1

נאמני תורה ועבודה

2

חותם

3

קולך – פורום נשים דתיות

4

מרכז ליב"ה

5

מכון פוע"ה – פוריות ורפואה על פי ההלכה

6

כושרות – ייעוץ והכוונה בכשרות

7

עתים

8

ארגון רבני צהר

9

בית הלל – הנהגה תורנית קשובה

10

דרך אמונה – ארגון רבנים

11

איגוד רבני קהילות

12

מכון צומ"ת – צוותי מדע ותורה

13

גיור כהלכה – בית דין ציוני דתי

14

מכון שלום הרטמן

15

מעלה – המרכז לציונות דתית

16

התנועה למדינה יהודית

17

ארגון נאמני הרבנות הראשית

18

בניין שלם – המרכז ללימודי משפחה

19

דרור משימות לאומיות

20

מרכז תורה ומדינה

21

מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות

22

השגחה פרטית – נאמנות קהילתית על פי ההלכה

23

אור תורה סטון

24

מיתרים – רשת לחינוך יהודי משלב

25

רשת חינוך נעם-צביה

26

רשת חינוך אמי"ת

27

מרכז ישיבות בני עקיבא

28

רשת חינוך דרכי נעם (פתח תקווה)

29

רשת חינוך דרכא

30

צו 1

31

אמונה – תנועת האשה הדתית לאומית

32

מכון התורה והארץ

33

דעות – כתב עת

34

מקור ראשון

35

עיתון בשבע – אתר ערוץ שבע

36

עולם קטן (עלון שבת לנוער)