הסבר למפה:

מטרת המפה הינה לסייע ביצירת שיח ודיון סביב ערכי הציונות הדתית ומפעלותיה. ברור לכל כי מדובר בהכללה בלבד אשר נועדה לעזור במיפוי ראשוני ותו לא.

  1. קיימים ארגונים רבים אשר עוסקים בתחומים מגוונים ושונים ועל כן, קשה מאוד למקמם. מיקמנו אותם בהתאם לתחום שתופס את החלק המרכזי בהשפעה על סדר היום של הציונות הדתית.
  2. בתוך המפה יש חלוקה אופקית לפי תחומי ארגונים: רשתות חינוך, כלי תקשורת, מכוני מחקר וכו'.
  3. נכנסו ארגונים וכלי תקשורת בעלי אמירה ועמדה. לעומת זאת, לא נכנסו ארגונים וכלי תקשורת שאינם מבקשים להשפיע באופן ישיר על סדר היום.
  4. נשמח לכל הערה והארה
10
17
28
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1

נאמני תורה ועבודה

2

חותם

3

קולך – פורום נשים דתיות

4

מרכז ליב"ה

5

מכון פוע"ה – פוריות ורפואה על פי ההלכה

6

כושרות – ייעוץ והכוונה בכשרות

7

עתים

8

ארגון רבני צהר

9

בית הלל – הנהגה תורנית קשובה

10

דרך אמונה – ארגון רבנים

11

איגוד רבני קהילות

12

מכון צומ"ת – צוותי מדע ותורה

13

גיור כהלכה – בית דין ציוני דתי

14

מכון שלום הרטמן

15

מעלה – המרכז לציונות דתית

16

התנועה למדינה יהודית

17

ארגון נאמני הרבנות הראשית

18

בניין שלם – המרכז ללימודי משפחה

19

דרור משימות לאומיות

20

מרכז תורה ומדינה

21

מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות

22

השגחה פרטית – נאמנות קהילתית על פי ההלכה

23

אור תורה סטון

24

מיתרים – רשת לחינוך יהודי משלב

25

רשת חינוך נעם-צביה

26

רשת חינוך אמי"ת

27

מרכז ישיבות בני עקיבא

28

תלמודי התורה הפרטיים

29

רשת חינוך דרכא

30

צו 1

31

אמונה – תנועת האשה הדתית לאומית

32

מכון התורה והארץ

33

דעות – כתב עת

34

מקור ראשון

35

עיתון בשבע – אתר ערוץ שבע

36

עולם קטן (עלון שבת לנוער)

37

עלון שביעי

38

עלון שבתון

39

עלון מצב הרוח

40

עלון באהבה ואמונה

41

עלון גילוי דעת

42

אתר כיפה

43

אתר סרוגים

44

אתר ערוץ 7

45

אקדמות

46

עלון שבת שלום

47

מרכז יהל

48

בקדושה

49

ארץ חמדה

50

מכון המקדש

51

רבני קהילות

52

בני עקיבא

53

עזרא

54

הצופים הדתיים

55

אריאל