מספר שעות לימודי הקודש והחול בחינוך הממלכתי דתי – תשע"ד

 

 

 

החינוך הממלכתי דתי עושה את הבלתי אפשרי בהיותו מחנך לתורה ומצוות וכחלק בלתי נפרד מכך, פותח בפני התלמיד את היכולת להיות איש מדע, רוח וטכנולוגיה. הקושי הוא בדחיסת כל אלו תחת מספר שעות מוגבל.

מי שבחר בחינוך דתי, חייב לקבל שיש קושי בהשוואה מלאה לשעות החול הניתנות בחינוך הממלכתי (החילוני). יחד עם זאת, השאלה היא במינון. לשנת תשע"ד נקבע מינון ראוי אשר מוודא שתלמידי החינוך הדתי ילמדו את אותה כמות לימודי חשבון, אנגלית וכדומה, כפי שלומדים בחינוך הממלכתי. הגברת שעות הקודש באה על חשבון כמה שעות גיאוגרפיה, היסטוריה, אומנות וכדומה.

ישנם בתי ספר רבים הדואגים כי התלמיד הדתי יחשף בכל זאת, במינון גבוה, למקצועות אלו, על חשבון כמה שעות קודש. ישנם בתי ספר שמתגברים עוד את שעות הקודש על חשבון שעות החול.

תפקידכם כהורים להיות מודעים לרווח ולהפסד: לשים לב באלו מקצועות, קודש וחול, חל פיחות ובאלו מקצועות יש חובה להשלים את הפער.

על כן, הורידו כקובץ EXCEL את הטבלה המצ"ב בקישור. לכל שכבה יש לשונית אחת. מילאו את הטבלה וכך תוכלו להשוות את מצב בנכם למצב המקובל בחינוך הדתי ובחינוך הכללי.       תודה לנועם מורגנשטיין על הכנת הטבלה.

הנהלת החמ"ד קבעה, כי בנושא זה, תהיה גמישות מסויימת בהתאם לאופייה של הקהילה ולרצונותיה.

הטבלאות המלאות שפרסם משרד החינוך בקובץ מתנ"ה, נמצאות מטה, בהמשך, או בקובץ המצ"ב.

לקישור למסמך "מתנ"ה" (מארז תכנון, ניהול והיערכות לתשע"ד), לחצו כאן.

 

1. פירוט שעות הלימוד השבועיות המחייבות ביסודי ממלכתי דתי תשע"ד

 

האשכול

  

המקצוע

 שעות הלימוד השבועיות המחייבות

 

שכבת הגיל                                 

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

 

אשכול שפות וספרות

 

שפת אם: עברית,

(חינוך לשוני, ספרות, לשון והבעה)

10

8

8

6+1

6+1

6

 

אנגלית (שפה זרה)

4

4

4

 

אשכול מתמטיקה,

טבע, מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

6

6

6

6

6

6

 

מדע וטכנולוגיה

2

2

3

3

3

3

 

אשכול מורשת

רוח

וחברה     

 

תורה+פ"ש

  *6

7

5

5

5

5

 

נביא

2

2

2

2

 

משנה

1

2

2

2

2

 

גמרא

— 

— 

— 

— 

2

2

 

הלכה ,מועדים וביאורי תפילה

2-3

2

2

2

2

1

 

מולדת חברה ואזרחות

1

1

1

 

גיאוגרפיה

1**

 

 

היסטוריה

1**

 

אשכול

מיומנויות הגוף

חינוך גופני

2

      2      2         2     2          2

 

אשכול אמנויות

אמנויות

(מוזיקה/אמנות פלסטית/תיאטרון/מחול)

1**

1**

1**

1**

**

**

 

אשכול תרבות בית ספרית:  אורח חיים, כישורי חיים, מפתח הל"ב, זהירות בדרכים,  מיומנויות וערכים

שעת חינוך( "מפתח הלב מתוך אמונה")

1

1

1

1

**

1

 

כישורי חיים

1

1

1

1

1

 

זה"ב

1

 —

 —

— 

— 

1

סך שעות לימוד מחייבות בשבוע

29

29

31

31

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

הערות:

שינוי במערכת שעות הלימודים המחייבות

מנהל ביה"ס רשאי לשנות 3-4 שעות בסה"כ ממערכת השעות המחייבת כדי להתאימה לקהילת ביה"ס ולצרכיו הייחודיים של ביה"ס. השינוי ישלח  בכתב  למפקח ביה"ס.

