מחקר

מתמטיקה ומדעים בתיכון

מתוך: "למען תשכיל" – לימודי המתמטיקה והמדעים המדויקים בחברה הדתית-לאומית

פרק שלישי

אריאל פינקלשטיין

אלול התשע"ה – ספטמבר 2015

תוכן החוברת- בעבודה