בן ציון אלגזי, ראש מכון צורבא דרבנן, טען כי הדבר אסור הלכתית . " הילד לא יכול לחיות בסתירה דתית, איך יכול לצאת גדול בתורה מבית ספר מעורב כשיש פסיקה ברורה שאסור ללמוד מעורב? חינוך בדיעבד לא יכול להפך לחינוך מלכתחילה".
הגברת מלכה פיוטרקובסקי טענה כנגדו כי דווקא משום ההלכה וחשיבותה עלינו לחנך ילדים להתמודדות עם המצב, דבר שיכול להיעשות במקומות שיש בהם חיבור בין המינים תוך שמירה מוחלטת על ההלכה. "לא ניתן לחנך ע"י הפצת חוברות", כדבריה. היא האשימה את קברניטי החינוך הדתי ורבניו על כך שאינם מתמודדים עם הסוגיות הרגישות, ושעליהם להבין שנוצר בן כלאיים של אדם השומר מצוות החי בחברה חילונית ולשם כך דרושה הלכה יצירתית.
ד"ר נח חיות, מנהל מרכז יעקב הרצוג, טען כי "מה שמרתיע אותי במיוחד הוא שכשאני מסתכל על החינוך הנפרד אני לא רואה מגמה עומדת, ההפרדה הולכת וגוברת וכל מה שבסדר היום כבר לא יהיה בסדר מחר".
שמואל שטח, מנכ"ל נאמני תורה ועבודה סיכם שהצלחתם של מובילי ההפרדה להפריד עוד ועוד אינה נובעת מהצלחות חינוכיות אלא בזכות העובדה שהציבור הגדול הדוגל בשילוב ראוי בין המינים עסוק בענייניו ומותיר את השטח לגורמים אחרים. לכן מטרתו של הערב, מבחינתנו, היא להפוך את ההורים לאקטיביסטים ולתת להם את האחריות לנושא, איש איש במקומו".