מערך לימוד לשמיניסטים. חלק ד: שלב הסיכומים

 

 

 סיכום ויצירת שאלונים אישיים

שלב זה מוקדש לשמיניסטים שעוברים את מערך הלימוד.

 

ראשית, נסכם את שראינו:

להחלטה באיזו ישיבה ללמוד, יש משמעות רבה להמשך החיים.
החלטות חשובות שכאלה צריכות להתקבל באופן מושכל עם בירור אמיתי עם עצמנו.
ישנן ישיבות שונות עם השקפות שונות, וחשוב לדעת מה אנחנו מחפשים בישיבה כדי למצוא את זו שמתאימה לנו.
גם נטיות הלב שלנו חשובות, ויש לקחת אותן בחשבון.

לסיום, על כל שמיניסט להכין לעצמו רשימה של שאלות שחשובות לו. הוא יכול להשתמש באלו שעלו בקבוצות הדיון השונות, ולהוסיף מעצמו שאלות מרכזיות שחשובות לו.

השאלון האישי המצ"ב יעזור לו לברר במהלך ה"שבו"ש" האם הישיבה מתאימה לו ובאיזו מידה.

 

 

אפשרות נוספת: שאלון על דףהצעה לשאלון שכזה מופיעה מטה:

 

 

 

 

חזרה