לקריאת המאמר כפי שהתפרסם באתר כיפה לחצו כאן

כ"ה תשרי תשע"ז, 27/10/2016 16:46

החשש: ועדות מינוי הרבנים יהפכו לכלי הנשלט בידי הרבנות הראשית ויתאפשר מינוי מקורבים. נציגי משרד הפנים התבקשו לערוך תיקונים משמעותיים ולהביא את המתווה לאישור מחדש

נציגי משרד הפנים התבקשו לתקן צו לשינוי מבנה הועדות לבחירת רבנים במועצות אזוריות בשל חוסר בנציגות נשית ובנציגי ציבור התושבים.

בישראל יש כיום 32 מועצות אזוריות בהן לא קיימת מועצה מקומית דתית, במועצות אלו מינוי רב למועצה האזורית ומינוי רבני היישובים נעשו עד היום על ידי ועדה שהורכבה מנציגי משרד הפנים, נציגי הרשות המקומית ונציג הציבור. צו של שר הפנים הורה לשנות את מבנה המינויים במועצות אלו ולהרחיב את הועדה לבחירת הרבנים.

בדיון שנערך היום בועדת הפנים של הכנסת בנושא הציג משרד הפנים מתווה חדש לועדה לבחירת רבנים לפיו יו"ר הועדה יהיה הרב האזורי או רב מטעם מועצת הרבנות הראשית, הועדה תמנה גם נציג של רבני האיזור, שני נציגים של הועד המקומי, נציג של המועצה האזורית ונציג נוסף מטעם משרד הדתות.

נציגי תנועת 'נאמני תורה ועבודה' שהשתתפו בדיון היום בכנסת קבלו על כך שכוחם של נציגי התושבים בועדות קטן מדי ושהנציגות שלהם בועדה צריכה לגדול על מנת שהרבנים שימונו ישרתו את התושבים נאמנה. בנוסף טענו נציגי התנועה, יחד עם ח"כ רחל עזריה ממפלגת כולנו כי יש חובה לשריין בועדה מקום לנציגות נשית שתשפיע על קבלת ההחלטות. החשש הכללי שעלה מהמתווה החדש שהציע משרד הפנים הוא שועדות מינוי הרבנים יהפכו לכלי נוסף הנשלט בידי הרבנות הראשית ויתאפשר מינוי מקורבים שלא על בסיס כישורים מתאימים ושלא בצורה כשרה.

לבסוף הוחלט לדחות את ההצבעה בנושא הצו ונציגי משרד הפנים התבקשו לערוך את התיקונים הנדרשים ולהביא את הצו לאישור מחדש בפני הועדה.

תנועת נאמני תורה ועבודה מסרו כי "אנו שמחים על כך שבזכות דרישת ח"כ רחל עזריה ובהסכמת מנכ"ל המשרד לשירותי דת ונציגת משרד הפנים, יינתן ייצוג הולם לנשים בהרכבי וועדות הבחינה לרבנים מקומיים. אנו סבורים שרבנים מקומיים, לרבות רבני יישובים ורבני אזוריים, צריכים להיות בעלי מעמד של משרתי ציבור ובשל כך יש לקצוב את כהונתם ולהבטיח ייצוג הולם לכלל הציבור ובתוכו לנשים בגופים הבוחרים אותם, כפי הקיים באסיפה הבוחרת את רבני הערים, דבר ששונה בזכות עתירת עו"ד אסף בנמלך בשם נאמני תורה ועבודה".

ח"כ רחל עזריה אמרה בתגובה לדיון בועדת הפנים כי "שירותי הדת ניתנים גם לגברים וגם לנשים, ואפילו לנשים יותר בגלל המקוואות והנישואין והגירושין. לכן חשוב שבוועדת איתור ישבו נשים כדי לוודא שהרב הנבחר הוא רב שמבין את הצרכים של נשים. רבים מיושבי הועדה, כולל היו"ר ח"כ דודי אמסלם, הסכימו כי שריון מקום לנשים הוא בסיסי ומובן, נגיע להסכמות עם משרד הפנים בנושא".