מנהיגים ותנועות ביהדות מזרח אירופה בעת החדשה

 

 

המנהיגים הגדולים
מנהיגים ותנועות ביהדות מזרח אירופה בעת החדשה


מרצה: פרופ' (אמריטוס) עמנואל אטקס

 

מי היו המנהיגים הגדולים במזרח אירופה בעת החדשה? מה היו תפיסותיהם?
על מנהיגים והנהגה ועל כוחו של היחיד לחולל שינוי.

 

מפגש ראשון: רבי ישראל בעל שם טוב וראשית החסידות

רביעי | טז בטבת | 11.1 | 19:30 

מפגש שני: רבי שניאור זלמן מלאדי וחסידות חב"ד
רביעי | כג בטבת | 18.1 | 19:30

מפגש שלישי: רבי חיים מוולוז'ין וישיבות ליטא
רביעי | א בשבט | 25.1 | 19:30

 

מפגש רביעי: רבי ישראל סלנטר ותנועת המוסר
רביעי | ח בשבט | 1.2 | 19:30

 

מפגש חמישי: רבי יוסף יוזל הורביץ וישיבות נובהרדוק
רביעי | טו בשבט | 8.2 | 19:30

 

בית אבי חי, המלך ג'ורג' 44, ירושלים
טל': 02-6215900