מערך לימוד לשמיניסטים – חלק ב: כיצד להחליט בבחירות משמעותיות בחיים?

 

מטרה:

החניך יפנים שהחלטות חשובות בחיים הן כבדות משקל. על כל אדם להכריע בהן בעצמו על בסיס אישיותו ואמונותיו.

כיצד בוחרים דרך?

בחלק הקודם, ראינו שהבחירה בישיבה היא חשובה ומשמעותית ושיש לה השפעה רבה על חייו של האדם. כעת נעסוק בשאלה כיצד יש לבחור בהחלטות חשובות כאלה: האם מספיק רק לשמוע המלצות? האם מספיק לבחור בישיבה שנהנינו בה ב"שבוע ישיבה"? אולי יש לבחור על בסיס שיקולים יותר משמעותיים?

נעיין בדברים הבאים של הרב עוזיאל:

רקע לדברים שקראנו:

הרב עוזיאל היה הרב הראשי הספרדי (הראשון לציון) של מדינת ישראל. מונה להיות נשיא תנועת "המזרחי", שימש כרבה של קהילת סלוניקי (שמנתה אז כשישים אלף יהודים) ולאחר מכן התמנה להיות הרב הספרדי של תל-אביב. עד להקמת המדינה, היה הרב עוזיאל חבר בוועד הלאומי והשתתף בפגישות שבמסגרתן נוסדה הסוכנות היהודית. הוא גם ייצג את היישוב היהודי בפני השלטון הבריטי ובפני האו"ם. בקום המדינה הפך לרב הראשי הספרדי הראשון של מדינת ישראל.

הדברים שקראנו לקוחים מתוך דרשה בשם "דרך ישרה" שנאמרה בסלוניקי בשנת תרפ"ג. זו הייתה דרשת הפרידה של הרב עוזיאל מקהילתו, לפני שחזר לארץ כדי לשמש כרב הספרדי הראשי של תל אביב.

דיון:

מהי דרך ישרה לפי הרב עוזיאל?

מדוע על האדם לבחור את הדרך של עצמו?

איך יש לברור ולבחור את הדרך הזו?

לפי דבריו של הרב עוזיאל, מה שחשוב הוא העצמיות של האדם ומקומו האישי בעת שהוא בוחר את דרכו. כאשר אדם איננו מודע לדרך שהוא הולך בה, ופועל מתוך חיקוי של אחרים ומתוך ההרגל, הוא לא נאמן לעצמו, והוא כמו עיוור שלא הולך בדרך ישרה.

כך גם בנוגע לבחירת ישיבה: על האדם לברר עם עצמו איזו ישיבה תתאים לו ולאישיות שלו, ולא רק "ללכת בזרם" ולחקות אחרים.