ממ”ד מעלות משולם

המוטיב המרכזי בחזון הבית-ספרי: “אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ” (מסכת ע”ז דף י”ט ע”א).

בית הספר סבור שההצטרפות לתוכנית התאמת מערכת החינוך למאה ה21  נושקת למוטיב זה.

מתוך החזון:

“בית הספר יקנה כלים לפיתוח קידום ועידוד מצוינות אישית… בית הספר מתייחס לשונות בין תלמידיו בתחום הלימודי, הרגשי והחינוכי בדרכים מגוונות, חדשניות ויצירתיות”.

תכנית התקשוב נותנת מענה הן לטיפוח המצוינות כמו גם מענה לשונות.