"מעולם לא הייתי שכיר עט"

 

 

http://www.kipa.co.il/jew/show.asp?id=38289 


"מעולם לא הייתי שכיר עט"
"זכותו לחלוק על דעתי. אך עליו להיזהר בעובדות" הרב נבון מגיב על דבריו החריפים של הרב רוזן

תגובות חריפות למאמרו של הרב רוזן בנוגע לחוברת "אתחלתא דגאולה" שהוציאה תנועת "נאמני תורה ועבודה" והקיבוץ הדתי ונכתבה על ידי הרב חיים נבון. במאמרו כינה הרב רוזן את החוברת כקונטרס תועמלני, המתמקד בניפוץ המיתוס הגאולתי של מדינת ישראל, והמתת ה'נשמה' המפעמת בחזון הציונות הדתית.


רק כדי להבאיש את ריחי בעיני הקוראים

"אני מכיר מימים ימימה את סגנונו התוקפני של הרב ישראל רוזן. זכותו כמובן לחלוק על דעתי. ובכל זאת עליו להיזהר בעובדות שהוא מזכיר" אמר בתגובה לכיפה הרב חיים נבון.

"הטענה לפיה הרב סולובייצ'יק לא הכיר במדינת ישראל כאתחלתא דגאולה אינה חידוש שלי, כטענת י"ר (-הכוונה לרב ישראל רוזן א.ר) למיטב ידיעתי כל חוקרי הגרי"ד, פרשניו, תלמידיו ומקורביו מסכימים על כך, והדבר נכתב במחקרים רבים"


בהתייחסות לכינוי "שכיר עט", שהוצמד לו על ידי הרב רוזן אומר הרב נבון "אינני חבר בתנועת נאמני תורה ועבודה, ואינני מזדהה עם כל דרכה. אך בנושא הזה מצאתי עימם שפה משותפת. הטענה שאני "שכיר עט", הכותב דברים שאינו מזדהה עמם למען בצע כסף, היא הוצאת שם רע. מעולם לא הייתי שכיר עט, ובע"ה לעולם לא אהיה".

 

 

"הגותי בנושא הזה אינה קשורה כלל לדעותיו של פרופ' ליבוביץ. דומני שי"ר יודע זאת היטב, ושרבב את שמו רק כדי להבאיש את ריחי בעיני הקוראים. לגופם של דברים, אני אינני יודע האם מדינת ישראל היא אתחלתא דגאולה, אך בטוח בערכה הדתי כאתחלתא דתקווה. מכוח זה אני קורא לפעול למען המדינה, לחיזוקה ולביצור כוחה. יקראו הקוראים את דבריי במלואם, כפי שהם מופיעים בחוברת, וישפטו בעצמם" סיכם הרב נבון.

 

בתנועת "נאמני תורה ועבודה" דווקא מרוצים מהדיון שהצליח הרב רוזן לעורר במאמרו לדבריהם אחת מהמטרות של החוברת היא לעורר דיון סביב יחסנו למדינת ישראל, דבר שבהחלט הצליח. בהתייחסות לדברים עצמם אמרו: "צר לנו כי דבק בה טון שמושך את הדיון האמיתי למקומות אחרים וחורג מכללי הדיון המקובלים בבית המדרש".


הרב רוזן: לא התכוונתי ללגלג על הרב נבון

בעקבות התגובות החריפות בחר הרב ישראל רוזן להגיב לדברים. "כתבתי בסגנון חריף כדי למשוך בפעמונים נגד הקול המוציא את נשמת חזונה של הציונות הדתית, ובמיוחד כאשר הוא מובעת ע"י רב ומחנך. לא מקובל עלי כי תזה זו היא עמדת הרב סולובייצ'יק, הנגזרת משתיקותיו, והיא מוצגת כשקולה חינוכית עכשווית כנגד ההשקפה הגאולתית. וכבר כתבתי כי עמדה זו תוביל בקרוב ל'השתמטות סרוגה' מגיוס, כשאר אחינו הפוסט-ציונים."

לדברי הרב רוזן השימוש בביטוי "שכיר עט" לא נועד ללגלג על הרב נבון אלא לתהות האם זוהי דעתו של הרב נבון, או שמא הוא משמש רק כסנגור ועורך דין מטעם תנועת נאמני תורה ועבודה.

 

"לא מתחתי ולו מילת בקורת אחת על המשך החוברת המנמקת יפה התנגדות לסרבנות. אינני רואה כל קשר בין שני חלקי החוברת", אמר הרב רוזן תוך שהוא מתייחס לקשר בין היחס למדינה לשאלת סרוב הפקודה. "חבל אם תשתרש הגישה הלכאורית שכל מי שמאמין בחזון המדינה חייב לסרב פקודה… אדרבה והפוך על הפוך!"