מעגלי תיקון – צום י"ז בתמוז התשע"ח, מתחם הרכבת הראשונה בירושלים

לזכרם של הנספים בשיטפונות  

בנושא "מנהיגות ואחריות"

"אחד מבני חבורה שמת – תדאג כל החבורה כולה; אמרי לה דמת גדול, ואמרי לה דמת קטן". (שבת ק"ה:)

נתכנס, צעירים ואנשי ציבור וחינוך – לשיח ולימוד, ולהתבוננות על תפקידה של המנהיגות והאחריות של היחיד והחברה.

יום ראשון, צום י"ז בתמוז 1 ליולי 2018

בין השעות 17:00- 20:00

 

בתכנית:

פתיחה בשיח מנהיגים – מובילי מכינות קדם צבאיות

מעגלי שיח בהובלת נציגי הארגונים והמוסדות השותפים

בסיום- בימה מרכזית, תפילת ערבית, סיום הצום וכיבוד קל

ארגונים ומוסדות שמעוניינים להוביל מעגל שיח ו/או להיות שותפים לאירוע,

נא מלאו את טופס ההרשמה לא יאוחר מתאריך – 15/6/2018

הרשמה של הארגונים, בכפוף לתשלום של 200 שקלים לכיסוי הוצאות האירוע (פרסום, כיבוד וכו').

כל ארגון שישתתף, יופיע במודעות הפרסום שיצאו בהזמנות לאירוע

לפרטים נוספים:

ריעות מרקוביץ'-ונגרובר, רכזת תחום צעירים: 052-4770031 [email protected]

אורית לסר- ראש תחום החינוך: 055-6632541 [email protected]