אירוע “מעגלי תיקון” יפתח גם השנה את שלושת השבועות מתוך התבוננות ושיח על סוגיות חברתיות.
השנה בחרנו להתמקד בנושא “בונים קהילה” מתוך מחשבה כי קהילות הן דבר יסודי בחיינו האישיים, החברתיים והדתיים. אנו מעוניינים להתבונן במקומה של הקהילה ובתפקידנו כחברי קהילה.
באירוע יהיו מעגלי שיח שאותם יובילו רבנים ורבניות, אנשי ונשות חינוך ועשיה בתחומים שונים שרואים את הקהילה מנקודות מבט מגוונות.

באירוע יהיו שותפים ארגונים רבים בינהם הקיבוץ הדתי, עתים, בית הלל, חיים יחד, תורה בעבודה, בני עקיבא ועוד.

שריינו את התאריך!

כך זה היה נראה שנה שעברה: