נאמני תו"ע לרב בן דהאן: "מנע אפליה תקציבית"

 

גורמים בתנועה טוענים כי טיוטת התבחינים שפרסם לאחרונה המשרד לשירותי דת, על פיהם ייקבעו הקריטריונים לתקצוב הקהילות, מכילה בעיות. "הקריטריונים שמפורסמים טיוטת התבחינים מכילים העדפה ברורה לריכוזיים דתיים אשר מקיימים פעילות דתית אינטנסיבית".
נאמני תורה ועבודה לרב בן דהאן: "מנע אפליה תקציבית"


תנועת נאמני תורה ועבודה הביעה את שביעות רצונה מהחלטת המשרד לשירותי דת על התוכנית לפיה בקרוב תתוקצב פעילות של רבני קהילות. בכך מאמץ המשרד את עקרונות 'המודל הקהילתי', אותו מקדמת התנועה קרוב לעשור.

"אנו שותפים לאמונה כי הדרך היחידה לשפר ולחזק את מצבם של שירותי הדת הוא בהעברת הסמכות והאחריות עליהם אל התושבים עצמם, איש איש במקומו ובקהילתו", נמסר מהתנועה, אך עם זאת בפנייה לסגן השר לשירותי דת, הרב אלי בן דהאן, מציינים גורמים בתנועה כי טיוטת התבחינים שפרסם לאחרונה המשרד, על פיהם ייקבעו הקריטריונים לתקצוב הקהילות, מכילה בעיות.

על פי הגורמים בתנועה, הקריטריונים שמפורסמים בטיוטת התבחינים מכילים העדפה ברורה לריכוזיים דתיים אשר מקיימים פעילות דתית אינטנסיבית ומרוכזת מבחינה גאוגראפית. למעשה, במצב הנוכחי, קרוב לוודאי שתקציב הקהילות החדש יופנה לקבוצות חרדיות וגרעינים תורניים, כיון שאלו הן הקבוצות המקיימות כבר עתה פעילות דתית קבועה בתוך בית הכנסת ומתגוררות בסמוך אליו בהתאם לתבחינים.

לעומת זאת, גורמים בתנועה מדגישים כי המטרה הרצויה של מהלך זה צריכה להיות חיזוק כלל הקהילות בישראל ושאיפה למצב בו לכל יהודי תהיה זיקה לקהילה ל'מקדש המעט' שלו. לדעתנו אין לבצע מהלך המחזק סוג מסוים של קהילות והמיועד להעדפה של אוכלוסיות ספציפיות, הווה אומר – יש להכליל בסל הטבות גם קהילות מקומיות שונות, הכוללות קהל מגוון.

בתנועה מדגישים כי הם מאמינים כי שירותי הדת מיועדים לכל עם ישראל – חילוניים ודתיים כאחד, ויש ערך גדול לסייע באופן שווה לכל החפץ בכך. 

דר' הדר ליפשיץ מתנועת נאמני תורה ועבודה הוסיף כי בתבחינים הקיימים מצויות בעיות גם בכל הקשור לקהילות הלא אורתודוכסיות.

לדבריו: "אמנם אמת היא שהקהילות הרפורמיות והקונסרבטיביות לא מתוקצבות מקציב משרד הדתות, אך יש לדעת שסגן השר ממשיך במדיניות "גוי של שבת", שמטילה את האחריות לתקצובן על משרד התרבות. כך נוצר מצב שדווקא קהילות אלו זוכות לתנאים מקלים ולתקצוב גבוה יותר, למרות שהן מוחרגות מהתבחינים החדשים".

לדברי דר' ליפשיץ: "אני סבור כי יהיה ראוי לחדול מנוהג פסול זה ולהכיל על כלל הקהילות את אותם התנאים ואותם התבחינים. כך ייקבע שיוון ותימנע האפליה לרעה דווקא של האוכלוסייה הדתית העובדת, שאינה חברה בגרעין תורני או בכולל מכל סוג, ויש לאפשר לה תקצוב מלא של חיי קהילה". 

לכתבה המקורית באתר "סרוגים"