 

זמן תפילה ושני השיעורים הראשונים:

08:00-08:20- תפילת שחרית

08:20- צלצול לתחילת שיעור ראשון

08:20-09:00- שיעור ראשון

09:00-09:40- שיעור שני

לאור זאת אין להקצות יותר שעות למורים בגין תפילה

 

*לימודי תורה בכיתות א' – עד פסח בהיקף של 3 ש"ש, 3 השעות הנותרת ינתנו לתגבור ביאורי תפילה ושפה

** מומלץ להרחיב להיקף של 2 ש"ש מתוך סל השעות הבית-ספרי (המתקבל כתוצאה מגודל כיתה ו/או תוספות ייחודיות)

 

 ________________________________________________________

 

 

2. פירוט שעות הלימוד השבועיות המחייבות בבתי הספר היסודיים הממלכתיים הרשמיים

 

הטבלה שלהלן* מפרטת את מס' שעות הלימוד השבועיות המחייבות בבתי הספר הרשמיים בכיתות א' – ו'.

בכיתות אלה ילמדו את המקצועות הבאים בהיקף של 32-29 שעות שבועיות, עפ"י הפירוט שלהלן:

 

האשכול

  

המקצוע

 שעות הלימוד השבועיות המחייבות

 

                                        שכבת הגיל

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

 

אשכול שפות וספרות

 

שפת אם: עברית, ערבית

(חינוך לשוני, ספרות, לשון והבעה)

10

8

8

6+1

6+1

6

 

אנגלית (שפה זרה)

4

4

4

 

עברית לדוברי ערבית

 

אשכול מתמטיקה,

טבע, מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

6

6

6

6

6

6

 

מדע וטכנולוגיה

3

3

3

3

3

3

 

אשכול מורשת

רוח

וחברה     

 

תרבות ישראל ומורשת

2

2

2

2

2+2

2+1+1

 

תנ"ך במ"מ  (בממ"ד*** )

דת ומורשת  (ערבי/דרוזי)

 

 

מולדת, חברה ואזרחות

2

2

2

 

גיאוגרפיה

2

2

 

היסטוריה

2

 

אשכול מיומנויות הגוף

חינוך גופני

    2

      2

   2

      2

        2

        2

 

אשכול אמנויות

אמנויות

(מוזיקה/אמנות פלסטית/תיאטרון/מחול)

1

2

2

2

2

2

 

אשכול תרבות בית ספרית:  אורח חיים, כישורי חיים,  מפתח הל"ב, זהירות בדרכים, מיומנויות וערכים

שעת חינוך (מפתח הל"ב)

1

1

1

1

1

1

 

כישורי חיים

1

1

1

1

1

1

 

זה"ב

1

 —

 —

— 

1

 —

 

                    סך שעות לימוד מחייבות בשבוע

    *29

      *29

   *31

       *31

        *32

          *32

 

*יש בחינוך הממלכתי (חילוני) שעות שאינן מוקצות מראש למקצוע כל שהוא וניתנות לשיקול דעת המנהל

 

הארות:

א.      אין בטבלה זו ביטול חוזר שעות הליבה המחייבות (תכנית היסוד)

ב.      הנחיות לאופן שיבוץ השעות בתשע"ג ראו לעיל

ג.        עברית לדוברי ערבית – בהיקף של 4 שעות בכיתות ג' – ו', יוקצו מסלים תוספתיים של בית הספר

ד.       טבלת השעות השבועיות בחמ"ד מפורטת בעמוד הבא.

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________

ניספח.

דוגמא להורדת שעות חול. מקרה ממד שבטי ישראל. תשע"ב.