מערך הדרכה / מיכל אפרתי-והצנע לכת

 

והצנע לכת

מטרות:

א.     החניכים יבינו שהמושג ‘צניעות’ הוא מושג רחב, הכולל בתוכו תחומים שונים, שאחד מהם הוא הצניעות
בין המינים.

ב.       החניכים יבינו שאסור להתרכז רק בתחום המיני ולשכוח את התחומים השונים, כפי שקורה לא פעם בחברה שלנו, אך אסור גם לזלזל בו, משום שהוא מאפשר לנו לחיות בחברה מעורבת ברוח התורה והמוסר.

ג.       החניכים ישליכו את המסקנות הנ”ל לחיים שלהם וידונו במקומם של תחומי הצניעות השונים בסולם הערכים הפרטי שלהם.

מהלך הפעולה:

פתיחה 1: (מיועדת לקבוצה שהנחת היסוד שלה היא שהמושג ‘צניעות’ מתייחס לתחום המיני בלבד כפי שמקובל פעמים רבות בחברה שלנו).

הכנה: כלי כתיבה, חומרי יצירה (בריסטולים, דפים צבעוניים, דבק, מספריים, עיתונים, צבעים וכו’), מקורות שמראים את היחס לצניעות בחברה שלנו (נספח 1), כרטיסיות עם טקסטים (נספח 2).

שלב א’- שולחים את החניכים לעשות סקר ולשאול את האנשים ברחוב: מה אומר להם המושג ‘צניעות’? מה האסוציאציה הראשונה שלהם כשהם שומעים את המילה הזו?

מתכנסים חזרה בחדר ובוחנים את התשובות שהתקבלו. (סביר להניח שרוב התשובות תהיינה קשורות לצניעות מינית, ללבוש, לעניינים שבינו לבינה, לאיסור נגיעה וכו’).

מראים לחניכים התייחסויות של החברה לצניעות, כמו הערך ‘צניעות’ בוויקיפדיה, דף משו”ת ‘כיפה’ העוסק בצניעות, דף ממנוע החיפוש גוגל העונה להגדרה ‘צניעות’ ועוד (נספח 1).

מה ניתן ללמוד מנתונים אלו?

גם התשובות שקיבלתם בסקר וגם הנתונים הללו מראים שלפי המקובל בציבור הרחב, האסוציאציה הראשונה למושג ‘צניעות’ היא היחס בין המינים, הסתרת הגוף (בעיקר הנשי) וזהירות בתחום המיני. האם זוהי צניעות? מהי הצניעות? מה פירוש המושג?

שלב ב’- מחלקים את החניכים לכמה קבוצות. כל קבוצה מקבלת מקור העוסק בתחום אחר של המושג ‘צניעות’ (ענווה, הסתפקות במועט, הסתרת עניינים פרטיים כמו עשיית צרכים, צניעות מינית ועוד) (נספח 2).

כל קבוצה צריכה להגדיר מהי צניעות על פי המקור שקיבלה, ולהציג את ההגדרה בפלקט (עדיף עם כמה שפחות מלל) ולהסביר לכל הקבוצה את מסקנותיה. לאחר מכן, תולים את הפלקטים על הקירות בחדר (יהיה להם שימוש בהמשך).

ראינו שלמושג ‘צניעות’ יש משמעויות רבות, והוא עוסק בתחומים שונים ומגוונים. צניעות זה גם להיות עניו ולא שחצן או מתבלט שלא לצורך, זה גם לא להחצין תחומים שאמורים להישאר בתחום הפרטי (הליכה לשירותים, חשיפת מקומות מוצנעים בגוף ולא רק מול המין
השני, יחסים בין איש לאשתו ועוד). אולי ניתן ללמוד מכאן גם שלא כל עניין פנימי צריך להידון בפומבי, לא צריך לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ. צניעות היא גם הסתפקות במועט וגם הימנעות מפריצות.

מה המשותף לכל התחומים הללו? כולם עוסקים בהסתרה. הסתרת הגוף, הסתרת האגו, התאוות, הרכוש. הסתרת ה’אני’ נובעת מההבנה שיש בורא לעולם, והוא העיקר – ולא אנחנו. המושג ‘צניעות’ במובנו הרחב נותן לנו פרספקטיבה נכונה על מקומנו ותפקידנו בעולם (ההיפך מהתפיסה האגוצנטרית המקובלת היום בתרבות המערבית, לפיה ה’אני’ במרכז). צמצום ה’אני’ מאפשר מקום גם לאחר, האלוהי

והאנושי.

