החינוך הממלכתי דתי עושה את הבלתי אפשרי בהיותו מחנך לתורה ומצוות וכחלק בלתי נפרד מכך, פותח בפני התלמיד את היכולת להיות איש מדע, רוח וטכנולוגיה. הקושי הוא בדחיסת כל אלו תחת מספר שעות מוגבל.

מי שבחר בחינוך דתי, חייב לקבל שיש קושי בהשוואה מלאה לשעות החול הניתנות בחינוך הממלכתי (החילוני). יחד עם זאת, השאלה היא במינון. קיים מינון ראוי אשר מוודא שתלמידי החינוך הדתי ילמדו את אותה כמות לימודי חשבון, אנגלית וכדומה, כפי שלומדים בחינוך הממלכתי. הגברת שעות הקודש באה על חשבון כמה שעות גיאוגרפיה, היסטוריה, אומנות וכדומה.

ישנם בתי ספר רבים הדואגים כי התלמיד הדתי יחשף בכל זאת, במינון גבוה, למקצועות אלו, על חשבון כמה שעות קודש. ישנם בתי ספר שמתגברים עוד את שעות הקודש על חשבון שעות החול.

תפקידכם כהורים להיות מודעים לרווח ולהפסד: לשים לב באלו מקצועות, קודש וחול, חל פיחות ובאלו מקצועות יש חובה להשלים את הפער. לצורך כך הוכנה הטבלה. 

הורידו כקובץ EXCEL את הטבלה.

לכל שכבה יש לשונית אחת.

מילאו את הטבלה וכך תוכלו להשוות את מצב ילדכם למצב המקובל בחינוך הדתי ובחינוך הכללי.

*תודה לנועם מורגנשטיין על הכנת הטבלה.

  • טבלה זו מתייחסת לכל ממ"ד באשר הוא: רגיל, תורני, מעורב, תלמוד תורה וכו'.
  • הפרדת כיתות גורמת בדר"כ להפסד שעות מן המערכת. לא יתכן מצב הפוך.

הנהלת החמ"ד קבעה, כי בנושא זה, תהיה גמישות מסויימת בהתאם לאופייה של הקהילה ולרצונותיה. 

We are great smart fast

כתבות ומאמרים נוספים:

מחקר: תלמידות דתיות לומדות פחות מדעים

מחקר של תנועת "נאמני תורה ועבודה" מציג תמונת מצב עגומה: אחוז התלמידות הדתיות הלומדות מדעים, נמוך משמעותית מול תלמידות בחינוך הממלכתי.

מחקר חדש של תנועת "נאמני תורה ועבודה" מגלה ממצאים מפתיעים בנוגע ללימודי המדעים בחינוך הממלכתי-דתי. על פי המחקר, שנכתב על ידי מנהל מחקר ומדיניות החינוך בתנועה, אריאל פינקלשטיין, תלמידי החמ"ד ממעטים להעמיק במקצועות מדעיים בגילאי התיכון.

מחקר: דתיים לומדים פחות מדעים

מחקר חדש של תנועת ´נאמני תורה ועבודה´ מוצא כי בעוד בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים תוצאות תלמידי החמ"ד סבירות, בתיכונים אחוז הלומדים לבגרות במקצועות מדעיים נמוך בהרבה מהאחוז המקובל בחינוך הממלכתי והערבי.

החינוך הדתי: פריחה במדעים, דשדוש באנגלית

26/11/2013

מחקר חדש: אמנם התלמידים בחינוך הממלכתי-דתי הצליחו לצמצם את הפערים במבחני המיצ"ב במתמטיקה, במדעים ובעברית, אך הפערים במקצוע האנגלית התרחבו. "היחס ללימודי השפה האנגלית בציבור הדתי ובחינוך הדתי חייב לעבור שידוד מערכות רציני" 

כתבה: יותר קודש, פחות מדעים: "חרדיזציה של החינוך"

"לנו כהורים חשוב מאוד שדווקא בכיתות הנמוכות הילדים ילמדו יותר עברית וחשבון", הוסיף שמואל שטח, מנכ"ל ארגון "נאמני תורה ועבודה". "תפיסת העולם שלנו אומרת שאדם צריך להיות גם רב וגם רופא, ולצערנו אנחנו מזהים בשנים האחרונות מגמה ברורה של 'חרדיזציה' בתוכניות הלימודים".