ממ"ד עציון

בית הספר מחנך לאהבת העם והארץ, זהות וערכים יהודיים, לחבוב מצוות בדרך פלורליסטית ומאפשרת.

בית הספר מייצר אקלים מיטבי ובטוח על מנת לפתח לומד בעל תפיסה ערכית דמוקרטית, אוהב הבריות, הנוהג בדרך ארץ וכבוד.