שלב ג’- אחרי שהבנו מהי צניעות ולמה היא חשובה, נראה כיצד היא באה לידי ביטוי בחיים שלנו; איך מנחילים אותה בצורה נכונה. (כמובן, אין כאן הצעה לצורה מוחלטת המתאימה לכולם. המטרה היא שהחניכים יעברו תהליך של חשיבה ועיבוד, וכל אחד יחליט
מהי הצורה הנכונה לו). מתחלקים פעם נוספת לקבוצות. באמצעות הפלקטים התלויים על הקירות, תבנה כל קבוצה את ‘סולם הערכים

הצניעותי’ שלה. ניתן לעשות זאת בדרכים שונות:

א.על ידי דירוג התחומים השונים מהחשוב ביותר לפחות חשוב, לפי דעתם.

ב.על ידי משימות של בניית תכנית לימודים או פעולות בנושא צניעות (זה הכי טוב אם החניכים הם מדריכים
בעצמם, כך זה הכי רלוונטי להם וגם מסייע להם, מעשית בתפקיד)

ג.לומר לחניכים שהם מקימים תנועת נוער חדשה בשם ‘והצנע לכת’, ומשימתם היא לגבש ‘אני מאמין’ ותקנון התנהגותי לתנועה.

ניתן לתת לכל קבוצה משימה שונה.

בסוף כל קבוצה תציג את מה שבנתה. לאחר ההצגה ניתן לפתוח את הנושא לדיון בפורום הרחב, או ליצור את הדיון והוויכוח על ידי כך שכל
קבוצה צריכה לשכנע את הקבוצות האחרות בנכונות התכנית וסולם הערכים שהיא בנתה,
כאילו יש כאן מכרז לבניית התכנית, וכל קבוצה רוצה לזכות במכרז. לאחר הדיון ומסע השכנועים ניתן לקיים הצבעה ולראות מי זכה במכרז. ניתן גם לא להצביע ולהשאיר את הדיון ללא הכרעה, באמירה שאין דרך נכונה מוחלטת.

פתיחה 2: (מתאימה לקבוצה שהנחת היסוד המקובלת בציבור, לפיה הצניעות היא עניין מיני בלבד, לא מקובלת עליה, והתפיסה לפיה הצניעות פירושה התעסקות באורך השרוול והחצאית מקוממת אותה).

הכנה: פריטי לבוש שניתן ללובשם על הבגדים (חצאית, סוודר, כובע, צעיף, כפפות וכו’), סכין ומזלג, חפיסת שוקולד, קוביית משחק, כלי כתיבה, חומרי יצירה (בריסטולים, דפים צבעוניים, דבק, מספריים, עיתונים, צבעים וכו’), מקורות שעוסקים בצניעות במובן הפנימי שלה (נספח 3), כרטיסיות עם טקסטים (נספח 2).

שלב א’- משחקים את ‘משחק השוקולד’. החניכים יושבים על הרצפה במעגל, במרכז יש ערימת בגדים, סכין ומזלג וחפיסת שוקולד. כל חניך, בתורו, זורק את קוביית המשחק. אם יוצא לו המספר 6 הוא יכול לאכול מהשוקולד, אך יש כללים לאכילה: החניך רשאי לאכול

מן השוקולד רק באמצעות סכין ומזלג, ורק אם הוא לבוש בכל הבגדים שבערימה. לכן, מי שיוצא לו המספר 6 צריך להתלבש ולנסות לאכול עד שחניך אחר זוכה במספר הנחשק, ואז הם מתחלפים. המטרה היא לאכול כמה שיותר שוקולד.

שלב ב’- אומרים לחניכים: צניעות היא הימנעות מפריצות מינית! מה דעתכם על היגד זה?

סביר להניח שהם יתנגדו ויאמרו שזה לא נכון. לשתף איתם פעולה ולחזק את הטענה שצניעות היא בעצם תכונה פנימית של ענווה וכן הלאה (ניתן להיעזר בהגדרה המילונית של המושג או בהסבר של סיסמת ‘והצנע לכת’ של בית ספר הריאלי בנספח 3.).

אחרי שמבססים את הטענה שהצניעות היא תכונה נפשית ולא רק עיסוק אובססיבי באורך השרוול, שואלים את החניכים: כששיחקתם את משחק השוקולד הייתם צריכים ללבוש בגדים. אם היינו אומרים לכם לשחק את המשחק, אך במקום ללבוש בגדים נוספים, עליכם להוריד את הבגדים שאתם לובשים, הייתם מסכימים? מדוע? כי זה לא צנוע.

