מצוות צריכות קבלה

 

תנועת "נאמני תורה ועבודה" יצאה בקמפיין הקורא ללקוחות לרכוש תשמישי קדושה רק בחנויות המקפידות לשלם מסים כחוק

02/06/2011 

 

תנועת "נאמני תורה ועבודה" יוצאת היום (ה') בקמפיין ארצי הקורא ללקוחות לרכוש תשמישי קדושה וספרים תורניים דווקא בחנויות המקפידות לשלם מיסים למס ההכנסה. הקמפיין, המתנהל תחת הכותרת "מצוות צריכות קבלה", טוען כי חובת תשלום המס הינה הלכתית וחוקית כאחד.

"חובת תשלום המסים הינה חובה הלכתית, חוקית ומוסרית ממדרגה ראשונה. בלא מסים – אין חינוך, אין ביטחון, אין בריאות, אין רווחה ובעצם – אין מדינה", טוענים בתנועה ומצטטים את פסק השולחן ערוך, הקובע לדבריהם חובת תשלום מס מבחינה הלכתית: "פסק מרן בשולחן ערוך כי המשתמט מחובתו זו הינו גזלן".

התנועה קוראת לציבור "לחזק בעלי עסקים המנפיקים קבלות כחוק ולהימנע מקנייה בעסקים העובדים ב"שחור". במיוחד, אמורים הדברים בכל הנוגע לתשמישי מצווה וקדושה. כשם שמקפידים אנו על כשרות הלולב, עלינו להקפיד גם על כשרות העיסקה. יהי רצון שיהיה כל משאנו ומתננו באמונה".

באתר התנועה מתפרסמת רשמת חלקית של עסקים שנבדקו על ידה ונמצאו "כשרים" מבחינת תשלום המס, זאת במסגרת תחקיר שבוצע על פי מעקב כללי. בתנועה מציינים, בכל זאת, כי על כל לקוח לוודא כי הוא מקבל קבלה כחוק על רכישתו. ב"נאמני תורה ועבודה" מדגישים כי "הרשומים ברשימה זו אינם מקיימים כל קשר מכל סוג שהוא, עם התנועה. רשימה זו פורסמה אך ורק למען קידום הרעיון הערכי המוצג מעלה וללא כל תמורה זו או אחרת".