נאמני תורה ועבודה: אין בסיס הלכתי ל"חוק האברכים"

 

במכתב ששלח שמואל שטח, מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה, לחברי ועדת הכספים, הוא מגיש בפניהם סקירה הלכתית, המראה כי "הבקשה למימון נרחב של לימוד תורה, אין יסודה ביהדות". גם הרמב"ם והשו"ע סברו כי חייבים לעבוד, "שכל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון…"

31.10.10  

 

 

נאמני תורה ועבודה: אין בסיס הלכתי ל"חוק האברכים"
במכתב ששלח שמואל שטח, מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה, לחברי ועדת הכספים, הוא מגיש בפניהם סקירה הלכתית, המראה כי "הבקשה למימון נרחב של לימוד תורה, אין יסודה ביהדות."

במכתב שכותרתו היא: "מתן חוות דעת הלכתית על רקע שאלת מימונם המוחלט של אברכים", מסביר שטח, כי היות והמפלגות החרדיות מציגות את המאבק על החוק, כעניין דתי, הוא מבקש להראות את דעת התורה. את המכתב הוא שלח היום (א'), בזמן בו נדרשים חברי הועדה לקבל החלה בדבר יישום "חוק האברכים".

במכתב מצטט שטח את דברי התלמוד לפיהם חייב אדם ללמד את בנו אומנות, ואת דברי השו"ע שכותב כי אחרי התפילה אדם ילך לעסקיו, מפני "שכל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון…"

בהמשך הביא שטח גם את דברי הרמב"ם, (שעבד למחייתו כרופא), המתבטא באופן חריף נגד המתפרנסים מן הצדקה, ורואה בהם מחללי השם ומבזי התורה.
את דברי המדרשים או התלמוד המציגים מצב בו אנשים למדו יומם ולילה, דוחה שטח באמרו כי הדברים "לא באו אלא להפליג בחשיבות לימוד התורה ובתמיכה כלכלית במוסדותיו. המדרשים לא התקיימו כמציאות ולא נפסקו להלכה אלא באו לבטא רעיון חשוב בלבד."

שטח מזכיר כי במשך כל הדורות, מעולם לא נתמכו לומדי התורה באופן גורף שאינו מוגבל בזמן: "גם בתקופת השיא והפריחה של הישיבות באירופה לפני השואה, או בשיא ימי הישוב הישן בירושלים, נתמכו ע"י הקהילות כמה מאות אנשים בלבד לכל היותר. בחלק גדול מן המקרים, גם תמיכה זו הייתה זמנית וניתנה רק לתקופת זמן מצומצמת."

"בניגוד למצב היום התופעה הנהוגה כיום בה ציבור המונה עשרות אלפי אנשים אינו מתפרנס בכוחות עצמו, היא תופעה שאין לה אח ורגע בהיסטוריה היהודית וגם לא בחברה החרדית החיה כיום בחו"ל."