אתם צודקים. הצניעות היא תכונה נפשית-פנימית של ענווה והסתפקות במועט,  אך הצניעות היא גם התרחקות מפריצות מינית. זהו
אחד הביטויים של המושג ‘צניעות’. אסור לנו לזלזל בתחום זה, הוא חשוב להתנהלות החברה באופן דתי ומוסרי, בטח כאשר מדובר בחברה שהיא מעורבת.

אז מהי בדיוק צניעות?

שלב ג’- מחלקים את החניכים לכמה קבוצות. כל קבוצה מקבלת מקור העוסק בתחום אחר של המושג ‘צניעות’ (ענווה, הסתפקות במועט, הסתרת עניינים פרטיים כמו עשיית צרכים, צניעות מינית ועוד.
(נספח 2).

כל קבוצה צריכה להגדיר מהי צניעות על פי המקור שקיבלה, ולהציג את ההגדרה בפלקט (עדיף עם כמה שפחות מלל) ולהסביר לכל הקבוצה את מסקנותיה. לאחר מכן, תולים את הפלקטים על הקירות בחדר (יהיה להם שימוש בהמשך).

ראינו שלמושג ‘צניעות’ יש משמעויות רבות, והוא עוסק בתחומים שונים ומגוונים. צניעות זה גם להיות עניו ולא שחצן או מתבלט שלא לצורך, זה גם לא להחצין תחומים שאמורים להישאר בתחום הפרטי (הליכה לשירותים, חשיפת מקומות מוצנעים בגוף ולא רק מול המין השני,
יחסים בין איש לאשתו ועוד). אולי ניתן ללמוד מכאן גם שלא כל עניין פנימי צריך להידון בפומבי, לא צריך לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ. צניעות היא גם הסתפקות במועט וגם הימנעות מפריצות.

מה המשותף לכל התחומים הללו?

כולם עוסקים בהסתרה. הסתרת הגוף, הסתרת האגו, התאוות, הרכוש. הסתרת ה’אני’ נובעת מההבנה שיש בורא לעולם, והוא העיקר – ולא אנחנו. המושג ‘צניעות’ במובנו הרחב נותן לנו פרספקטיבה נכונה על מקומנו ותפקידנו בעולם (ההיפך מהתפיסה האגוצנטרית המקובלת היום
בתרבות המערבית, לפיה ה’אני’ במרכז). צמצום ה’אני’ מאפשר מקום גם לאחר, האלוהי והאנושי.

שלב ד’- אחרי שהבנו מהי צניעות ולמה היא חשובה, נראה כיצד היא באה לידי ביטוי בחיים שלנו; איך מנחילים אותה בצורה נכונה. (כמובן, אין כאן הצעה לצורה מוחלטת המתאימה לכולם. המטרה היא שהחניכים יעברו תהליך של חשיבה ועיבוד, וכל אחד יחליט
מהי הצורה הנכונה לו).

מתחלקים פעם נוספת לקבוצות. באמצעות הפלקטים התלויים על הקירות, תבנה כל קבוצה את ‘סולם הערכים
הצניעותי’ שלה. ניתן לעשות זאת בדרכים שונות:

ד.על ידי דירוג התחומים השונים מהחשוב ביותר לפחות חשוב, לפי דעתם.

ה. על ידי משימות של בניית תכנית לימודים או פעולות בנושא צניעות (זה הכי טוב אם החניכים הם מדריכים
בעצמם, כך זה הכי רלוונטי להם וגם מסייע להם, מעשית בתפקיד)

ו. לומר לחניכים שהם מקימים תנועת נוער חדשה בשם ‘והצנע לכת’, ומשימתם היא לגבש ‘אני מאמין’ ותקנון התנהגותי לתנועה.

ניתן לתת לכל קבוצה משימה שונה. בסוף כל קבוצה תציג את מה שבנתה. לאחר ההצגה ניתן לפתוח את הנושא לדיון בפורום הרחב, או ליצור את הדיון והוויכוח על ידי כך שכל קבוצה צריכה לשכנע את הקבוצות האחרות בנכונות התכנית וסולם הערכים שהיא בנתה,

כאילו יש כאן מכרז לבניית התכנית, וכל קבוצה רוצה לזכות במכרז. לאחר הדיון ומסע השכנועים ניתן לקיים הצבעה ולראות מי זכה במכרז. ניתן גם לא להצביע ולהשאיר את הדיון ללא הכרעה, באמירה שאין דרך נכונה מוחלטת.