מחקר

מתמטיקה ומדעים מדויקים -תואר ראשון

מתוך: "למען תשכיל" – לימודי המתמטיקה והמדעים המדויקים בחברה הדתית-לאומית

פרק שישי

אריאל פינקלשטיין

אלול התשע"ה – ספטמבר 2015

תוכן החוברת- בעבודה