מסמך בנושא דת ומדינה לקראת הכנסת ה-21 – הצעת נאמני תורה ועבודה

מסמך בנושא דת ומדינה לקראת הבחירות לכנסת ה-21 – נאמני תורה ועבודה

אנו נמצאים בנקודת אל-חזור ביחסי דת ומדינה ודתיים-חילונים בישראל. היכולת להגיע להסכמות לגבי המרחב הציבורי המשותף ושירותי הדת בישראל הולכת ומתרחקת מאיתנו בעקבות אירועי “חוק המרכולים”, המשבר העמוק עם יהדות התפוצות והקיפאון בכל הקשור למונופול הרבנות הראשית על שירותי הדת.

יחסי דת ומדינה בישראל תקועים. יש לשחרר את הפקק בדרך לתיקון. מטרת מסמך זה להציע תיקונים פרקטיים הנדרשים בתחומים הבוערים – המרחב הציבורי בשבת, נישואין וגירושין בישראל, שירותי הדת והיחס ליהדות התפוצות.

שבת: המרחב הציבורי בשבת השתנה לצערנו עשרות מונים בשלושים השנים האחרונות. מרכזי מסחר נפתחים ופועלים בשבת, וכ-400 אלף ישראלים עובדים בשבת, כל שבת. יש להביא להסדרת המרחב הציבורי בשבת בהתאם לרוח אמנת גביזון-מדן התומכת בצמצום המסחר, פתיחת מוסדות תרבות בשבת והפעלת תחבורה ציבורית במתכונת מוגבלת. זאת תוך מתן מנוחה לעובדים ואוטונומיה מקסימאלית לרשויות המקומיות.

משחררים את הפקק וקובעים את יום השבת כיום מנוחה לאומי באמצעות מתן אפשרות לכל עובד לנוח עם משפחתו בשבת לפחות פעם בחודש.

נישואין וגירושין: הסמכות של הרבנות על נישואין וגירושין בישראל מביאה לבעיות רבות ולהרחקת רבים מהיהדות. בצד הנישואין ישנם מאות אלפים בקרב אזרחי ישראל המוגדרים כ”חסרי דת” ושאינם יכולים להירשם לנישואין במדינה. מדובר בעיקר בקהילת יוצאי מדינות ברה”מ לשעבר. זו מציאות שמרחיקה מהיהדות ויש לתקנה בדחיפות.

משחררים את הפקק ומאפשרים לכל זוג ישראלי לקבל הכרה מהמדינה לזוגיותם, זאת באמצעות הרחבת מרשם “ברית הזוגיות” גם למנועי חיתון.

שירותי הדת: לרבנות הראשית מונופול על שירותי הדת בישראל. רוב שירותי הדת ניתנים על ידי המדינה ולא באופן רגולטורי. כמו כן, הם ניתנים באופן לא שקוף, דבר המביא לבעיות מבניות, ניגודי עניינים ואף מעשי שחיתות. דברים אלה פוגעים ביהדות ומגבירים את חילול השם. במערך הכשרות לדוגמא, בכל עיר ובכל מועצה דתית יש נהלים אחרים והם אינם שקופים לציבור, מה שמביא לפתח לשחיתות ולמינהל לא תקין.

משחררים את הפקק וקובעים סטנדרטים לשקיפות בשירותי הדת, במועצות הדתיות ובתקציבים, ולשוויוניות בהקצאת המשאבים.

יהדות התפוצות: מאז הקפאת מתווה הכותל וקידומו של חוק גיור שמטרתו לבלום גיורים של בתי דין עצמאיים, נוצר משבר חמור בין הממשלה ליהדות התפוצות. במקום לקרב את אחינו, השסע הולך ומעמיק והוא נוגע לזרמים הלא-אורתודוכסיים ולקהילות אורתודוכסיות חשובות כאחד.

משחררים את הפקק ומעניקים ייצוג ראוי ליהדות התפוצות באמצעות נציגי הסוכנות היהודית בגופי קבלת החלטות רלוונטיים: מועצה ציבורית שאחראית על המקומות הקדושים, וועדות למינוי דיינים ודייני גיור, האסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות.

להלן שאלות מנחות שאנו ממליצים לשאול מועמדות ומועמדים:

שבת:

* כיצד בכוונתך לפעול בעניינם של מאות אלפי יהודים שנאלצים לעבוד בשבת וכמאה אלף ישראלים שאין להם יום מנוחה שבועי כלל?
*האם תתמכו בהחזרת הסמכות לרשויות המקומיות להכריע בסוגיות של המרחב הציבורי בשבת ברוח אמנת גביזון מדן?

 נישואין וגירושין:

*מה הפתרון שלך ללמעלה מ – 400 אלף מנועי חיתון שחיים בארץ?
*מה עמדתך לגבי הכנסת הסכמי קדם נישואין למניעת עגינות כחובה בעת הרישום לנישואין?

שירותי הדת:

*כיצד בכוונתך לפעול ליצירת תחרות בתחום הכשרות?
*מה בכוונתך לעשות על מנת להגביר את השקיפות בשירותי הדת?

יהדות התפוצות:

*מה לדעתך הדבר הראשון שיש לעשות כדי לחזק את הקשר עם יהדות התפוצות?
*האם תתמכו בשינוי מתווה ניהול הכותל והעברתו למועצה ציבורית בראשות יו”ר הסוכנות?