מסמך בנושא דת ומדינה לקראת הבחירות לכנסת ה-21 – הצעת נאמני תורה ועבודה

אנו נמצאים בנקודת אל-חזור ביחסי דת ומדינה ודתיים-חילונים בישראל. הזהות היהודית של המדינה הולכת ונתפסת כאמצעי לקיומו של מנגנון מפלגתי של המפלגות החרדיות, והיכולת להגיע להסכמות לגבי המרחב הציבורי המשותף ושירותי הדת בישראל הולכת ומתרחקת מאתנו בעקבות אירועי "חוק המרכולים", המשבר העמוק עם יהדות התפוצות והקיפאון בכל הקשור למונופול הרבנות הראשית על שירותי הדת בישראל.

יחסי דת ומדינה בישראל תקועים. יש לשחרר את הפקק בדרך לתיקון. מטרת מסמך זה להציע את התיקונים הנדרשים בתחומים הבוערים – המרחב הציבורי בשבת, נישואין וגירושין בישראל, שירותי הדת והיחס ליהדות התפוצות.

1. שבת:

המרחב הציבורי בשבת הורע לצערנו עשרות מונים בשלושים השנים האחרונות. מרכזי מסחר נפתחים ופועלים בשבת וישנו גידול הולך ומתמיד בכמות העובדים בה. אנו פועלים להביא להסדרת המרחב הציבורי בשבת בהתאם לרוח אמנת גביזון-מדן התומכת בצמצום המסחר, פתיחת מוסדות תרבות בשבת והפעלת תחבורה ציבורית במתכונת מוגבלת. זאת תוך מתן אוטונומיה מקסימאלית לרשויות המקומיות.
משחררים את הפקק וקובעים את יום השבת כיום מנוחה לאומי באמצעות מתן אפשרות לכל עובד לנוח עם משפחתו בשבת לפחות פעם בחודש.

2. נישואין וגירושין:

המונופול של הרבנות על נישואין וגירושין בישראל מביא לבעיות רבות ולהרחקת רבים ורבות מהיהדות. בצד הנישואין ישנם מאות אלפים בקרב אזרחי ישראל המוגדרים כ"חסרי דת" ושאינם יכולים להירשם לנישואין בישראל אם ברצונם לעשות זאת עם "חסר דת" נוסף. מדובר בעיקר בקהילת יוצאי מדינות ברה"מ לשעבר. זו מציאות שמרחיקה מהיהדות ויש לתקנה בדחיפות.
משחררים את הפקק ומאפשרים לכל אזרחי ישראל להירשם לנישואין בישראל, זאת באמצעות הרחבת מרשם "ברית הזוגיות" גם למנועי חיתון.

3. שירותי הדת:

לרבנות הראשית מונופול על שירותי הדת בישראל. רוב שירותי הדת ניתנים כשירות על ידי המדינה ולא באופן רגולטורי. כמו כן, הם ניתנים באופן לא שקוף, דבר המביא לבעיות מבניות, ניגודי עניינים ואף מעשי שחיתות. דברים אלה פוגעים ביהדות ומגבירים את חילול השם.
אנו פועלים להפיכתה של הרבנות לגוף רוחני שמייצג ומחובר לכלל החברה הישראלית כולל נשים, ולהביא לכך שתתאפשר תחרות בשירותי הדת בין נותני שירות שונים. כמו כן אנו מבקשים לצמצם את תפקיד הרבנות והמשרד לשירותי דת – לתפקיד של רגולטור שיקבע כללים ויפקח על נותני השירותים.
משחררים את הפקק ומביאים לשקיפות בשירותי הדת ולשוויוניות בהקצאת המשאבים.

4. יהדות התפוצות:

מאז הקפאת מתווה הכותל וקידומו של חוק גיור שמטרתו לבלום גיורים מחוץ לרבנות בישראל, נוצר משבר חמור בין המדינה ליהדות התפוצות. במקום לקרב את אחינו, השסע הולך ומעמיק והוא נוגע לזרמים הלא-אורתודוכסיים ולקהילות אורתודוכסיות חשובות כאחד.
אנו פועלים לשנות את מתווה ניהול הכותל לחסותה של מועצה ציבורית בראשות יו"ר הסוכנות ולהכיר בקהילות יהודיות בחו"ל באופן מסודר לצרכי גיור ונישואין.

משחררים את הפקק ומעניקים ייצוג ראוי ליהדות התפוצות בגופי קבלת החלטות רלוונטיים.