מן הראוי לגנות את הספר 'תורת המלך'

 

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/241024


 


 


בחוברת חדשה 'אתה בחרתנו', מסביר המחבר מה הבעיה בתוכן של הספר 'תורת המלך', "עלולות להיות השלכות כלפי יהודי התפוצות".


 


13/07/12 הדיון והויכוח בעקבות הוצאתו לאור של הספר 'תורת המלך' על ידי הרב יצחק שפירא והרב יוסף אליצור, יצאו מהסיקור התקשורתי, אך כנראה לא כולם דחקו את הנושא הצידה.


בחוברת חדשה בסדרת 'עצ"ה לדרך' של תנועת הקיבוץ הדתי ותנועת 'נאמני תורה ועבודה' – 'אתה בחרתנו', דן המחבר על הספר 'תורת המלך', שעורר מהומה גדולה בעקבות מאמרים שנכתבו בו, אודות היחס לגויים.


הרב ד"ר דוד בן זזון, שהיה רבו של קיבוץ עין צורים וכיום ראש המכינה הקדם צבאית בקיבוץ עלומים, דן בחוברת בהרחבה על הנושא הטעון – יחס ישראל לגוים.


בפתח החוברת, מביא המחבר את דברי חז"ל השונים בדבר יחסם לגויים, מהאימרה 'חביב אדם שנברא בצלם' – בהדגשה כי כל אדם נברא בצלם, כולל הגויים, ועד לאמרותיו החריפות של רשב"י – אמירות שהביאו בסופו של דבר לבריחתו למערה יחד עם בנו.


אך שאלת המפתח שמציב הכותב, היא "מהי המשמעות לכך שרשב"י שולל את התואר 'אדם' מן הגויים? לא ייתכן לשלול מהגויים את צלם א-לקים שבקרבם".


לאורך הספר מביא המחבר מקורות רבים – גמרות, רמב"ם, כוזרי ופוסקים בני זמננו, והוא מנסה להוכיח כי היחס לגויים מורכב, ושולל את הכיוון בו הלכו מחברי הספר 'תורת המלך', "לדעתי, מן הראוי לגנות את הספר הזה, הן בשל התפיסה ההלכתית והמחשבתית המסוכנת המצויה בו, והן בשל החשש שלפרסום ספר זה ושכמותו, עלולות להיות השלכות כלפי יהודי התפוצות".


על הדרך, וכחלק מנושא החוברת, יוצא הרב בן זזון גם נגד חותמי 'מכתב הרבנים' שאסרו להשכיר דירות בארץ ישראל לגויים.


בסופה של החוברת, צורף 'מערך הדרכה והצעות לפעולה בתנועות נוער' מאת אייל ברגר. במערך זה מביא ברגר מספר פעולות אותן ניתן להעביר לחניכים במסגרת פעילויות תנועות הנוער ולהטמיע בהם את הערכים שנכתבו בחוברת.