מסיבת חנוכה לקהילת הסטודנטים הדתיים באוניברסיטת תל אביב