מחקר

מתמטיקה ומדעים מדויקים- תארים מתקדמים

מתוך: "למען תשכיל" – לימודי המתמטיקה והמדעים המדויקים בחברה הדתית-לאומית

פרק שביעי

אריאל פינקלשטיין

אלול התשע"ה – ספטמבר 2015